"Ponieważ poziom Wisły obniżył się poniżej stanu alarmowego, zarządzeniem prezydenta Płocka, odwołany został alarm przeciwpowodziowy na terenie miasta. Z uwagi na to, że na jednym wodowskazie przekroczony jest jeszcze stan ostrzegawczy, obecnie obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe"

- powiedział po południu dyżurny Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Alarm przeciwpowodziowy w Płocku obowiązywał od 8 lutego - został wprowadzony, gdy zator lodowy, który powstał poniżej miasta, zaczął blokować swobodny przepływ wody Wisłą, czego efektem był przybór rzeki. Zator ten, rozległy na 7 km, na początku tego tygodnia rozbiły lodołamacze.

Jak podały w niedzielę Wody Polskie, "na Wiśle w rejonie Płocka obserwuje się spadki stanu wody". "W Płocku obecnie stan wody opadł poniżej stanu alarmowego" - podkreślono w komunikacie. W informacji podano też, że "w Kępie Polskiej spadek stanu wody obserwuje się od dwóch dni, obecnie stan wody układa się w strefie wody wysokiej poniżej stanu ostrzegawczego, natomiast w Wyszogrodzie spadek notowany jest od trzech dni i tu stan wody układa się w strefie stanów wysokich poniżej stanu ostrzegawczego".

Wody Polskie zaznaczyły, że "na Wiśle od Zawichostu do Wyszogrodu prognozowane są wzrosty stanu wody związane ze spływem wód roztopowych".

W niedzielę w południe poziom Wisły w Wyszogrodzie wynosił 463 cm, czyli 37 cm poniżej stanu ostrzegawczego, przy stanie alarmowym 550 cm, natomiast w Kępie Polskiej 424 cm, czyli 26 cm poniżej stanu ostrzegawczego, przy stanie alarmowym 500 cm - na obu tych wodowskazach po spadkach poziom wody obecnie ustabilizował się.

W związku z wcześniejszym przyborem Wisły w Wyszogrodzie i Kępie Polskiej 10 lutego w siedmiu położonych nad Wisłą gminach powiatu płockiego: Wyszogród, Gąbin, Mała Wieś, Słupno, Bodzanów, Nowy Duninów i Słubice, wprowadzono alarm przeciwpowodziowy.

Wody Polskie podały, że w niedzielę lodołamacze będą kontynuować akcję na środkowej Wiśle, na Zbiorniku Włocławskim - 5 jednostek skierowano do patrolowania i udrażniania rynny na odcinku poniżej Płocka: Dobrzyń nad Wisłą - Nowy Duninów oraz Nowy Duninów - Popłacin, a także przy jazach na stopniu wodnym Włocławek. Jeszcze w sobotę lodołamacze Wód Polskich rozbiły zator lodowy na rzece powyżej Płocka, między Dobrzykowem a Kępą Polską.