Wyniki badania zaprezentowano szerokiemu gronu specjalistów podczas wrześniowej wideokonferencji naukowców specjalizujących się w schorzeniach chronicznych. Co ciekawe, naukowcy ustalili, że poczucie stałego zmęczenia nie zależy od tego, w jaki sposób chorzy przechodzili COVID-19. 

Dotyka ono zarówno pacjentów po ciężkim przebiegu tej choroby, jak i osób zainfekowanych, u których przebiegała ona w sposób łagodny.
- odnotowali naukowcy z Trinity College, dodając, że badane osoby analizowano po 10 tygodniach od ustąpienia u nich symptomów COVID-19.

Kierujący pracami zespołu wirusolog Liam Townsend wyjaśnił, że choć jego zespół w przyszłości zamierza zbadać główną przyczynę zmęczenia u ozdrowieńców, to w chwili obecnej naukowcy uważają, że jest to efektem „prawdopodobnych zaburzeń systemu odpornościowego po zakażeniu koronawirusem”.
Z badania, w którym uczestniczyło 128 pacjentów, wynika, że u prawie 53 proc. z nich występowało poczucie głębokiego zmęczenia.

Nasze studium dowiodło, że zmęczenie odczuwane przez osoby, które przeszły przez COVID-19, występuje bez względu na to, czy pacjenci leczeni byli po zakażeniu koronawirusem w szpitalu, czy też przebyli chorobę poza placówką medyczną.
- dodał Townsend.

Pracownik dublińskiego szpitala św. Jakuba wyjaśnił też, iż w trakcie badania nie stwierdzono, aby któraś z płci wyraźnie przeważała pod względem większej liczby cierpiących na poczucie zmęczenia po przebyciu infekcji wirusem SARS-CoV-2.

Wirusolog Liam Townsend wskazał, że poczucie głębokiego zmęczenia u ponad połowy badanych osób występowało pomimo zaniku u nich wszelkich objaw choroby. Zaznaczył, że prawdopodobnym rozwiązaniem problemu powinna być nie tyle terapia farmakologiczna, co zmiana sposobu życia, polegająca na zwiększeniu aktywności fizycznej.