W czwartek we Wrocławiu komendant wojewódzki policji inspektor Dariusz Wesołowski i metropolita wrocławski ks. abp Józef Kupny podpisali porozumienie w tej sprawie. Zakłada ono przeprowadzenie przez policjantów szkoleń dla duchownych z terenu Dolnego Śląska w temacie szeroko rozumianego bezpieczeństwa seniorów. Szkolenia przede wszystkim mają dotyczyć metod oszustw "na wnuczka" i "na policjanta".

- Chcemy, by księża, którzy mają bardzo duży autorytet wśród seniorów z tą wiedzą mogli dotrzeć do wiernych. Mają z nimi kontakt na co dzień. Te szkolenia będą intensywne, szczegółowe i pokażą, jak się zabezpieczać i uchronić przed takim oszustwem. Chcemy szkolić wszystkich duchownych i tych pracujących w parafiach i wikariuszy i seminarzystów, by taka wiedza stawała się powszechna

 - powiedział insp. Wesołowski.

Podkreślił, że policja szuka w tej kwestii sojuszników, ponieważ problem oszustw tymi metodami jest poważny i straty oszukanych seniorów są duże "liczone nie tylko w kontekście finansowym, ale też utraty zaufania do drugiego człowieka czy instytucji".

Komendant przytoczył dane policyjne, z których wynika, że w woj. dolnośląskim takich oszustw było w 2016 roku 82, a odnotowano 137 usiłowań oszustw. Straty wyniosły 2,5 mln zł. Liczba przestępstw z każdym rokiem rosła, by w 2020 roku tylko w I półroczu wynieść 210 oszustw i 606 usiłowań - na łączną stratę w kwocie 7,8 mln zł.

W 2020 roku zatrzymano 32 sprawców, a w sumie podejrzanych w sprawach oszustw jest 37 osób. Usłyszały one 63 zarzuty, 22 osoby zostały aresztowane, a kolejne 10 podejrzanych ma dozór policyjny.

Ks. abp Józef Kupny podkreślił, że wrocławski Kościół od lat współpracuje już z policją w sprawach między innymi dotyczących bezpieczeństwa.

- Teraz chcemy tę współpracę jeszcze bardziej pogłębić. Tych działań nigdy nie jest za wiele, Kościół wrocławski jest otwarty i gotowy do tego. Taka współpraca przyniesie takie efekty, że wzrośnie świadomość zarówno wśród duchownych jak i wśród wiernych. Przeszkolona zostanie cała armia księży, około 800 osób

 - powiedział hierarcha.

Jak podano, ze względu na ograniczenia związane z pandemią szkolenia będą miały charakter mieszany. Będą spotkania bezpośrednie z pojedynczymi księżmi, jak i telekonferencje dla grup kapłanów