W związku ze sprawą około 100 funkcjonariuszy CBA zabezpiecza obszerny materiał dowodowy, w tym liczne nośniki danych elektronicznych, które będą w najbliższym czasie przedmiotem analizy śledczych. Realizacja czynności obejmuje m.in. siedzibę Polskiego Związku Piłki Nożnej, 16 wojewódzkich związków piłki nożnej oraz szereg miejsc zamieszkania osób fizycznych i siedzib podmiotów.

Jeden z najbardziej intrygujących wątków postępowania będący w zainteresowaniu funkcjonariuszy CBA dotyczy m.in. handlu biletami na mecze reprezentacji i umów na realizacje konstrukcji reklamowych przy okazji tych meczów. Z ustaleń śledczych wynika, że bilety te miały być przekazywane m.in. wpływowym politykom opozycji - choćby Stanisławowi Gawłowskiemu.

Na tym etapie postępowania nie jest jasne, jaki charakter miało udostępnianie tych biletów i czy był on nieodpłatny.

Jak już informowaliśmy akcja CBA w prowadzona jest PZPN i wszystkich oddziałach wojewódzkich związku, a także m.in. w firmie brata szefa PZPN. Chodzi o firmę Mikrotel z Bydgoszczy należącą do brata i bratanka Zbigniewa Bońka .
 

Z naszych ustaleń wynika, że CBA sprawdza nieprawidłowości w zawieraniu umów m.in. dotyczących obsługi technicznej meczów reprezentacji Polski ze spółkami powiązanymi z Rajmundem Bońkiem.