Działania realizowane przez MKiDN w ramach programu "Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą" będą prowadzone m.in. na Cmentarzu Łyczakowskim - jednej z najważniejszych nekropolii dawnej Rzeczypospolitej, kościele pw. św. Antoniego, katedrze łacińskiej i kościele pw. Świętych Piotra i Pawła we Lwowie.

Na stronie Ministerstwa Kultury poinformowano, że "w ramach tegorocznej edycji programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 'Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą', po przeanalizowaniu zgłoszonych projektów, podjęto decyzję o dofinansowaniu 57 projektów, spośród których aż 20 będzie realizowanych w obwodzie lwowskim na Ukrainie".

"Tak duża liczba działań będzie możliwa do wykonania dzięki decyzji ministra kultury prof. Piotra Glińskiego o zwiększeniu do 6 609 910 zł pierwotnie zaplanowanego budżetu programu"

- zaznaczono.

Jak napisano, "wśród dofinansowanych projektów aż 12 dotyczy obiektów rozmieszczonych na terenie samego Lwowa, a 8 kolejnych zlokalizowanych jest w jego okolicy". Przekazano, że "działania te zostały dofinansowane łączną kwotą 1 602 500 zł".

Poinformowano, że w katedrze łacińskiej (bazylika metropolitalna pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Lwowie) zrealizowanych zostanie aż 5 zadań: prace konserwatorskie i restauratorskie przy obrazie "Modlitwa w Ogrójcu" (beneficjent: Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Dziedzictwa); konserwacja dwóch drewnianych konfesjonałów z XVIII wieku (beneficjent: Stowarzyszenie Oświaty i Kultury Polskiej); prace konserwatorskie kruchty zachodniej (beneficjent: Stowarzyszenie Oświaty i Kultury Polskiej); prace konserwatorskie witraża "Matka Boża Królowa Aniołów" (beneficjent: Stowarzyszenie Oświaty i Kultury Polskiej), prace konserwatorskie nagrobków arcybiskupa Ferdynanda Kickiego oraz Hieronima Sierakowskiego (Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie).

Z kolei przy kościele pw. Świętych Piotra i Pawła zostaną zrealizowane prace konserwatorskie najcenniejszych elementów fasady, rzeźb oraz detalu architektonicznego (beneficjent: Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Dziedzictwa Kultury KON-FEDERACJA). Jak podano, "w najstarszej (prezbiterialnej) części katedry ormiańskiej we Lwowie podjęte będą interwencyjne działania konserwatorskie przy mozaikach i malowidłach znajdujących się wokół mozaiki autorstwa Józefa Mehoffera (beneficjent: Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Dziedzictwa)".

Kolejny projekt realizowany będzie w Kamienicy Królewskiej (Pałacu Korniakta), gdzie zostaną przeprowadzone prace konserwatorskie we wnętrzu sali reprezentacyjnej na pierwszym piętrze w oficynie (beneficjent: Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Dziedzictwa Kultury KON-FEDERACJA).

Projekty dofinansowane w ramach programu dotyczą także istotnych lwowskich nekropolii. Na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie wykonane będą prace restauratorsko-konserwatorskie nagrobków (beneficjent: Fundacja Dziedzictwa Kulturowego): NN z aniołem oraz napisem PAX, autorstwa Kurczyńskiego, sarkofag Joanny z Roszkowskich Bogghowund, Konstantego Stanka, Iwana Bartoszewskiego, Teresy Kulczyckiej.

Dodatkowo, w tej samej lokalizacji będą też realizowane prace przy dwóch XIX-wiecznych nagrobkach rodziny Dzieduszyckich (beneficjent: Związek Rodu Dzieduszyckich herbu Sas).

Konserwatorzy pojawią się także na cmentarzu Janowskim, gdzie przeprowadzone będą prace przy grobowcu rodziny Dzięgielowskich oraz grobie rodziny Tomaszewskich (beneficjent: Fundacja Dziedzictwo Kresowe im. Orląt Lwowskich).

MKiDN przekazało, że "we Lwowie zostanie przeprowadzona także konserwacja figury św. Floriana znajdującej się na budynku straży pożarnej". "Działanie zostanie wykonane w ramach projektu +Ochrona dziedzictwa kulturowego dawnego Województwa Ruskiego+ (beneficjent: Fundacja Dziedzictwa Kulturowego). Projekt będzie obejmował także prace znajdujące się poza granicami tego miasta: prace konserwatorskie przy pomnikach: Andzi Kuryłowiczówny, Leonardy Chorzemskiej oraz Eugenji z Łysych Jung w Złoczowie oraz prace konserwatorskie przy pamiątkowej tablicy Tadeusza Kościuszki w Stryju" - napisano.

Dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowane będą także projekty w: kolegiacie pw. św. Wawrzyńca w Żółkwi (beneficjent: Fundacja Dziedzictwa Kulturowego), kościele pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i Świętej Tekli w Tadaniach (beneficjent: Fundacja MOSTY), kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Stryju (beneficjent: Fundacja Semper Fidelis na rzecz Archidiecezji Lwowskiej), kościele pw. św. Anny w Sąsiadowicach (beneficjent: Fundacja Ochrony Zabytków "Pro Monumentis Republica"), kościele pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Mościskach (beneficjent: Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Dziedzictwa Kultury KON-FEDERACJA), kościele pw. św. Józefa w Hruszowie (beneficjent: Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Gminy Lubaczów), kościele pw. św. Michała Archanioła w Rawie Ruskiej (beneficjent: Fundacja Semper Fidelis na rzecz Archidiecezji Lwowskiej)oraz remont nagrobków na cmentarzu w Drohobyczu (beneficjent: Fundacja Niepodległości).

Instytut POLONIKA jest państwową instytucją kultury powołaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego, która jako jedyna w Polsce zajmuje się w sposób systemowy ochroną polskiego dziedzictwa kulturowego pozostającego poza granicami kraju. Największa część działań podejmowanych przez Polonikę obejmuje tereny wschodnie dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, co wynika nie tylko z historii tych terenów, lecz także skupienia w tym miejscu zabytków sztuki i architektury o wyjątkowej wartości artystycznej.

Na stronie resortu poinformowano, że budżet przeznaczony na prace konserwatorskie, realizowane w obwodzie lwowskim, finansowane przez Instytut POLONIKA w roku 2020 wynosi 3 mln 300 tys. zł.

Dodano, że "ze względu na dużą liczbę planowanych prac na terenie Ukrainy, pierwsza tegoroczna komisja konserwatorska zajmie się wybranymi obiektami na terenie Lwowa i obwodu lwowskiego". "Ze względu na fakt, że ogłoszenie stanu pandemii nie pozwoliło rozpocząć działań zgodnie z pierwotnym harmonogramem, niektóre projekty nadal pozostają w fazie przygotowywania przetargów, wyboru wykonawcy czy podpisywania umów. Dlatego też komisja omówi te z obiektów, przy których prace już się rozpoczynają lub rozpoczęły" - wyjaśniono.

MKiDN przekazało, że w roku 2020 Instytut POLONIKA rozpoczyna m.in. prace przy kolejnym, tym razem betonowym, grobowcu rodziny wybitnego architekta lwowskiego Piotra Tarnawieckiego na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie. Jak podano, "planowana jest pełna konserwacja grobowca". "Wobec rzadko podejmowanych prac przy materiale, jakim jest beton, projekt stanowi wyjątkowo ciekawe wyzwanie konserwatorskie" - wskazano.

Obok prac przy nagrobkach, w 2019 r. Instytut POLONIKA rozpoczął nowy etap prac na cmentarzu Łyczakowskim, a mianowicie projekty związane z kaplicami grobowymi. Jako pierwsza została objęta opieką kaplica Krzyżanowskich – neogotycka, ceglana budowla, tzw. kaplica z chimerami.

"Obiekt był w bardzo złym stanie, a działania z nim związane są niezwykle skomplikowane ze względu na różnorodność technologiczną elementów składowych. W bieżącym roku Instytut planuje zakończenie tych prac"

- napisano.

Resort informuje również, że "poza zaplanowanymi działaniami na cmentarzu Łyczakowskim Instytut POLONIKA przeprowadzi prace ratunkowe piętnastu nagrobków, zniszczonych podczas nawałnicy, która przetoczyła się nad Lwowem w czerwcu tego roku". "Na tej liście znajdują się m.in. nagrobek Julianny z Schabingerów Newater oraz nagrobek Brayerów, Tranklów i Weiglów – oba dłuta Antona Schimsera. W roku 2021 Instytut planuje sfinansowanie pełnej konserwacji tej wyjątkowej grupy rzeźbiarskiej" - podano.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/kultura/kolejny-sezon-prac-konserwatorskich-na-ukrainie-przy-wsparciu-mkidn.