Gubernatorat Państwa Watykańskiego poinformował, że wszyscy pracownicy publicznych i prywatnych placówek służby zdrowia we Włoszech są zaproszeni do Muzeów w dniach od 8 do 13 czerwca, a do podrzymskiej posiadłości przez dwa najbliższe weekendy.

Muzea Watykańskie wraz z Kaplicą Sykstyńską zostały otwarte w poniedziałek po przerwie trwającej od 9 marca.

Zwiedzanie odbywa się w małych grupach, w maseczkach i przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa sanitarnego.