- Via Carpatia - to niezwykły szlak komunikacji drogowej, który ma połączyć państwa bałtyckie z południem Europy przez Polskę

- powiedział Andrzej Duda, podkreślając, że realizacja budowy tego szlaku będzie "ożywiało tę część kraju" i "stwarzało możliwości biznesowe, także dla rozwoju turystyki i tego wszystkiego, co tak bardzo jest potrzebne i powoduje, że wzrasta dynamika rozwoju danej części kraju". Prezydent zwracał też uwagę na potrzebę wzmacniania infrastruktury kolejowej na Warmii i Mazurach.

Idea utworzenia szlaku Via Carpatia została zapoczątkowana w 2006 r. w Łańcucie przez ministrów: Litwy, Polski, Słowacji i Węgier pod patronatem ówczesnego prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Via Carpatia to planowany szlak międzynarodowy, który ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. Ma docierać m.in. do rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym oraz greckich Salonik nad Morzem Egejskim.

W Polsce szlak Via Carpatia będzie miał długość ponad 700 km.