Dzięki projektowi wykorzystania hipotermii leczniczej już w trakcie transportu karetką neonatologiczną noworodki szybciej otrzymają niezbędną pomoc i leczenie, zmniejszając ryzyko zaburzeń rozwoju.

Pierwszy w kraju projekt zastosowania hipotermii leczniczej w transporcie neonatologicznym ma na celu zminimalizowanie negatywnych skutków niedotlenienia okołoporodowego oraz encefalopatii niedotlenieniowo-niedokrwiennej. Dotychczas hipotermia terapeutyczna u noworodków stosowana była jedynie podczas hospitalizacji w wybranych ośrodkach.

Inicjatorzy projektu poinformowali w komunikacie prasowym, że dzięki wspólnemu przedsięwzięciu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, fundacji The Human Safety Net oraz Generali Polska, noworodki z niedotlenieniem okołoporodowym będą mogły zostać poddane leczeniu już w czasie transportu karetką do wybranego ośrodka medycznego.

Karetki zostały wyposażone w innowacyjne urządzenie dostosowane do prowadzenia hipotermii w trakcie transportu, które prowadzi bieżący monitoring temperatury noworodka w odstępach co 2 sekundy, dzięki czemu precyzyjnie utrzymuje temperaturę ciała noworodka na stabilnym poziomie. Wartość przedsięwzięcia wynosi ponad 300 tys. zł.

Jak podkreślono, hipotermia terapeutyczna, polegająca na kontrolowanym obniżeniu temperatury ciała noworodka, jest uznaną na świecie metodą poprawiającą wyniki leczenia dzieci dotkniętych niedotlenieniem okołoporodowym tj. asfiksją.

Kluczowym dla powodzenia tej terapii jest szybkie rozpoczęcie leczenia, gdyż po przekroczeniu granicy sześciu godzin od urodzenia zmiany powstałe w mózgu dziecka w wyniku niedotlenienia są już nieodwracalne i mogą doprowadzić do niepełnosprawności fizycznej, intelektualnej, a w najgorszym wypadku również do śmierci.

"Im szybciej zapewnimy dziecku leczenie, tym mniejsze będzie ryzyko skutków niedotlenienia, takich jak mózgowe porażenie dziecięce. Tymczasem w Polsce mamy 28 ośrodków wyposażonych w odpowiedni sprzęt. Jestem przekonany, że wdrożenie pierwszej systemowej hipotermii leczniczej w transporcie oznacza prawdziwy przełom w neonatologii w Polsce. Potwierdzają to badania kliniczne z innych krajów stosujących tę metodę"

– powiedział koordynator projektu prof. Jan Mazela, kierownik Kliniki Zakażeń Noworodka UM w Poznaniu.

Urządzenia trafiły do Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego w Poznaniu, Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze oraz Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy. Przedsięwzięcie przewiduje również przeprowadzenie warsztatów i szkolenia dla lekarzy oraz pielęgniarek.