Od decyzji komisarza przysługuje odwołanie do Państwowej Komisji Wyborczej. W wyborach do rady miejskiej w Jaśle są trzy okręgi wyborcze. Postanowienie komisarza wyborczego ukazało się na stronie internetowej PKW.

Miejska Komisja Wyborczym stwierdziła, że na liście kandydatów w okręgu wyborczym nr 1, na 178 podpisów popierających 148 zostało złożone prawidłowo. Do rejestracji listy potrzeba 150 podpisów.

Komisarz wyborczy ustalił, że spośród złożonych podpisów w dwóch przypadkach był brak lub wadliwie wpisany numer ewidencyjny PESEL. W jednym podpisie wadliwość wynikała z niepełnie podanego imienia osoby popierającej. Kolejnych 15 podpisów uznanych zostało za wadliwe z uwagi na niepełne bądź błędne podanie adresu zamieszkania. Natomiast w 13 przypadkach stwierdzono brak prawa wybierania.

W okręgu wyborczym nr 2 komisarz wyborczy ustalił, że na 184 podpisy popierające 38 zostały złożone wadliwie. W pięciu przypadkach były niepoprawne numery ewidencji PESEL. Przy kolejnych dwóch znajdowało się błędnie podane imię lub nazwiska, a 26 uznano za złożone wadliwie z uwagi na niepełne lub błędne podanie adresu zamieszkania.

Natomiast pięć osób... nie miało prawa wybierania.

Pod listą kandydatów w okręgu nr 3 podpisało się 185 osób. 45 podpisów popierających zostało złożone wadliwie. W przypadku tej listy komisarz wyborczy ustalił, że trzy podpisy miały niepoprawne numer ewidencyjny PESEL. 34 uznano za wadliwe z uwagi na niepełne lub błędne podanie adresu. Pięć osób nie posiadało prawa wybierania, trzy były wykreślone.