- Ministrowie konstytucyjni i sekretarze stanu, którzy są politykami zdecydowali się na przekazanie swoich nagród - tutaj terminem będzie połowa maja - na cele społeczne do Caritasu

- poinformował podczas czwartkowej konferencji prasowej prezes Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński.

W rozmowie z Katolicką Agencja Informacyjną ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska nie krył zaskoczenia taką decyzją.

- Deklaracja o przekazaniu Caritas premii, otrzymanych uprzednio przez członków rządu, była dla nas niespodzianką. Oczywiście, jeśli zostaną przekazane, przyjmiemy te środki i planujemy je przeznaczyć na dwa programy, które prowadzimy w Polsce od lat: „Skrzydła” i „Tornister pełen uśmiechów”

– wyjaśnia ks. Iżycki, dodając, że oba programy mają na celu wsparcie dzieci i młodzieży z niezamożnych polskich rodzin.

- Dzieci, które chcielibyśmy objąć programem „Skrzydła” jest znacznie więcej niż środków, jakimi dysponujemy. Także w ramach „Tornistra pełnego uśmiechów” będziemy mogli pomóc większej liczbie polskich dzieci. Szczególnie myślimy o tych polskich dzieciach, które mieszkają za wschodnią granicą Polski

– zapowiada ks. Iżycki.

Podkreśla też, że Caritas Polska jako organizacja pożytku publicznego publikuje pełne rozliczenie wszelkich środków, które są jej przekazywane. Tak będzie także w tym przypadku.

„Tornister pełen uśmiechów” to akcja Caritas Polska, której celem jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów z ubogich rodzin. Polega ona na wyposażeniu kilkudziesięciu tysięcy wyprawek szkolnych lub przekazaniu gotowych tornistrów wraz z wyposażeniem. W ciągu 9 lat prowadzenia programu udało się przygotować ponad 150 tys. wyprawek.

„Skrzydła” są programem pomocy długofalowej, obejmującym opieką finansową konkretnych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w całej Polsce, których edukacja jest zagrożona ze względu na trudną sytuację materialną. A także tych, którzy znaleźli się w wyjątkowo trudnej sytuacji z przyczyn losowych. Otrzymują oni stypendia, które są przeznaczane m.in. na pomoce naukowe, korepetycje, dożywianie, odzież, dojazdy do szkoły itp.