Informując w orędziu do Zgromadzenia Federalnego (dwóch izb parlamentu) o nowej broni, Putin zapewnił, że nie są dla niej groźne „żadne systemy obrony przeciwrakietowej, nawet perspektywiczne”.

Prezentując nowe, tworzone w Rosji rodzaje uzbrojenia, Putin sięgnął do retoryki gróźb skierowanych w stronę państw Zachodu. Stwierdził, że Rosja ostrzegała wcześniej USA, że będzie podejmować kroki w odpowiedzi na rozwijanie amerykańskiego systemu obrony przeciwrakietowej.