Nowy Komendant Główny Policji Marek Działoszyński jako jedyny z opiniujących w 2009 roku popierał przedstawiony przez MSWiA projekt emerytur służb mundurowych, który policjanci uznali za niekorzystny - dowiedział się portal Niezalezna.pl.

Po nominacji dotychczasowego komendanta wojewódzkiego policji w Łodzi na szefa KGP na Internetowym Forum Policji pojawiło się wiele komentarzy na temat zmian w policji. Jeden z użytkowników przypomina, że to właśnie Działoszyński jako jedyny popierał niekorzystne plany MSWiA dotyczące emerytur mundurowych.

Portal Niezależna.pl dotarł do archiwalnego numeru magazynu „Policja 997” z marca 2009 r., w którym opublikowany został obszerny tekst dotyczący prac nad projektem nowych rozwiązań emerytalnych dla służb mundurowych.

MSWiA przedstawiło wówczas założenia projektu, zgodnie z którymi staż pracy uprawniający do nabycia praw emerytalnych miałby zostać podwyższony z 15 do 25 lat, a jednocześnie zarówno kobiety, jak i mężczyźni, musieliby skończyć 55 lat, aby przejść na emeryturę.

Po zapoznaniu się z założeniami do projektu nowego systemu emerytalnego, komendanci wojewódzcy i stołeczni oraz komendanci szkół policyjnych i dyrektorzy biur KGP mieli wydać w tej sprawie opienie.

Okazuje się, że pozytywne świadectwo założeniom MSWiA wystawił jedynie szef łódzkiej policji inspektor Marek Działoszyński.

Na łamach magazynu „Policja 997” czytamy:

Pozytywne świadectwo założeniom wystawił jedynie szef łódzkiej Policji insp. Marek Działoszyński, pisząc m.in.: „(...) Przedstawionym do konsultacji założeniom nie sposób przypisać braku spójności i powiązania z niektórymi elementami systematyki zaopatrzenia innych grup zawodowych. W dzisiejszych realiach społeczno‑gospodarczych oraz finansowo‑budżetowych zmiana systemu zaopatrzenia służb mundurowych wydaje się być nieunikniona, stanowiąc o konieczności jej wprowadzenia. Wobec powyższego przedstawiony do zaopiniowania projekt założeń opiniuję pozytywnie”. Jego poglądów nie podzielili pozostali opiniujący.

Do założeń zgłoszono wówczas wiele zastrzeżeń, a poparcie założeń projektu przez Działoszyńskiego było i jest krytykowane przez wielu funkcjonariuszy.

Dziś podczas konferencji prasowej minister Jacek Cichocki poinformował, że nowy projekt ustawy o emeryturach mundurowych ma trafić do konsultacji społecznych do 10 stycznia. Według projektu, aby przejść na emeryturę, konieczny będzie staż 25 lat i wiek 55 lat. To założenia zbieżne z tym, co wbrew swoim kolegom popierał Działoszyński. Czy w nagrodę za to otrzymał najwyższe stanowisko w policji?