niezalezna.pl - strefa wolnego słowa
27/03/2015
Grzegorz Wierzchołowski
1 % SWS)

Taktyka Kremla na odcinku polskim

Dodano: 11.09.2013 [18:30]
Taktyka Kremla na odcinku polskim - niezalezna.pl
foto: arch. GP
Ku chwale Matuszki Rassji pułkownik Josif Darskij, naczalnik Polskogo Oddieła Służby Wnieszniej Rozwiedki, wygłosił wczoraj w kolejną miesięcznicę incydentu smoleńskiego referat, dotyczący spraw polskich. Z jego treścią ma się zapoznać każdy oficer działający w kraju Lachów.

Nie powinniśmy popełniać błędu patrzenia na współczesnych Polaków przez pryzmat ich przeszłości. Dzięki ciężkiej pracy naszych starszych funkcjonariuszy obecni Polacy w większości niczym nie przypominają przodków, którzy upierali się przy mrzonkach jakiejś samodzielności i rywalizacji z nami zamiast uznania oczywistych korzyści z podporządkowania się Rosji.

Pozostaje jednak grupa zapatrzona w przeszłość, która w okolicznościach kryzysu mogłaby pociągnąć innych. Należy ją ograniczyć i kontrolować, ale nie likwidować, gdyż musimy mieć jakiś instrument nacisku na nasze elity w Polsce, by powodowane strachem przed eliminacją przez pogrobowców zbankrutowanej sanacji, były nam wierne. Nasze archiwa same nie wystarczą, a tylko nieliczną warstwę możemy związać interesami ekonomicznymi.

Celem zasadniczym jest odizolowanie Polski od Zachodu, zwłaszcza USA, jej skompromitowanie i całkowite skłócenie z naszą bliską zagranicą. Dążyć do tego powinni sami Polacy, przekonani, że działają na swoją korzyść. Nasza polityka powinna polegać na korygowaniu sytuacji w Polsce, a nie na bezpośrednim kierowaniu. Polacy powinni sami uczynić się niezdolnymi do prowadzenia jakiejkolwiek polityki zagranicznej i szukać z różnych przyczyn opieki u nas. Każdej grupie należy zatem pokazać perspektywę podporządkowania się nam jako jedyną realną i korzystną. Jednocześnie nasze koszty polityki polskiej powinny być niskie i dlatego należy wykorzystywać autentyczne siły lokalne, które świadomie lub nie będą działały w naszym interesie.

Sterowanie Polską przy pomocy grup wywodzących się z Kominternu lub miejscowych komunistów czy związanego z nami biznesu już nie wystarczy. Nasze główne wpływy powinny objąć obóz narodowy, poprzez suflowanie mu celów politycznych dla nas korzystnych i polegać na sterowaniu jego rywalizacją ze zwolennikami gnijącego Zachodu, którzy z obawy przed epigonami będą nam posłuszni. Dzięki naszej ochronie będą mogli spokojnie żerować, oczywiście po zaspokojeniu naszych potrzeb. Należy utrzymywać równowagę między obu grupami, które zwalczając się, będą szukały naszej opieki.

Polska a Ukraina i Litwa
Głównym tematem w Polsce odnośnie do naszej bliskiej zagranicy powinno być ludobójstwo na Wołyniu, groźba jego powtórzenia się, zagrożenie ze strony Ukraińców, ich nienawiść do Polaków i prześladowania Polaków na Litwie. Należy wskazywać na niemożność, bezcelowość i szkodliwość dla Polski popierania Ukrainy i Litwy czy sojuszu lub choćby współpracy z nimi. Uwypuklać ich antypolskość i proniemieckość. Nagłaśniać ekscesy antypolskie na Ukrainie i Litwie. Konieczna jest tu współpraca z naszym wydziałem bliskiej zagranicy. Można też liczyć na tamtejszych narodowców. Obie grupy powinny zajmować się sobą.

Należy podsunąć Polakom myśl o możliwości przyłączenia z naszą pomocą Ukrainy austriackiej i Wileńskiego Kraju jako rozwiązania korzystnego dla nich i realnego. A już znajdą się maniacy i cwaniacy, którzy na tych hasłach będą budowali swoją pozycję i popularność. Da nam to całkowitą kontrolę nad Polską i bliską zagranicą.

Nasi partnerzy
Nie możemy pozwolić, by wpływy niemieckie okazały się silniejsze od naszych, a zwłaszcza by wyeliminowały te sektory gospodarki, które są odbiorcami naszych surowców, lub decydowały o scenie politycznej i kolejnych ekipach administrujących Polską. Nie znaczy to jednak, że działalność naszych partnerów jest dla nas niekorzystna, o ile pozostanie w wyznaczonych przez nas ramach. Przykładowo, zniszczenie sektora produkcji energii elektrycznej będzie korzystne dla naszej elektrowni jądrowej w Kaliningradzie, skąd Polacy powinni kupować prąd, a także ponieść część kosztów jej budowy. O odpowiednie decyzje zadba nasze lobby w Polsce.

Będziemy też mogli wykorzystać reakcje patriotów na gospodarczą i historyczną politykę niemiecką do związania ich z nami i ukazania im, że jedynie podporządkowanie Rosji może obronić Polskę przed Niemcami i ich kłamstwami. W tym sensie agresywne działania niemieckie są dla nas korzystne.

Unia
Zadanie naszych służb powinno koncentrować się na wzmacnianiu poczucia zagrożenia niemieckiego i ukazywania Unii jako struktury całkowicie bez perspektywy, realizującej wyłącznie interesy niemieckie i wrogiej Polsce, przynoszącej demoralizację, niszczącej społeczeństwo i Kościół. Należy popierać nawet grupy rusofobiczne, o ile są bardziej wrogie wobec Niemiec i Unii.

Dla katolików propozycję wspólnej z Cerkwią obrony przed dewiacjami Zachodu powinien złożyć gen. Władimir Gundiajew „Michajłow”. Ostatnie starania nie były wystarczająco energiczne, choć spotkały się z dobrym przyjęciem patriotów. Zwolennikom Unii zaproponować należy współpracę w trójkącie z Niemcami.

Odizolowanie od wszelkiej sympatii na Zachodzie i co najmniej milczącą zgodę na naszą kuratelę nad Polską powinna przynieść umiejętnie wykorzystana sprawa oskarżeń o Holokaust wysuwana przez dzieci naszych kominternowców i Niemców. Z jednej strony należy pomóc w rozpowszechnianiu tych twierdzeń na Zachodzie, a z drugiej przejąć kontrolę nad reakcją wśród patriotów. Powinni oni skoncentrować się na pisaniu o Judeopolonii i uważać Żydów za główne zagrożenie. Efekt taki należy uzyskać nie metodą kielecką, tylko umiejętną grą rzeczywistymi interesami.

USA
Rządy Obamy zniszczyły nadzieje Polaków na sojusz z USA. To przekonanie należy umacniać, a opcję amerykańską skompromitować, ośmieszyć i raz na zawsze wyeliminować, aby Stany Zjednoczone, gdyby w przyszłości chciały powrócić do Europy, a zwłaszcza zaczęły ponownie się wtrącać do naszej strefy, nie znalazły tu żadnych poważnych sił gotowych służyć ich wpływom.

W tym celu należy w polskich mediach i internecie rozpowszechniać tezy i materiały wskazujące, że Polska jest kolonią USA, które rozlewają polską krew w swoich wojnach kolonialnych, nic nie dając w zamian. Że Stany Zjednoczone zawsze Polskę oszukiwały, zdradzały i będą zdradzały. Doskonały przykład dostarczył Roosevelt, a teraz Obama. USA wycofały się na zawsze z Europy i przekazały nam troskę o stabilizację regionu. Podkreślać należy niewdzięczność Amerykanów i ich okrucieństwo wobec krajów zależnych, rolę żandarma świata, który wszystkich kontroluje, prześladuje i wykorzystuje. Sami Amerykanie dostarczą odpowiednich przykładów. Należy tylko odpowiednio je dobrać i wzmocnić.

Perspektywy
Należy Polakom ukazać korzystne perspektywy podporządkowania się Rosji adresowane do opcji narodowej i afirmować sojusz rosyjsko-niemiecki wobec zwolenników Unii i Niemiec. Podstawowym instrumentem oddziaływania na Polaków powinny być nasze media. Dlatego trzeba nie tylko rozbudować naszą agenturę medialną, ale wykupić media, fora internetowe i przygotować kadry do akcji propagandowej przez internet. Ich dotychczasowy poziom językowy był niewystarczający. Należy założyć instytut geopolityczny dla środowisk akademickich, zwłaszcza młodych, które łatwo można kupić. Będą one propagowały współpracę gospodarczą i polityczną z nami. Podstawy do tego już mamy – trzeba je tylko konsekwentnie rozwijać.
 
Płk. Josif Darskij, naczalnik Polskogo Oddieła Służby Wnieszniej Rozwiedki
Opinie użytkowników
Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Uwagi i reklamacje kierowane do nas należy kierować na adres: straznik(at)niezalezna.pl Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych. Komunikaty ukazujące się na blogu Morusa są rozwinięciem niniejszego regulaminu.

Czy Panu Targalskiemu chodzi o to,żeby Polaków zaszokować swoimi wizjami i doprowadzić do całkowitej prostracji?*
Bo wynika z tego,że cobyśmy nie zrobili,i tak nic z tego nie będzie. Najlepiej wyjechac i zgasic światło. Zapomniec,że kiedykolwiek było coś takiego jak Polska. Chyba z lekkim wskazaniem,że jednak lepiej podporządkowac się UE i Berlinowi, o ile dobrze zrozumiałam.A jeszcze jedno-nie mówić o rzezi na Kresach, bo to jest woda na młyn Moskwy.
(*prostacja-termin medyczny oznaczający bezwład psychiczny i fizyczny).
Ja nie uważam,że należy cenzurowac wypowiedzi i ukrywać przed Polakami nawet brutalna prawdę, ale taka pisanina powinna mieć jakiś sens.
Przy okazji, czy oglądaliście dzisiejszy "Tydzień" w TVPolonia, gdzie prowadzacy red. Nawrocki "podawał piłki" jakiemus ruskiemu dziennikarzowi, który bez żenady stwierdził,że Rosja nie odda Polsce wraku tupolewa, mimo że w śledztwie nie jest juz potrzebny (a to było jakoby powodem jego przetrzymywania w Rosji), gdyż, jak Polacy dostana wrak, to zaczną sie od nowa spierać o przyczyny katastrofy.W tę narracje wpisywał się i prowadzący i politolog Maliszewski.Może oni już zrozumieli? A prócz tego red. Nawrocki nie zauważył 200 tys. manifestacji w stolicy.

Świetny wykład.

Pan dr Targalski nakreślił nam zwykłym zjadaczom chleba , obszary w których jesteśmy rozpracowywanie przez ruską agenturę, jej cele są od wieków mniej więcej podobne. Recepta jest prosta : ignorować i wyśmiewać wszystkie informacje i inicjatywy płynące z Moskwy, przypominać Kacapom że nie są żadnymi Słowianami-jak wymyśliła caryca Katarzyna Wlk. (pierwsza w świecie międzynarodowa gwiazda porno)- tylko są chazarsko-mongolskimi pomiotami, popłuczynami po 500 letnim imperium Mongolskim. Trzeba mówić i przypominać znajomym, sąsiadom , na forach internetowych że Moskwa to nasz główny wróg. Pamiętajcie co Matka Boża mówiła o Rosji w Fatimie w 1917 - Rosja to źródło wszelkiego zła. Przypomnijcie sobie Polacy takie bitwy jak Orsza 1514, Kłuszyn 1610 gdzie 4,500 Polaków zmiażdżyło w otwartym polu 48,000 Moskiewskiej hołoty - to najlepszy wynik bitewny w znanej nam światowej historii wojskowości 12:1 i taka wygrana. Aleksander Macedoński wygrywał bitwy ale tylko z przewaga wroga 5:1, Napoleon max 3 : 1. No i trzeba przygotowywać się do wojny z Rosją - albo my Królestwo Maryji albo oni Królestwo Szatana - tu zgody nie było i nie będzie nigdy. I pamiętajciee państwo polskie traw już 1000 lat a Rosja dopiero 400 lat i to nielegalnie, na zasadzie mongolskiej uzurpacji a nie decyzją Papieża który jako namiestnik Boga samego ustanawiał wszystkie państwa europejskie - wszystko jest na piśmie w Rzymie, także akt potwierdzenia powstania Królestwa Polskiego. I my wrócimy do roli mocarstwa światowego a Rosja zdechnie.

ale czuję się zdezorientowany. Czy to jest relacja czy przypuszczenie ,że tak wyglądał referat pułkownika ?

czyli nadal taka sama jak w XVIII wieku,z ta roznica,ze wtedy miejsce USA zajamowala Francja,ktora sobie szybko caryca kupila ogromna miloscia do tzw. oswieconych umyslow encyklopedystow i jeszcze wiekszymi od milosci wydatkami na utrzymanie pismakow szkalujacych Polske i Polakow w calej "oswieconej" Europie

Wlasnie skonczylam dzisiaj czytac ksiake Sp.prof. Jozefa Szabiawskiego o Jozefie Pilsudskim z ktorej wynika jedno, nienawisc rosjan bialych, czerwonych,a wlasciwie KAZDYCH do Polski i Polakow jest wrecz chorobliwa

Brawo Panie Doktorze Targalski! Śp. Ferdynand Antoni Ossendowski byłby z Pana dumny, może nie ze stylu, bo się na tym nie znam, ale z przesłania! Choć działalność "ludzi pułkownika Darskiego", niestety, już przynosi opłakane dla nas skutki - dzisiaj na tym portalu widziałem sugestię o rozważeniu zmiany sojuszy i to dopiero ćwierć wieku po upadku Sowietów!?

On prawie wszystko powiedzial ale to jest prowokacja majaca na celu wystraszenie Polakow, ze Rosja to niby taki superinteligenty wielki brat co to moze inteligencja sterowac calymi narodami. Oni podbijali cale narody ale z bronia w reku, milionami zolnierzy i masowymi morderstwami a nie intelektualna gra w celu zniechecenia Polakow przed zmianami.
Przed nami wybory a Rosjanie nie wyjda z koszar.

czasy podboju zbrojnego w Europie się skończyły. Poza tym podbija się normalne społeczeństwa, a nie skarlałe, bez kadr przywódczych, marzące o pozycji sytego służalca. manipulacja w oparciu o lokalnych idiotów i maniaków jest skuteczniejsza  i tańsza.

"Polacy powinni sami uczynić się niezdolnymi do prowadzenia jakiejkolwiek polityki
zagranicznej i szukać z różnych przyczyn opieki u nas."

Gratuluję planu, tow. pułkowniku. Dostrzegam jeden problem kadrowy, osobę n/geniusza
w MSZ. Może by go awansować na szefa Światowego Komitetu Obrońców Pokoju.

nie ma wystarczajacych sil, aby osiagnac zakladane cele, ani nie jest w stanie zaoferowac absolutnie niczego, co byloby atrakcyjne cywilizacyjnie lub kulturowo dla Polakow. Chyba tylko osoby wyjatkowo podle lub o wypaczonym umysle dadza sie nabrac na tego rodzaju belkot Sowieta.

Oczywicie, ze Sowieci bardzo by chcieli podporzadkowac sobie Polakow. Mozna sie nawet spodziewac, ze beda na przemian probowali siac strach i zwatpienie, albo sie przymilac i lasic (bo to sa tradycyjne narzedzia szatanskie).

Dla Polakow nadchodzi czas proby. Tu potrzeba cierpliwosci, spokoju i wielkiej rozwagi bo jeszcze niejedna butelka okaze sie miec potrojne dno. I nie kazdy, kto bedzie mowil: pokoj, pokoj wam, Polacy faktycznie bedzie mial czyste intencje. Jedno wszak jest juz dzis pewne: sowiecki system i mentalnosc maja wielka sile DESTRUKCJI. Kto sie z nimi na nowo zwiaze, juz jest przegrany - tak jak Tusk, jak Komuchruski, jak Sikorski, jak Arabski, Klich, Michnik i wielu innych.

Silne panstwo nie oznacza przeciez panstwa, w ktorym - jak w sowieckiej Rosji - urzednik moze wszystko, a szary czlowiek nie moze nic, potykajac sie co chwila o sterty bzdurnych przepisow. Silne polskie panstwo, to panstwo zdecentralizowane, w ktorym zwykly obywatel bedzie szczesliwy, mogac dzialac na rzecz swoej wsi, gminy czy miasteczka, w ktorym wiekszosc problemow zostanie rozwiazana na szczeblu gminy, bez potrzeby zasiegania zdania wyzszych szczebli wladzy, w ktorym bedzie wielu liderow, zdolnych pociagnac za soba spoleczenstwo do KONSTRUKTYWNEJ pracy ku rozwojowi i pokojowi, a nad caloscia czuwac bedzie Mesjasz! Amein!

no polaki co chcecie to macie ,serwery teczki banki zasilki ida do brukselki i bolszewikow w polskich mundurach w Belwederze macie kochanego prezydenta premiera i radusia w polskiej ziemi .teraz na kolana zrec trawe z rana bo po poludniu kurek wam zakreci Waldus z bolkiem.

Strefa Wolnego Słowa: niezalezna.pl | www.gazetapolska.pl | www.panstwo.net | vod.gazetapolska.pl | naszeblogi.pl | gpcodziennie.pl