Gazeta Polska UJAWNIA: ochroniarz Jaruzelskiego „silnym człowiekiem” Tuska! Czytaj więcej!

Apel środowisk obrońców życia i rodziny w związku z pierwszym posiedzeniem Sejmu

Do szerokiego, wspólnego zaangażowania różnych środowisk na rzecz obrony życia i rodziny wezwała Polska Federacja Ruchów Obrony Życia i Rodziny w oświadczeniu wydanym 7 listopada z okazji zbliżającego się pierwszego posiedzenia IX kadencji Sejmu RP. Jest ono skierowane do „wszystkich środowisk społecznych – w tym do ludzi nauki, mediów, polityki, Kościołów, do rodziców i młodych o włączanie się w dyskusję i działania, aby lepiej chronić ludzkie życie i wartości rodzinne”.

zdjęcie ilustracyjne
pixabay.com/CC0/Pexels

„Wzmocnienie naszych cywilizacyjnych wartości wymaga wielostronnych działań”

- zaznacza Federacja, zwracając uwagę na „podważanie podstawowych wartości życia społecznego w krajach zachodnich, gdzie obserwowany jest kryzys małżeństwa opartego na związku kobiety i mężczyzny oraz zbudowanej na nim rodziny, a także brak szacunku dla ludzkiego życia w każdej jego fazie rozwoju – od poczęcia do naturalnej śmierci”.

Oświadczenie stawia nacisk na potrzebę szczególnego rozwoju profilaktyki ochrony rodziny oraz postaw chroniących ludzkie życie przy jednoczesnym harmonizowaniu działań prawnych z szerokim i wielowymiarowym oddziaływaniem pomocowym, edukacyjnym i wychowawczym.

Federacja postuluje, aby podejmować działania wzmacniające rodziny (materialnie, prawnie i psychologicznie), zwłaszcza podejmujące opiekę nad osobami niepełnosprawnymi i chorymi oraz szerzej włączać szkoły w realizację edukacji prorodzinnej, promującej szacunek dla ludzkiego życia w każdej fazie jego rozwoju, a także wspierać rodziców, wychowawców i terapeutów, podejmujących te zadania.

Federacja postuluje również zwiększenie prawnej ochrony życia, zwłaszcza wykluczenie dopuszczalności aborcji eugenicznej i stosowania środków poronnych.

Jakub Bałtroszewicz, prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia i Rodziny, podkreśla:

"Wskazujemy na wieloaspektowe działania, które czyniłyby z Polski państwo przyjazne nie tylko nienarodzonym, ale także urodzonym dzieciom z różnymi chorobami czy obciążeniami genetycznymi. Państwo powinno zadbać o swoich najsłabszych obywateli. Przypominamy, że nadal nierozwiązana jest kwestia aborcji eugenicznej oraz brakuje kompleksowych rozwiązań dla rodzin, które wychowują dzieci niepełnosprawne, a która to pomoc została obiecana w programie 'Za życiem'"

Federacja zwraca również uwagę na potrzebę pozytywnego przekazu medialnego promującego postawę szacunku dla każdego ludzkiego życia od poczęcia oraz ochronę wartości rodzinnych.

Jakub Bałtroszewicz podkreśla, że Federacja wzywa każdego do zaangażowania w obronę ludzkiego życia i rodziny, a nie tyko polityków. Zaproszenie do włączania się w obronę życia kierowane powszechnie pojawia się w kontekście filmu „Nieplanowane”, który wszedł właśnie do polskich kin. Jak widać po komentarzach w mediach społecznościowych, obraz porusza serca i sumienia widzów. Federacja jest oficjalnym partnerem dystrybutora tego filmu, angażując się w jego promocję i zaprasza do współpracy.

– Zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli, by włączyli się w obronę życia: modlitwą, wsparciem materialnym czy bezpośrednim działaniem, aby każde poczęte dziecko było w Polsce w pełni bezpieczne

– mówi Jakub Bałtroszewicz.

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia i Rodziny zrzesza kilkadziesiąt organizacji prorodzinnych, które działają na rzecz ochrony dziecka poczętego oraz wspieraniem rodziny w różnych aspektach jej funkcjonowania: od niesienia pomocy materialnej poprzez szeroką edukację społeczną do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym. Od 15 października 2019 r., w skład prezydium zarządu PFROŻiR wchodzą prezes Jakub Bałtroszewicz (Kraków), Ewa Kowalewska (Gdańsk) i ks. Tomasz Kancelarczyk (Szczecin).

 Źródło: KAI, niezalezna.pl

 

#organizacje prorodzinne #prolife

prenumerata.swsmedia.pl

Telewizja Republika

sklep.gazetapolska.pl

Wspieraj Fundację Niezależne Media

redakcja
Wczytuję ocenę...
Wideo