Skandaliczna decyzja rektora UAM. Wanda Półtawska niemile widziana na tej uczelni?

- Odmowa możliwości wręczenia Medalu AKO w sali uniwersyteckiej tak zasłużonej dla upowszechniania polskiego patriotyzmu osobie, jaką jest pani doktor Wanda Półtawska, co więcej osobie zaprzyj

Adam Ciereszko/PAP
- Odmowa możliwości wręczenia Medalu AKO w sali uniwersyteckiej tak zasłużonej dla upowszechniania polskiego patriotyzmu osobie, jaką jest pani doktor Wanda Półtawska, co więcej osobie zaprzyjaźnionej z Janem Pawłem II, doktorem honoris causa naszej Uczelni - jest dla Niej publicznym afrontem - napisał do rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. Stanisław Mikołajczak - przewodniczący Akademickiego Klubu Obywatelskiego (AKO) im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu.

To reakcja na odmowną odpowiedź rektora w kwestii spotkania klubu na uczelni z dr Wandą Półtawską, w celu wręczenia jej medalu im. Przemysła II.  Wszystko zaczęło się jednak od innego pisma:

"Zwracam się z uprzejmą prośbą o zgodę na wynajęcie sali Akademickiemu Klubowi im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu sali Audytorium Maximum w Collegium Iuridicum dnia 18 grudnia br. od godz. 17 (samo spotkanie od godz. 18). Podczas otwartego spotkania AKO odbędzie się uroczystość wręczenia Medalu AKO im. Przemysła II pani dr Wandzie Połtawskiej. Pan Dziekan Wydziału Prawa i Administracji swoją zgodę wyraża po akceptacji Pana Rektora – czytamy w piśmie z 9 grudnia napisanego przez prof. Stanisława Mikołajczaka - przewodniczącego AKO. Dodał on, że ze względu na stan zdrowia pani doktor naukowcom zależy na jak najszybszym przeprowadzeniu tej uroczystości; wyraził też nadzieję, że nie będzie żadnych przeszkód, by „akademicki przecież Klub, w którym połowę jego składu stanowią pracownicy naszej Uczelni, mógł się spotkać w sali UAM”.

Odpowiedź rektora uczelni była jednak zaskakująca i bezczelna: „Niniejszym informuję, że po konsultacji z Dziekanem Wydziału Prawa i Administracji nie wyrażam zgody na wynajęcie sali w Collegium Iuridicum Novum. Jednocześnie z wielką przyjemnością przyjmę Panią dr Wandę Półtawską w obecności Pana Profesora w moim gabinecie, w dogodnym dla Państwa terminie, na które to spotkanie serdecznie zapraszam” – odpowiedział Bronisław Marciniak, rektor UAM.

Prof. Stanisław Mikołajczak w odpowiedzi rektorowi napisał: „Z wielkim zdziwieniem i zaskoczeniem przyjmuję decyzję Pana Rektora o odmowie udostępnienia sali stowarzyszeniu akademickiemu skupiającemu ponad 260 osób ze świata nauki Poznania i Polski (z innych ośrodków ponad 30 profesorów), w tym ponad 150 z UAM”.

Dodał również: „Nasze stowarzyszenie jest zarejestrowane sądownie, ma statut, działa zgodnie z nim, nigdy nie przekroczyło zasad prawa obowiązującego w RP, w statucie ma zapisane jako główny element działanie na rzecz upowszechniania tradycyjnego i nowoczesnego patriotyzmu - i taką działalność prowadzi. Także Medal AKO Przemysła II jest realizacją tej problematyki. Klub nie prowadzi (choć w demokratycznym państwie nie jest to naganne, a wręcz przeciwnie, pożądane) działalności politycznej. Oświadczenia, które AKO co pewien czas wydaje, nie odnoszą się do życia partyjnego, lecz państwowego i narodowego. Są wyrazem głębokiej troski o sposoby i metody zarządzania polskim państwem. Jako świadomi obywatele mamy do tego pełne prawo, a jako nauczyciele akademiccy - używający zawodowo jako głównego narzędzia rozumu - wręcz obowiązek troski o standardy życia publicznego w naszej Ojczyźnie.

W imieniu całej społeczności AKO proszę więc Pana Rektora o podanie do wiadomości merytorycznych przesłanek odmowy odbycia  w przestrzeni akademickiej UAM spotkania takiego stowarzyszenia i - zwłaszcza - w takim celu. Jest to dla nas ważna informacja, bo obecna, kolejna zresztą, odmowa jest w sprzeczności z wyrażoną przez Pana Rektora - pisemnie - zgodą na odbywanie spotkań AKO w salach UAM wyrażoną po zawiązaniu się AKO i po zapoznaniu się Pana Rektora ze statutem Klubu i ówczesną listą jego członków.

Odmowa możliwości wręczenia Medalu AKO w sali uniwersyteckiej tak zasłużonej dla upowszechniania polskiego patriotyzmu osobie, jaką jest pani doktor Wanda Półtawska, co więcej osobie zaprzyjaźnionej z Janem Pawłem II doktorem honoris causa naszej Uczelni - jest dla Niej publicznym afrontem. W związku z tym nie ośmielę się nawet poinformować Jej o propozycji indywidualnego spotkania z Panem Rektorem – napisał zbulwersowany przewodniczący stowarzyszenia AKO.

Czy prośba zostanie pozytywnie rozpatrzona przez rektora? Wątpliwe, zwłaszcza, że przed prof. Bronisławem Marciniakiem z UAM zgody na udostępnienie sali odmówił AKO
prof. Jacek Wysocki, rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Wanda Półtawska to doktor nauk medycznych oraz specjalista w dziedzinie psychiatrii, profesor Papieskiej Akademii Teologicznej, harcerka, działaczka pro-life. Podczas II wojny światowej więziona była w niemieckim obozie koncentracyjnym w Ravensbrück. Znana jest jako bliska przyjaciółka Jana Pawła II; była obecna przy jego śmierci.

 Źródło: niezalezna.pl

 

JW
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...
Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo