Spotkanie ministrów V4: Jak odbudować gospodarkę po koronawirusie?

Szefowie dyplomacji państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) spotkali się dziś w Komarom na Węgrzech. - Rozmowa dotyczyła m.in. postpandemicznej odbudowy gospodarek, a także kwestii migracyjnych i azylowych - poinformował resort spraw zagranicznych.

Zdjęcie ilustracyjne
fot. MSZ

- Dzisiejsze spotkanie, pierwsze na naszym szczeblu od zakończenia niespełna trzy tygodnie temu polskiego przewodnictwa, pozwoliło nam na omówienie szeregu istotnych tematów z agendy unijnej, w których nasze cztery państwa mają bardzo zbliżone stanowiska

– podkreślił minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau, cytowany w komunikacie.

Według resortu, ministrowie rozmawiali o post-pandemicznej odbudowie gospodarek państw V4. Minister SZ - jak czytamy - zaznaczył, że dla zapewnienia optymalnych warunków wzrostu gospodarczego w UE niezbędne jest dalsze wzmocnienie wspólnego rynku, a w szczególności jego wymiaru cyfrowego i usługowego. "Powinniśmy też zapewnić jednakowe warunki dla wszystkich państw członkowskich i dobrą podstawę dla rozwoju europejskiego przemysłu" – dodał Rau.

MSZ przekazał ponadto, że szefowie dyplomacji państw V4 odnieśli się do kwestii migracyjnych i azylowych, omówili sytuację na zewnętrznych granicach UE, ze szczególnym uwzględnieniem szlaków przechodzących przez Bałkany Zachodnie i wschodnie granice UE.

"Reforma systemu azylowego musi opierać się na konsensusie wszystkich państw UE, a także odpowiedniej równowadze pomiędzy odpowiedzialnością i solidarnością. Podtrzymujemy nasze stanowisko, że przymusowe relokacje nie stanowią rozwiązania dla problemu nielegalnej migracji, a solidarność europejska powinna mieć bardziej elastyczną formę"

MSZ dodał, że minister przedstawił również "działania, które podejmuje Polska dla wsparcia naszych litewskich przyjaciół w związku z rosnącą presją migracyjną z kierunku Białorusi". Resort podkreślił, że "wszyscy ministrowie zgodzili się co do potrzeby praktycznej solidarności z Wilnem w tym kontekście".

- W trakcie rozmów poruszono również tematykę Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Minister Rau wskazał, że konferencja powinna mieć inkluzywny charakter i brać pod uwagę opinie wszystkich obywateli UE

 - podkreślono.

Rau, cytowany przez MSZ, podkreślił, że "głos Europy Środkowej powinien silnie wybrzmieć w tej debacie".

- Powinniśmy koncentrować się na kwestiach, które mają największe znaczenie z perspektywy naszych obywateli i realny wpływ na ich życie

 – dodał.

Tematem ministerialnych rozmów była także - jak wskazał MSZ - sytuacja w ramach polityki rozszerzenia UE i relacje z państwami Bałkanów Zachodnich. "Kontynuowaliśmy dyskusję, którą przeprowadziliśmy niespełna trzy tygodnie temu podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych V4 oraz Bałkanów Zachodnich w Rogalinie podczas polskiego przewodnictwa w Grupie" – powiedział Rau.

Podkreślił, że priorytetem dla Polski i pozostałych państw V4 jest doprowadzenie do jak najszybszego otwarcia negocjacji akcesyjnych z Albanią i Macedonią Północną, a także przyspieszenie tempa negocjacji z Serbią i Czarnogórą:

"Państwa V4 będą nadal aktywnie wspierały europejskie aspiracje państw Bałkanów Zachodnich oraz starania słoweńskiego przewodnictwa w Radzie UE w tym zakresie" 

 Źródło: PAP, niezalezna.pl

 

#koronawirus #Grupa Wyszehradzka

mk
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...
Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo