Solidarność, niezależność energetyczna i potencjał gospodarczy. Szanse dla Polski i regionu Międzymorza

Pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy, niezależność energetyczna od Rosji, budowa regionalnego hubu kapitałowego, a także alternatywa dla „skostniałej” Unii Europejskiej – oto główne wątki dyskusji w ramach Forum Nagrody imienia Prezydenta Lecha Kaczyńskiego pt. „Wyzwania gospodarcze dla regionu Międzymorza w świetle napaści Rosji na Ukrainę”.

Debata „Wyzwania gospodarcze dla regionu Międzymorza w świetle napaści Rosji na Ukrainę”
Fot. Filip Błażejowski

W debacie, którą poprowadził red. nacz. „Gazety Polskiej” i „Gazety Polskiej Codziennie” Tomasz Sakiewicz udział wzięli: Marszałek Sejmu Elżbieta Witek, Wiceminister Aktywów Państwowych Maciej Małecki, Prezes Giełdy Papierów Wartościowych dr Marek Dietl oraz prof. Zbigniew Krysiak reprezentujący Instytut Myśli Schumana.

Mówiąc o wyzwaniach związanych z falą uchodźców z Ukrainy, Marszałek Witek podkreśliła, że trwająca za naszą wschodnią granicą wojna „ma twarz kobiety”.

– Z jednej strony są to kobiety, które walczą na Ukrainie z bronią w ręku, a z drugiej strony są to tysiące kobiet, które uciekając z Ukrainy chcą przede wszystkim chronić swoje dzieci i znajdują miejsce przede wszystkim w Polsce

– mówiła, wskazując na kluczową rolę w tej kwestii naszego kraju.

Marszałek wskazała na istotne różnicę pomiędzy imigracją do państw zachodniej Europy, która miała miejsce w 2015 roku, a trwającym obecnie exodusem uchodźczym z terenów ogarniętej wojną Ukrainy. – Spośród miliona migrantów (którzy dotarli wówczas do Europy) ponad 70 proc. stanowili młodzi mężczyźni. Natomiast dzisiaj mamy do czynienia z zupełnie inną sytuacją (…) to są głównie kobiety, dzieci, osoby starsze i osoby niepełnosprawne – zaznaczyła, dodając, że „naszym obowiązkiem jest udzielić im nie tylko schronienia”, ale też „wszechstronnej pomocy”.

Przypomniała w tym kontekście legislacyjne i organizacyjne działania polskich władz, umożliwiające podjęcie uchodźcom pracy w Polsce, a także zabezpieczenie potrzeb edukacyjnych i opiekuńczych dla towarzyszących im dzieci. 

Elżbieta Witek podkreśliła, że na tego typu działania konieczne są pieniądze (w tym z Unii Europejskiej), których, mimo apeli i próśb ze strony polskiego rządu, nasz kraj dotychczas nie otrzymał. – Wszyscy musimy apelować (…) o to, że potrzebne są pieniądze. My w ciągu jednego roku mielibyśmy wydać 27 mld euro, to jest 3,3 proc. naszego PKB i nie jesteśmy w stanie tego udźwignąć, a naprawdę chcemy i pokazujemy to, że chcemy Ukraińcom realnie pomóc, nie tylko mówić o pomocy – tłumaczyła marszałek. Jak dodała, „staramy się przekonać także Berlin”.

Wiceminister Aktywów Państwowych Maciej Małecki odnosząc się do pytania dot. integracji gospodarczej krajów regionu Międzymorza, w obliczu różnic w zakresie regulacji prawnych obowiązujących w UE, zaznaczył, że „taka inicjatywa jest już realizowana”. – To jest ten wielki testament śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego – budowa Trójmorza (…) budowa powiązań pomiędzy państwami w zakresie struktury energetycznej, drogowej, kolejowej, czyli powiązanie tych państw pomiędzy Rosją, a Niemcami, które mimo, że leżą na mapie obok siebie (…) to do tej pory nie miały wspólnej infrastruktury do przedsięwzięć gospodarczych – powiedział.

Minister wskazał na realizowane już inwestycje. – My chcemy budować takie przedsięwzięcia jak Via Carpatia, Via Baltica, połączenia gazociągów od Świnoujścia po chorwacką wyspę Krk (…) I to jest myślę ten fundament, który pozwoli nam wykorzystać nasze położenie, wykorzystać potencjał ludnościowy naszego regionu i w tym przedsięwzięciu Polska jest liderem – ocenił.

– Powiem bez żadnej przesady, że przez ostatnie sześć lat, czyli czas rządów Prawa i Sprawiedliwości, to jest niespotykane przyspieszenie w obszarze łączenia krajów Trójmorza w zakresie energetycznym, infrastrukturalnym, ale też obronnym

– zaznaczył wiceszef MAP.

– Nie ma możliwości zadzierzgnięcia silnej więzi gospodarczej między krajami naszego regionu, jeśli nie będziemy mieli dostępu do surowców energetycznych, innych niż rosyjskie – dodał.

Wskazał na zasadnicze różnice w podejściu do tej kwestii ze strony niektórych państw UE, z Niemcami na czele, które uzależniły się od rosyjskich surowców energetycznych. – Droga Niemiec i szeregu firm ponadnarodowych, to jest interes z Putinem – przyznał, wspominając o Nord Stream 1 i Nord Stream 2. – Dzisiaj za to wszyscy płacimy cenę – dodał.

Jak wyjaśniał, Polska po wygaśnięciu długoterminowych kontraktów będzie całkowicie uniezależniona od rosyjskiego gazu i ropy.

Prezes Giełdy Papierów Wartościowych Marek Dietl odniósł się m.in. do pytania o potencjał Polski w zakresie utworzenia regionalnego hubu kapitałowego, w obszarze, którego dominowałaby polska waluta. – Dzisiaj sytuacja wygląda tak, że warszawska giełda pod względem obrotów jest dwa razy większa niż austriacka, cztery razy większa niż grecka i siedem razy większa niż węgierska; pozostałe w regionie są już bardzo malutkie i to jest dobry punkt startowy do tego, żeby myśleć o takiej integracji – tłumaczył.

– 75 proc. obrotu spółek publicznych ukraińskich odbywało się przed tą wojną na giełdzie warszawskiej; to jest tak, że byliśmy i jesteśmy wciąż „domem” dla tych największych notowanych spółek ukraińskich

– przyznał, wskazując w tym kontekście na możliwość dalszej ekspansji w regionie Międzymorza.

Jak wyjaśniał, małe kraje naszego regionu przystępując do strefy euro, dążyły do wyeliminowania ryzyka spekulacji na ich walucie, natomiast dla Polski, której waluta jest „piątą w UE” i „dwunastą na świecie pod względem głębokości rynku”, przystępowanie do strefy euro nie ma sensu, bo, jak zaznaczył, tej największej korzyści „nigdy nie uzyskamy”.

– Gdyby te kraje (nadbałtyckie, Słowacja, Bułgaria), które wymieniłem, zdecydowały się przystąpić nie do strefy euro, tylko do strefy złotego, to moglibyśmy zauważyć, że procesy inflacyjne, a co za tym idzie, właściwa polityka monetarna, czyli stopy procentowe, dużo bardziej polskie pasują do tych krajów, niż krajów unijnych

– wyjaśniał, 

Wskazał, że w obliczu dużej inflacji w takich krajach jak np. Słowacja, Estonia czy Bułgaria, stopy procentowe w UE są zerowe, co dla tych państw jest bardzo niekorzystne. – Dzisiaj zwalczanie inflacji w Estonii byłoby dużo łatwiejsze, gdyby mieli złotówkę, a niżeli euro, ale to już się stało, mleko się rozlało – mówił Dietl.
Według niego olbrzymią szansą dla Polski jest „uzłotowienie” Ukrainy i innych krajów nie będących w Unii Europejskiej, co jak podkreślił już się „częściowo dzieje”. Jako przykład podał sytuację, w której NBP zdecydował o możliwości wymiany hrywny na złote dla obywateli Ukrainy po regulowanym kursie. – Tak samo można myśleć o drachmie armeńskiej, czy o walutach różnych krajów spoza UE – wyliczał.

– Jest to zadanie na pokolenia, a przynajmniej na dziesięciolecia, natomiast im wcześniej będziemy w tym kierunku działać, tym jest większe prawdopodobieństwo sukcesu i szybciej dojdziemy do tego, żeby inne kraje „uzłotawiać”

– przekonywał Marek Dietl.

Szef Instytutu Schumana prof. Zbigniew Krysiak mówił o możliwych scenariuszach dot. przystępowania do Wspólnoty kolejnych państw regionu, które dotychczas się w UE nie znalazły, wskazując na postępujące „skostnienie” struktur brukselskich. – Takie organizacje powinny zakładać stałą korektę modelu funkcjonowania – podkreślił.

– Unia niestety kostnieje i to skostnienie wynika niestety z przyjęcia kursu ideologicznego, dotyczącego budowy superpaństwa i to jest bardzo trudne wyzwanie

– powiedział, dodając, że w jego opinii reforma UE „jest konieczna”, bo jak twierdzą cytowani przez niego jego rozmówcy, sprzyjający dotychczas nawet polityce Niemiec i Francji – „jeśli Unia się nie zreformuje, to się rozpadnie”.

Zdaniem prof. Krysiaka, powiększanie się Unii „przy tak skostniałych strukturach” będzie prowadziło „do coraz większych konfliktów”. – Nie daj Boże, do konfliktów, które mogą przybrać obrót bardzo tragiczny – dodał.

– Jedynym obszarem, który jest akcentowany przez tzw. liderów w Brukseli jest kapitał, budżet itd., a kluczową sprawą wspólnoty narodów Europy, o której mówił Schuman jest konwergencja w wymiarze zrównywania poziomów kapitałowych rodzin, średnia pensja, warunki edukacji i takich „miękkich” obszarów. Jeśli analizujemy zaś obecne parametry i wskaźniki, to możemy raczej mówić o dywergencji

– wyjaśniał, wskazując na pogłębianie istniejących dysproporcji w tym zakresie.

Zdaniem eksperta, alternatywą dla ew. rozpadu Unii Europejskiej może być projekt Międzymorza.

– Liczę na to, że po tym co robi Polska, w oparciu o zaufanie, jakie mają wobec Polski Ukraińcy, stworzy się silna koalicja: Polska – Litwa – Ukraina i inne kraje, w przyszłości Białoruś

– przyznał. 

– Unia powinna się reformować w kierunku zmiany roli i funkcjonowania instytucji – dodał, podkreślając przy tym szczególnie zmianę zasad funkcjonowania Parlamentu Europejskiego, czy też Trybunału Sprawiedliwości UE.

Całą dyskusję można obejrzeć poniżej: 

 

 Źródło: niezalezna.pl

 

po
Wczytuję ocenę...
Komentarze (32)
Anonim 01.05.2022 18:52
Węgla mamy na kilkaset lat - a oni swoje
Wdzięczny 27.04.2022 21:34
Suski, Dietl, Sasin, Obajtek, Piotrowicz, Glapiński, Pawłowicz - dziękujemy!!! :)
Anonim 01.05.2022 12:00
Wymienione nazwiska orku tobie nie pasują 27.04.2022 21:34 ja tobie podziękuje kiedy napiszesz swoich faworytów którzy powinni być i co czekam napisz !!
Anonim 27.04.2022 19:16
I dobrze, bo „Każdy naród pracuje przede wszystkim dla siebie, a nieszczęściem jest zajmowanie się całym światem kosztem własnej Ojczyzny” - kardynał Wyszyński:
Anonim 01.05.2022 12:03
Jeżeli nie potrafisz to nie pchaj się na afisz 27.04.2022 19:16 tak było za poprzedników a obecnie jest inaczej , mają potencjał i wiedzę czy to źle !!
Zobacz wszystkie »
Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo