Tajemnice sędziego, agenta Łukaszenki » więcej w Gazecie Polskiej! CZYTAJ TERAZ »

Nie tylko produkty i relacje z klientami

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest trwałą zasadą postępowania, na której Bank Pekao S.A. buduje swoje relacje z otoczeniem. Jej filarem jest długoterminowe zaangażowanie oparte na partnerstwie z organizacjami cieszącymi się uznaniem i zaufaniem społecznym.

Foto: Dłoń trzymająca kompas
Adobe Stock

Działania na rzecz wspólnego dobra, lokalnych społeczności, rozwijanie wolontariatu pracowniczego – to tylko niektóre z rodzajów działalności z zakresu ESG jednego z największych w naszym kraju banków: Pekao S.A. 

Zaangażowanie społeczne korporacji, w tym banków, staje się normą

Dojrzałe firmy rozumieją, że ponoszą odpowiedzialność wobec klientów, dostawców, środowiska naturalnego czy społeczności lokalnej. Dlatego zaangażowanie społeczne korporacji, w tym banków, staje się normą. Co więcej, jest to ważny aspekt dla kandydatów przy wyborze pracy. W obszarze działań banku znajdują się nie tylko produkty i relacje z klientami, ale także działania o charakterze społecznym. 

Zaangażowanie na dwóch poziomach: ogólnopolskim i dla społeczności lokalnych

Bank angażuje się na dwóch poziomach: ogólnopolskim i dla społeczności lokalnych. Pekao S.A. wspiera także rozwój kultury i sztuki. Jako instytucja wysoce odpowiedzialna, Bank  promuje sztukę, a inwestowanie w nią traktuje jako jeden z elementów swojej odpowiedzialności społecznej. Przez ostatnie lata Pekao S.A. podejmowało szereg działań, których celem było wzmacnianie swojego wizerunku jako mecenasa sztuki i instytucji współodpowiedzialnej za propagowanie polskiego dziedzictwa kulturowego w kraju i za granicą.

Zintensyfikowanie tych działań nastąpiło w 2021 roku, kiedy to Bank nawiązał szeroką współpracę z przedstawicielami oraz instytucjami kul-tury cechującymi się niekwestionowanym i najwyższym autorytetem w dziedzinie sztuki na polskim rynku.
Dziś Pekao S.A. może pochwalić się imponującym zbiorem około 1200 dzieł sztuki. Przez wiele lat w wyniku fuzji, przejęć i inwestycji własnych, Bank stworzył wyjątkowy zbiór wartościowych eksponatów. Składają się na niego prace klasyków, takich jak Matejko, Wyspiański, Kossak, Fałat, Mehoffer czy Waliszewski. Ale nie brakuje w nim dzieł młodszych artystów, m.in. Dominika, Nowosielskiego czy Biskupskiej. Wybrane dzieła zostały zdigitalizowane i są prezentowane szerokiej publiczności za pośrednictwem Wirtualnej Galerii Sztuki Banku Pekao S.A. 
Kolejnym działaniem tego typu podjętym przez Bank Pekao S.A. była zorganizowana w kwietniu 2023 r. wystawa „Koloryt Rozmaitości” w Pałacu Czapskich w Warszawie. 
Była to pierwsza stacjonarna prezentacja części zbiorów dzieł sztuki Banku wyeksponowana dla szerokiej publiczności.

Projekty sportowe, inicjatywy o charakterze ekonomiczno-gospodarczym

Bank angażuje się w liczne projekty sportowe m.in. jest Głównym Sponsorem Reprezentacji Polski Koszykarzy i Koszykarek, a także Sponsorem Oficjalnym Basket Ligi, obejmującej ekstraklasy kobiet i mężczyzn. Ponadto jest sponsorem tytularnym najważniejszych rozgrywek basketowych w kraju. Bank jest głównym partnerem 1 Ligi Mężczyzn, Pucharu Polski, Pucharu Polski Kobiet, Superpucharu Polski Kobiet i Kon-kursu Wsadów.  Pekao S.A wprowadza swoje zaangażowanie w rozwój tej dynamicznej dyscypliny sportu na jeszcze wyższy poziom.
W roli sponsora, Pekao S.A. nie tylko wspiera najważniejsze rozgrywki dla zawodowych graczy, ale również stawia na przyszłość koszyków-ki, patronując programom młodzieżowym organizowanym przez Polski Związek Koszykówki, takim jak Szkolne Młodzieżowe Ośrodki Koszykówki („SMOK”) i Koszykarskie Ośrodki Sportowego Szkolenia Młodzieży („KOSSM”). Poprzez te inicjatywy, młodzi zawodnicy otrzymują większe możliwości szkolenia i udziału w turniejach, co przyczynia się do rozwoju ich umiejętności i pasji do koszykówki.

Bank podjął też szereg inicjatyw na rzecz uchodźców z Ukrainy. W 2022 r. przekazał ponad 1 170 000 złotych lokalnym organizacjom działają-cym na rzecz uchodźców na terenie całej Polski. Do tej sumy swoją cegiełkę dołożyli również pracownicy, którzy uzbierali dodatkowe 200 000 zł. Zaangażowanie w pomoc było nie tylko finansowe - blisko pół tysiąca pracowników banku skorzystało z możliwości udziału w wolontariacie w miejscach, gdzie pomagano obywatelom Ukrainy. Wolontariusze byli obecni w punktach recepcyjnych, szykowali posiłki na dworcach kolejowych, część z nich dała schronienie uchodźcom w swoich domach i mieszkaniach. Organizowali zbiórki darów jak np. w akcji „Walizka nadziei”, gdzie skupiono się na zbiórce artykułów pierwszej potrzeby oraz zakupie walizek, z których skorzystały osoby przebywające w Domowej Noclegowni przy ul. Łazienkowskiej 14 w Warszawie. Miejsce stało się bezpieczną przystanią dla matek, dzieci i osób starszych z Ukrainy. Dodatkowo w ramach integracji społeczności ukraińskiej przygotowane zostały lokalne akcje takie jak np. wycieczka do muzeum w podziemiach rynku w Olkuszu połączona z warsztatami decoupage i projekcją filmu w języku ukraińskim, czy koncert pt. „Ukraino, wszystko gra!” zorganizowany na terenie koszalińskiej cerkwi. 
W tym roku Bank Pekao S.A. został m.in. Mecenasem Regionalnym akcji Pociąg Marzeń, ukierunkowanej na pomoc w organizacji wakacji dzieciom, które z różnych względów nie mają możliwości wyjazdu na letni wypoczynek. 

Wolontariat pracowniczy

Wolontariat pracowniczy skupia obecnie ponad 1200 pracowników Banku Pekao S.A. Ochotnicy angażują się w akcje społeczne i dobroczynne organizowane przez pracodawcę, głównie przez wolontariat z partnerami społecznymi, konkurs grantowy „Jesteśmy blisko” oraz zbiórki da-rów. Liderzy wolontariatu uczestniczą w spotkaniach przygotowujących do tej roli. Granty wspierające akcje pomocowe przyznawane są w różnych obszarach. Kolejnym filarem wolontariatu bankowego jest edukacja finansowa dzieci i młodzieży. W tym zakresie Bank współpracuje z Fundacją Warszawski Instytut Bankowości, realizując program – „Bankowcy dla Edukacji”.

Dotacje dla Kół Gospodyń Wiejskich

Fundacja Banku Pekao S.A. przyjmuje do końca sierpnia br. wnioski w programie skierowanym do Kół Gospodyń Wiejskich. W ramach inicjatywy mogą one otrzymać wsparcie finansowe na projekty z zakresu kultury, sztuki, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości kulturowej. Celem programu jest wspieranie lokalnych społeczności. Inicjatywy skierowane na rozwijanie kultury, sztuki, tradycji narodowej i polskości pomagają w zachowaniu i wzmocnieniu tożsamości danego regionu. Ponadto umożliwiają budowanie więzi między jej członkami. Projekty kulturalne i artystyczne, które angażują lokalnych mieszkańców, mogą sprzyjać integracji. Wspieranie działań związanych z podtrzymywaniem tradycji narodowej i kulturowego dziedzictwa pozwala na ochronę unikalnych elementów kultury i historii danej społeczności. To z kolei może wpłynąć na poczucie dumy z własnych korzeni i dziedzictwa.

Na rzecz zwierząt

Głównym partnerem Banku w wolontariacie na rzecz zwierząt jest Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce. Bankowi ochotnicy, za pośrednictwem programu Fundacji Pekao S.A. „Jesteśmy Blisko”, pomagają w akcjach lokalnych w schroniskach.  Wolontariusze uczestniczą też w ekorajdach oraz zgłaszają swoje pomysły na rzecz ochrony środowiska. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez komisję grantową Fundacji Pekao S.A. zespoły wolontariuszy Banku wygrywają dofinansowanie na rzecz  lokalnej inicjatywy. Ostatnią z akcji zorganizowano na rzecz Białowieskiego Parku Narodowego. Darowizna z bankowej Fundacji wsparła także akcję pomocy zwierzętom ewakuowanym z obszarów Ukrainy, którą prowadziło schronisko w podwarszawskim Celestynowie. Wspólnie z Fundacją Apiterra Fundacja Banku Pekao S.A. organizuje także eventy edukacyjne poświęcone tematowi pszczelarstwa.     
 

 Źródło: Gazeta Polska

 

prenumerata.swsmedia.pl

Telewizja Republika

sklep.gazetapolska.pl

Wspieraj Fundację Niezależne Media

Chcesz skomentować tekst? Udostępnij treść i skomentuj w mediach społecznościowych.
Maciej Pawlak
Wczytuję ocenę...
Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo