Polska znalazła się na 7. pozycji wśród krajów europejskich o najniższej stopie bezrobocia. Według Eurostatu w lutym br. wyniosła ona 5,3 proc. - podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W porównaniu do lutego ubiegłego roku wskaźnik bezrobocia w Polsce spadł o 1,2 pkt. proc., a wobec stycznia 2017 r. - o 0,1 pkt. proc.

W Unii Europejskiej stopa bezrobocia w lutym 2017 wyniosła 8 proc, czyli o 0,1 pkt. proc. mniej niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z lutym 2016 r. bezrobocie spadło o 0,9 pkt. proc.

Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 9,5 proc. w lutym 2017 r. i była niższa o 0,8 pkt. proc. niż w lutym 2016 r.

Najniższą stopę bezrobocia wśród krajów UE odnotowano w Czechach (3,4 proc.) i Niemczech (3,9 proc.). Najwyższą natomiast zaobserwowano w Hiszpanii (18 proc.) oraz Grecji (23,1 proc. dane za grudzień 2016 r.).

Eurostat szacuje, że w lutym 2017 r. w Europie było ponad 19,7 mln bezrobotnych, z czego ponad 15,4 mln w strefie euro. W porównaniu ze styczniem 2017 r. liczba osób bezrobotnych zmniejszyła się o 197 tys. osób w krajach UE oraz 140 tys. w strefie euro.

Liczba osób bezrobotnych w Polsce w lutym br. wynosiła 921 tys., czyli o 204 tys. mniej niż w lutym 2016 r., oraz o 15 tys. mniej niż miesiąc wcześniej – w styczniu br.

Stopa bezrobocia wśród młodych do 25. roku życia wynosiła w lutym br. 17,3 proc. w UE oraz 19,4 proc. w strefie euro. W Polsce wskaźnik ten wyniósł 14,5 proc.