Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel odwiedził w piątek Pomorze. Główną część wizyty wypełniły spotkania z rolnikami, przedstawicielami samorządów, izb rolniczych, organizacji i branżowych związków rolniczych, Solidarności RI, KRUS, a także agencji rolniczych.

Rozmowy ministra dotyczyły m.in. programu działań ministerstwa do roku 2019, rozwoju głównych rynków rolnych na lata 2016-2020, strategii odpowiedzialnego rozwoju, rozwoju obszarów wiejskich do roku 2020, roli dialogu społecznego w realizacji polityki rolnej państwa i działań rolniczych związków zawodowych na rzecz realizacji polityki rolnej państwa.

To już dziesiąte województwo, do którego przybywam w celu przedstawienia informacji o realizacji programu rolnego Prawa i Sprawiedliwości. Chcę podzielić się ze środowiskom rolniczym tym, co w ciągu ostatniego roku zrobiliśmy. Drugą ważną sprawą jest zainicjowanie powstania zespołu rolnego, którego zadaniem będzie przygotowanie założeń do programu rozwoju obszarów wiejskich dla województwa pomorskiego do roku 2020. Zgłosimy go w nowej perspektywie finansowej jako program regionalny, co umożliwi finansowanie z oddzielnej koperty celów, które zostaną ustalone wspólnie przez ministra i środowiska rolnicze. Prace zespołu będą koordynować dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz przedstawiciel wojewody. To ma być proces uspołeczniony, z udziałem wszystkich zainteresowanych. A zadania są różne - od polityki międzynarodowej, po sprzedaż detaliczną – to wszystko wymaga konsultacji

– powiedział minister podczas konferencji w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim. 

Nowy zespół rolny rozpocznie prace w czerwcu. Minister Jurgiel ma nadzieję, że do końca roku zaowocuje ona sprecyzowaniem najważniejszych potrzeb wynikających z kontaktów z powiatami, gminami i rolnikami.

ZOBACZ KONFERENCJĘ MINISTRA ROLNICTWA:

Opracowaliśmy program podstawowych rynków rolnych, udostępniliśmy 27 rynków rolnych jeśli chodzi o eksport. W sumie Polska ma dostęp do 74 rynków. Eksport żywności w ubiegłym roku wyniósł 24 mld euro, najwięcej w historii po 1990 roku. Import pozostaje na poziomie 17 mld euro

– mówił szef resortu rolnictwa.

Na zakończenie wizyty na Pomorzu, minister Krzysztof Jurgiel spotkał się z rolnikami.

Zapraszamy na relację z tego spotkania: