Przepisy dotyczące wyboru prezesa Trybunału są zgodne z konstytucją. Przedstawienie prezydentowi trzech kandydatów na prezesa TK jest zgodne z Konstytucją - orzekł Trybunał Konstytucyjny. Pięcioosobowy skład TK, niezgodny z ustawą, zbadał sprawę wniosków posłów Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej ws. zasad wyboru prezesa TK. 

Rano zgodnie z ustawą o Trybunale Konstytucyjnym Andrzej Rzepliński zaplanował badanie sprawy o wyborze prezesa TK w pełnym składzie sędziowskim. Po proteście części sędziów zmienił zdanie i Trybunał pracował w pięcioosobowym składzie. Jest to niezgodne z art. 26 ustawy o TK.

– Prezes Andrzej Rzepliński popełnia przestępstwo – skomentował decyzje prezesa TK, na antenie TVP Info Kamil Zaradkiewicz.

Przed planowaną na dziś rozprawą Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zasad wyłaniania kandydatów na prezesa TK, sześcioro sędziów wydało oświadczenie. „Ślubowaliśmy wobec Prezydenta RP służyć wiernie Narodowi i stać na straż Konstytucji, nie godzimy się na jej łamanie przez Prezesa Trybunału” – napisali sędziowie.
 
Julia Przyłębska, Piotr Pszczółkowski i Zbigniew Jędrzejewski – sędziowie TK wybrani przez obecny Sejm – odmówili udziału w rozprawie Trybunału w pełnym składzie, dopóki nie zostaną do niego włączeni sędziowie nie dopuszczani do orzekania, czyli Mariusz Muszyński, Lech Morawski oraz Henryk Cioch.