Premier Beata Szydło ogłosiła start programu mieszkaniowego Mieszkanie+. Szefowa rządu zaprezentowała szczegóły i podstawowe założenia programu. Wiadomo już, że nie zostanie określona żadna granica wieku osób mogących starać się o udział w programie. Priorytetowo traktowane mają być rodziny wielodzietne, natomiast rząd zapowiada również możliwość uczestnictwa w programie osób już posiadających mieszkanie, a chcących oszczędzić na zakup lub remont nieruchomości na tzw. subkontach mieszkaniowych.

- Ten program, po programie „500+”, który jak państwo wiecie jest już realizowany jest programem, który wpisujemy w priorytet wspierania polskich rodzin. Czego obecnie potrzebuje człowiek planujący założenie rodziny? Przede wszystkim stabilnej pracy, godnych zarobków i mieszkania właśnie. Cieszę się, że mogę dziś przedstawić kolejny program naszego rządu, który jest realnym wsparciem dla rodzin – mówiła premier Beata Szydło.


Premier zapowiedziała utworzenie Narodowego Funduszu Mieszkaniowego. Zgodnie z założeniami, Skarb Państwa miałby przekazywać grunty należące do Skarbu Pańśtwa, dzięki czemu mieszkania tam budowane byłyby tańsze. Czynsz za wynajem takich mieszkań miałby wynosić ok 10-20 zł za metr kwadratowy. Program „Mieszkanie+” zakłada również możliwość dojścia do własności wynajmowanego przez określony czas mieszkania.

- W tym programie, który jest dostępny w każdym regionie Polski i dedykowanym do wszystkich Polaków postanowiliśmy uwzględnić sytuację różnych grup Polaków. Zarówno tych, którzy mają dochody bardzo niskie, ale bardzo poważnie traktujemy też klasę średnią – mówiła premier Szydło.


Beata Szydło podkreślała, że bardzo często, wielu młodych ludzi ma w miarę dobre zarobki, jednak mimo wszystko nie stać ich na kupno mieszkania, lub nie mają odpowiedniej zdolności kredytowej.

- Założeniem w Funduszu Mieszkaniowym jest to, że jest to program powszechny. Nie wprowadzamy granicy wieku. Oczywiście zapewne będzie kolejka, ludzie oczekując na mieszkanie będą ustawiali się w kolejce - będą określone kryteria, kto te mieszkania kiedy może uzyskać. Będą premiowane rodziny wielodzietne. Będą brane pod uwagę dochody. To będzie wpływało wyłącznie na okres oczekiwania na mieszkanie – tłumaczyła premier Szydło.


Dodatkowo program „Mieszkanie+” stwarza możliwość oszczędzania ze specjalną premią w celu budowy domu, lub na potrzeby remontowe.

- Stwarzamy możliwość, żeby powstały subkonta mieszkaniowe, gdzie Polacy odkładaliby oszczędności, uzupełniane przez premie, które dawałoby państwo – mówiła premier Szydło.