Pozbawić Grossa Orderu Zasługi

Reduta Dobrego Imienia – Polska Liga przeciw Zniesławieniom wystosowała do prezydenta Andrzeja Dudy petycję w sprawie pozbawienia Jana Tomasza Grossa Krzyża Kawalerskiego Orderu Zasługi R

Reduta Dobrego Imienia – Polska Liga przeciw Zniesławieniom wystosowała do prezydenta Andrzeja Dudy petycję w sprawie pozbawienia Jana Tomasza Grossa Krzyża Kawalerskiego Orderu Zasługi RP. Gross to wyjątkowo szkodliwy oszczerca, który pod pozorem pracy naukowej prowadzi przeciwko Polsce kampanię zniesławień i zniewag.

Nie wiemy, co jest motywem działania Grossa. Można jego motywacje sytuować na skali od patologicznej nienawiści do Polski, „kraju jego urodzenia”, jak sam to nazywa, aż po motywacje finansowe – jego znieważające Polskę książki przynoszą autorowi najprawdopodobniej wysokie honoraria. Tak czy inaczej nienawistna publicystyka Grossa na pewno nie jest działalnością naukową – co wielokrotnie wskazywali historycy, wskazując nie tylko na rażące błędy, lecz także nadinterpretacje danych prowadzące do fałszywych wniosków lub wprost fałszerstwa.

Jan Tomasz Gross został odznaczony w 1996 r. przez ówczesnego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego orderem, który przyznaje się „za wybitne zasługi położone dla współpracy między narodami. Order jest nadawany cudzoziemcom i zamieszkałym za granicą obywatelom polskim, którzy swoją działalnością wnieśli wybitny wkład we współpracę międzynarodową oraz współpracę łączącą RP z innymi państwami i narodami”, jak napisano w Ustawie o orderach i odznaczeniach.

O działalności Grossa można powiedzieć wszystko, tylko nie to, że są to „wybitne zasługi dla współpracy międzynarodowej RP z innymi państwami i narodami”. Propagandowa publicystyka Grossa poniżająca Polaków w oczach innych narodów prowadzi nie do współpracy, ale do zaostrzenia stosunków z innymi narodami, szczególnie z narodem żydowskim. Teksty Grossa, opisujące Polaków jako ludobójców, utwierdzają wśród Żydów fałszywe przekonania i uprzedzenia. Można śmiało powiedzieć, że gdyby nie on, to dialog polsko-żydowski miałby zupełnie inną postać, a wiedza o prawdziwej historii Polski wśród Żydów zaowocowałaby zupełnie nową jakością wzajemnych stosunków. Działalność Grossa taki rozwój sytuacji bardzo utrudniła, jeśli nie uniemożliwiła.

To samo dotyczy stosunków polsko-niemieckich. Publicystyka Grossa w niemieckich mediach, jak np. ostatni tekst opublikowany w „Die Welt”, w którym Gross napisał, że „Polacy zabili więcej Żydów niż Niemców” podczas II wojny światowej, zdejmująca z Niemców odpowiedzialność za Holokaust, jest legitymizacją fałszywej narracji historycznej w Niemczech. To kłamstwo miałoby się stać podstawą dialogu polsko-niemieckiego. Jak zatem może istnieć dobra współpraca międzynarodowa pomiędzy RFN a Polską, skoro fundamentem wzajemnych stosunków ma być kłamstwo propagowane przez Grossa?
Wszystko to wskazuje, że Gross nie tylko nie zasługuje na order, którym został odznaczony w 1996 r., lecz także nie powinien być w żaden sposób nagradzany nie tylko przez państwo polskie, ale także przez instytucje, które w jakikolwiek sposób czerpią z zasobów państwowych (w tym „Gazetę Wyborczą”, której budżet opiera się w znacznej części na ogłoszeniach państwowych).

Z tych wszystkich powodów Reduta Dobrego Imienia wystosowała petycję do Prezydenta RP o odebranie Grossowi Orderu Zasługi RP. Prezydent jako strażnik honoru i godności narodu jest władny to zrobić, dając czytelny sygnał, że Rzeczpospolita nie toleruje rasistowskich i ksenofobicznych ataków przeciwko Polakom. Będzie to też jasne wskazanie tego, o czym prezydent mówił w ONZ – że stosunki między narodami muszą opierać się na prawdzie.
 
Petycję można podpisywać na stronie http://reduta-dobrego-imienia.pl/?p=180

 

 


Źródło:

Maciej Świrski
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo