Dodatkowe ulgi dla pracujących seniorów. Jakie zmiany czekają w 2022 roku?

Pracujący seniorzy, którzy czasowo zrezygnują z pobierania emerytury, będą zwolnieni z PIT do ok. 85,5 tys. zł. Dodatkowo ci, którzy rozliczą się na skali podatkowej, skorzystają też z kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł. Ulga dotyczy kobiet w wieku powyżej 60. lat i mężczyzn powyżej 65 lat.

pixabay.com/QuinceCreative

Doświadczeni seniorzy, którzy, mimo nabycia uprawnień do emerytury, czasowo zrezygnują z jej pobierania i pozostaną aktywni zawodowo, dzięki Polskiemu Ładowi mogą skorzystać z PIT-0 dla seniora. Takie osoby nie będą płacić podatku od przychodów z pracy na etacie, zleceniu lub działalności gospodarczej – do kwoty 85 528 zł rocznie. Dodatkowo pracujący seniorzy, niepobierający emerytury i rozliczający się według skali podatkowej, będą płacić podatek dopiero po przekroczeniu 115 528 zł zarobków (30 tys. zł kwoty wolnej + 85 528 zł ulgi).
W sumie, dzięki reformie podatkowej Polskiego Ładu, pracujący seniorzy zaoszczędzą w przyszłym roku co najmniej 800 mln zł podatku.

Z ulgi mogą skorzystać kobiety powyżej 60. roku życia oraz mężczyźni powyżej 65. roku życia. Warunkiem jest, jeżeli nie otrzymują, mimo nabycia uprawnienia: emerytury lub renty rodzinnej z KRUS, emerytury lub renty rodzinnej z mundurowych systemów ubezpieczeń, emerytury lub renty rodzinnej z ZUS, świadczeń pieniężnych w związku ze zwolnieniem ze służby stałej funkcjonariusza służby mundurowej, uposażenia przysługującego sędziemu w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego.

Zwolnienie dotyczy przychodów:
-z pracy na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy),
-z umów zlecenia zawartych z firmą,
-z działalności gospodarczej opodatkowanych według skali podatkowej, 19% podatkiem liniowym, stawką 5% (tzw. ulga IP Box) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
pod warunkiem, że podatnik podlega z tytułu uzyskania tych przy chodów ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Ulga nie obejmuje m.in. przychodów:
- z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (np. zasiłków chorobowych),
- z umów o dzieło, 
- z praw autorskich (z wyjątkiem tych uzyskanych w ramach umowy o pracę),
- podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
-  zwolnionych od podatku dochodowego (innych niż zwolnione na pod stawie ulgi dla pracujących seniorów, np. diet i innych świadczeń z tytułu podróży służbowej, zapomogi otrzymanej w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych lub długotrwałej choroby wypłaconej z ZFŚS),
- od których zaniechano poboru podatku w drodze rozporządzenia.

Więcej informacji o zmianach oraz odpowiedzi na najważniejsze pytania  znajdziesz na stronie Ministerstwa Finansów poświęconej Polskiemu Ładowi (kliknij tutaj)
 

 Źródło: gov.pl,niezalezna.pl

 

#Polski Ład (Zakładka)

wb
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...
Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo