W przemówieniu, transmitowanym w rosyjskiej telewizji państwowej, Putin mówił, że Rosja proponuje wprowadzenie w handlu światowym dla towarów pierwszej potrzeby tzw. zielonych korytarzy "wolnych od wojen handlowych i sankcji". Wśród takich towarów powinny się znaleźć - jego zdaniem - lekarstwa i środki ochrony, przeznaczone do walki z pandemią koronawirusa.

- Ogółem, oczyszczenie, uwolnienie handlu międzynarodowego od barier, zakazów, ograniczeń, nielegalnych sankcji, mogłoby stać się dobrą pomocą w odbudowaniu globalnego wzrostu i zmniejszeniu bezrobocia

 - ocenił.

Zadeklarował, że Rosja jest gotowa przekazać bezpłatnie swoją szczepionkę przeciwko koronawirusowi o nazwie Sputnik-V "do dobrowolnego szczepienia pracowników organizacji i jej agend".

Zaproponował ponadto przeprowadzenie konferencji w formacie online z udziałem państw zainteresowanych współpracą w tworzeniu szczepionek przeciwko koronawirusowi.

Putin powiedział, że uważa za pierwszorzędną obecnie kwestię przedłużenie porozumienia nowy START - układu rozbrojeniowego zawartego przed dekadą ze Stanami Zjednoczonymi. Układ "wygasa w lutym 2021 roku, już wkrótce. Prowadzimy rozmowy z partnerami amerykańskimi. Liczymy również na wzajemną powściągliwość w rozmieszczaniu nowych systemów rakietowych" - oświadczył.

Prezydent Rosji ocenił, że Rada Bezpieczeństwa ONZ powinna "uwzględniać pełniej interesy wszystkich krajów", ale przy tym powinna nadal być "ogniwem systemu globalnego zarządzania".

Skrytykował także "zapominanie lekcji historii" i "upolitycznioną interpretację przyczyn, przebiegu i wyników II wojny światowej". Stanowi to - jego zdaniem - cios dla fundamentów powojennego ładu światowego, "co jest szczególnie niebezpieczne w warunkach, gdy stabilność globalna poddawana jest poważnym próbom".

Nowy Układ o Redukcji Zbrojeń Strategicznych (START), tzw. nowy START wygasa w lutym 2021 roku. Jest to obecnie jedyny obowiązujący jeszcze między USA i Rosją układ rozbrojeniowy. Rosja zaproponowała jego przedłużenie, ale prezydent USA Donald Trump chce, aby był to układ trójstronny z udziałem Chin, czemu Rosja się sprzeciwia.