W ramach wideokonferencji - zaznaczył - najpierw odbyła się rozmowa w gronie premierów państw Grupy Wyszehradzkiej, a później dyskusja w poszerzonym formacie z udziałem kanclerz Niemiec Angeli Merkel, która przedstawiła główne założenia niemieckiej prezydencji w UE, rozpoczynającej się 1 lipca br.

Müller wskazał, że spotkanie stanowiło także okazję do przedstawienia przez premiera Morawieckiego stanowiska Polski w sprawie wieloletniego budżetu UE w kontekście rozmowy, którą odbył 18 maja 2020 r. z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen.

- Polska konsekwentnie podnosi postulat uwzględnienia w budżecie silnej polityki spójności i Wspólnej Polityki Rolnej. W tym kontekście podniesiona została kwestia listu premiera Mateusza Morawieckiego do liderów europejskich ws. zwiększenia finansowania Wspólnej Polityki Rolnej

 - wskazał rzecznik rządu.

- Polska wskazuje, że finansowanie nowych priorytetów UE nie powinno odbywać się kosztem dotychczasowych polityk. Polska popiera koncepcję skierowania dodatkowych środków na wychodzenie z kryzysu po pandemii, wskazując zarazem, że wprowadzenie nowych źródeł dochodów UE nie powinno nadmiernie obciążać mniej rozwiniętych państw członkowskich - dodał Müller.

Jak zaznaczył podczas konferencji uczestnicy przyjęli wspólny dokument podsumowujący rozmowy.

- Liderzy wskazali w nim na kluczowe znaczenie wspólnego rynku i budżetu UE w procesie odbudowy europejskiej gospodarki po kryzysie związanym z pandemią. Wyrazili także poparcie dla szybkiego przyjęcia nowego wieloletniego budżetu UE na lata 2021-27

 - poinformował Müller.

Dodał, że w zakresie polityki gospodarczej szefowie rządów podkreślili znaczenie strategii rozwoju przemysłu w UE, która powinna przynosić korzyści wszystkim państwom członkowskim. - Premierzy państw V4 wyrazili wolę współpracy z niemiecką prezydencją w podejmowaniu kluczowych wyzwań w drugiej połowie 2020 r. - wskazał Müller.