- Pierwsza wzmianka o Karolu Wojtyle w dokumentach - wtedy jeszcze - Urzędu Bezpieczeństwa pojawia się już w roku 1946. Jest taki dokument, który wymienia osoby, które powinny być rozpracowywane przez jeden z pionów Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie. Wśród wymienionych tam osób jest właśnie kleryk Wojtyła - mówił prof. Musiał.

Przyznał, że dokument nie ma pewnej daty, jednak przypuszczalnie powstał w maju 1946 roku, kiedy Karol Wojtyła - jeszcze jako kleryk - był prezesem Bratniaka, stowarzyszenia, które organizowało uroczystości z okazji 3 maja - po raz pierwszy w 1946 roku nielegalne.

- Później jest on rozpracowywany przez bezpiekę z różnym natężeniem, oczywiście bardzo intensywnie po tym, gdy uzyskuje sakrę biskupią. Do 78. roku przez komórki Urzędu, a później Służby Bezpieczeństwa, które działają w kraju, a po roku 78. przez Departament I, czyli wywiad bezpieki, wywiad PRL, choć oczywiście Departament IV broni nie składa, zbiera pieczołowicie informacje o Janie Pawle II, przede wszystkim jednak angażując się w te momenty, kiedy papież przyjeżdża do Polski

- mówił historyk.

Młody Karol Wojtyła był inwigilowany już od bardzo wczesnych lat - jeszcze jako kleryk, a później także jako młody kapłan. Wszystkie te wydarzenia miały miejsce znacznie wcześniej, niż przyszły papież zaczął w hierarchii kościelnej znaczyć więcej.

Dopytywany, dlaczego Karol Wojtyła był inwigilowany już od wczesnych lat, prof. Musiał wskazał, że to efekt opieki duszpasterskiej nad młodzieżą i studentami.

- Po tej wzmiance z 1946 roku, kolejne informacje, które dotyczą Karola Wojtyły, już lokują go właśnie w kontekście duszpasterza, który już po studiach w Rzymie, już po krótkim pobycie w Niegowici w Małopolsce, wraca do Krakowa i pracuje w parafii Świętego Floriana zajmując się tam młodzieżą. Prowadzi kółko ministrantów, spotyka się ze studentami

- tłumaczył rozmówca Doroty Kani.

W czerwcu ub.r. Sejm ustanowił rok 2020 Rokiem św. Jana Pawła II. W przyjętej wówczas uchwale przypomniano, że 18 maja 2020 r. przypadnie stulecie urodzin Karola Wojtyły.