Treść listu skierowanego do parlamentarzystów Porozumienia:

Szanowni Państwo,

W tym wyjątkowo trudnym i niepewnym czasie zwracamy się do Was, parlamentarzystów Porozumienia wybranych z list Prawa i Sprawiedliwości, z apelem o głęboką refleksję nad sytuacją, w której może się znaleźć nasza Ojczyzna w wyniku kryzysu politycznego. Przed kilkudziesięcioma laty każdy z nas podjął ryzyko walki o wolną i demokratyczną Polskę. Tysiące obywateli Rzeczpospolitej nie bacząc na swe prywatne losy postanowiło działać na rzecz wyzwolenia Ojczyzny i współobywateli. Wszystkim nam przyświecała jedna myśl: by zachować się jak trzeba.

Dziś czujemy się zobowiązani, by zabrać głos na temat sytuacji w kraju. Dostrzegamy, iż od kilku lat zachodzą w Polsce bardzo pozytywne zmiany, ogromne rzesze obywateli poprawiają swe szanse bytowe, nasza Ojczyzna staje się bardziej dostatnia, a środki dzielone są coraz bardziej sprawiedliwie. Z tymi zmianami utożsamiają się miliony ludzi, którym wcześniej żyło się w Polsce trudno, nierzadko skazani byli na emigrację, a ich wartości nie były respektowane w życiu publicznym.

Oczywistym jest, że tej władzy wytknąć można potknięcia i błędy, ale także jej uczciwi krytycy zdają sobie sprawę, że alternatywa wobec niej jest fatalna. Nietrudno przewidzieć, co stać się może z naszymi – skutecznymi pierwszy raz po 1989 r. – działaniami na rzecz niezależności energetycznej. Z gwarancjami bezpieczeństwa, jakie udało nam się uzyskać dzięki aktywności w ramach NATO wzmocnionej bliską współpracą ze Stanami Zjednoczonymi. Z naszą samodzielną polityką w UE, nie zawsze zbieżną z interesami najbardziej wpływowych europejskich stolic. Z opanowaniem gigantycznych afer, na czele z luką VAT-owską.

Nie ulega wątpliwości, że upadek tej większości rządowej będzie oznaczał koniec wielkich inwestycji infrastrukturalnych, które mają za zadanie poprawić konkurencyjność naszego kraju, wesprzeć jego równomierny rozwój i zdynamizować modernizację.

Szanowni Państwo, apelujemy do waszych sumień o dalekowzroczne spojrzenie na sytuację naszej Ojczyzny, o odłożenie na bok własnych planów i ambicji. Dziś liczy się tylko dobro Rzeczpospolitej, a nie satysfakcja tego, czy innego polityka.

Tej szansy nie można zaprzepaścić – szczególnie wobec wyzwań, które na pewno przyniesie ze sobą epidemia koronawirusa. Każdy, kto dziś przyłoży rękę do wepchnięcia Polski w chaos polityczny, kto stanie na drodze przeprowadzenia wyborów prezydenckich, kto włączy się w niszczycielskie działania tzw. totalnej opozycji, zapisze się na kartach historii obok tych, którzy w imię własnych korzyści gotowi byli poświęcać dobro wspólne.

To chwila próby. Jeśli wyjdą z niej Państwo zwycięsko, jeśli nie dopuszczą do tego, by w kraju zapanował chaos i niepewność, to zdadzą Państwo egzamin z dojrzałości publicznej i przysłużą się Rzeczpospolitej.


Dziś pod listem znalazło się ponad 110 nowych podpisów. To legendarni opozycjoniści, którzy wsławili się walką o wolną Polskę. List podpisali:

Jan Krzysztof Kelus – działacz opozycji antykomunistycznej w Warszawie, więzień polityczny, więziony w AŚ Warszawa-Mokotów, internowany w Białołęce, wielokrotnie zatrzymywany na 48 godz., poeta, bard, Kawaler Orderu Orła Białego;
Urszula Sikorska Kelus – żona Jana Krzysztofa – działaczka opozycji antykomunistycznej w Warszawie, więzień polityczny, więziona w AŚ Warszawa-Mokotów, wielokrotnie zatrzymywana na 48 godz.;
ks. Stanisław Kocot  – od 1984 proboszcz parafii św. Joachima w Sosnowcu-Zagórzu koordynował pracę Duszpasterstw Pracowniczych w Zagłębiu Dąbrowskim, organizator pomocy dla rodzin więzionych i represjonowanych, odprawiał Msze za Ojczyznę, użyczał pomieszczenia parafialne dla spotkań i działalności struktur podziemnych „S”, posiada status działacza opozycji antykomunistycznej.   
Teresa Ilnicka – działaczka opozycji antykomunistycznej w Zagłębiu Miedziowym, członek struktur Podziemnej „S”;
Michał Luty – działacz opozycji antykomunistycznej na Górnym Śląsku, więzień polityczny skazany na 3 lata więzienia;
Teresa Baranowska – działaczka opozycji antykomunistycznej, w KPN i podziemnej „S”, internowana, wielokrotnie zatrzymywana na 48 godz.;
Aleksander Sokalski – działacz opozycji antykomunistycznej we Wrocławiu, internowany w Nysie;
Jan Winnik – działacz opozycji antykomunistycznej we Wrocławiu, bliski współpracownik RKS „S” Dolny Śląsk, później w Solidarności Walczącej;
Stanisława Banat – działacz opozycji antykomunistycznej we Wrocławiu; Członek Komitetu Strajkowego w Służbie Zdrowia.
Jan Brandeburg – działacz opozycji antykomunistycznej we Wrocławiu, internowany w Nysie.
Stanislaw Brudak – działacz opozycji antykomunistycznej we Wrocławiu, członek Komitetu Strajkowego w Archimedesie, skazany na 1 rok więzienia;
Eugeniusz Kawałko – działacz opozycji antykomunistycznej we Wrocławiu. internowany w Nysie.
Leszek Kończak – działacz opozycji antykomunistycznej we Wrocławiu, internowany w Nysie;
Ireneusz Zrobek – działacz opozycji antykomunistycznej we Wrocławiu, w Solidarności Walczącej, jako uczeń internowany;
Kazimierz Wołyński – działacz opozycji antykomunistycznej we Wrocławiu, członek Komitetu Strajkowego FAT, internowany;
Ryszard Wylega – działacz opozycji antykomunistycznej we Wrocławiu, członek Komitetu Strajkowego w PAFAWAG-u, internowany;
Mieczysław Perlak – działacz opozycji antykomunistycznej we Wrocławiu, w Solidarności Walczącej;
Leszek Niepsuj – działacz opozycji antykomunistycznej we Wrocławiu, żołnierz zawodowy, internowany;
Antoni Nowoświat – działacz opozycji antykomunistycznej we Wrocławiu, związany z podziemną działalnością wydawniczą, internowany w Grodkowie i w Nysie.
Andrzej Staniszewski – działacz opozycji antykomunistycznej we Wrocławiu, internowany;
Zbigniew Wróblewski – działacz opozycji antykomunistycznej we Wrocławiu, czlonek Komitet Strajkowego w MPK, internowany w Nysie;
Józef Falczynski – działacz opozycji antykomunistycznej,  związany z podziemną działalnością wydawniczą, internowany;
Eugeniusz Murawski – działacz opozycji antykomunistycznej we Wrocławiu, członek Komitetu Strajkowego w Piekarni MAMUT, internowany;
Przemysław Bogusławski – działacz opozycji antykomunistycznej we Wrocławiu, członek Komitetu Strajkowego w Polarze, internowany;
Krystyna Chmura – działaczka opozycji antykomunistycznej we Wrocławiu, związana z podziemną działalnością wydawniczą, internowana;
Zdzisław Ciok – działacz opozycji antykomunistycznej we Wrocławiu, związany z podziemną działalnością wydawniczą, internowany;
Krzysztof Ciupryk – działacz opozycji antykomunistycznej we Wrocławiu, internowany;
Marek Czernik – działacz opozycji antykomunistycznej we Wrocławiu,  związany z podziemną działalnością wydawniczą, internowany;
Jerzy Dąbrowski – działacz opozycji antykomunistycznej we Wrocławiu,  związany z podziemną działalnością wydawniczą, internowany;
Jerzy Dul – działacz opozycji antykomunistycznej we Wrocławiu, członek Komitetu Strajkowego Solidarności w PKP, Organizator druku i kolportażu prasy podziemnej, skazany na 1 rok więzienia;
Andrzej Dybalski – działacz opozycji antykomunistycznej we Wrocławiu,  związany z podziemną działalnością wydawniczą, internowany;
Ryszard Ferdynus – działacz opozycji antykomunistycznej we Wrocławiu,  związany z podziemną działalnością wydawniczą, internowany;
Zdzisława Ferenc – działaczka opozycji antykomunistycznej we Wrocławiu,  związana z podziemną działalnością wydawniczą, internowana;
Sabina Gandecka – działaczka opozycji antykomunistycznej we Wrocławiu, pomagała ukrywającemu się Józefowi Piniorowi, więzień polityczny, skazana na 3 lata więzienia;
Franciszek Grzegórzek – działacz opozycji antykomunistycznej we Wrocławiu, inwalida, stracił oko podczas demonstracji;
Franciszek Honc – działacz opozycji antykomunistycznej we Wrocławiu, członek Komisji Solidarności w PAFAWAG-u, dwukrotnie internowany w ZK we Wrocławiu, Grodkowie i w Nysie;
Adam Januszko – działacz opozycji antykomunistycznej we Wrocławiu. internowany potem skazany;
Jan Koziar – w NSZZ Solidarność na Uniwersytecie Wrocławskim, zorganizował akcję "Solidarność Zwycięży", zwolniony z uczelni;
Stanisław Leśniak – działacz opozycji antykomunistycznej we Wrocławiu, członek Komisji Zakładowej „Solidarności” w STOLBUDZIE. skazany za działalność podziemną;
Józef Lichnowski – działacz opozycji antykomunistycznej we Wrocławiu, internowany;
Ryszard Łoziński – działacz opozycji antykomunistycznej we Wrocławiu, członek Komisji Zakładowej „Solidarności” w ZNTK, internowany;
Józef Ławecki – działacz opozycji antykomunistycznej we Wrocławiu, internowany w stanie;
Wojciech Świderski - działacz opozycji antykomunistycznej we Wrocławiu, internowany w stanie;
Jozef Sieluk – działacz opozycji antykomunistycznej we Wrocławiu, internowany;
Ryszard Mostek – działacz opozycji antykomunistycznej we Wrocławiu, członek Komisji Zakładowej „S” w WZG, karany przez kolegia do spraw wykroczeń, internowany;
Leszek Kolis – działacz opozycji antykomunistycznej we Wrocławiu, członek Komisji Strajkowej w FAT, internowany w Nysie;
Teresa Tenerowicz – działaczka opozycji antykomunistycznej we Wrocławiu. członek Komisji Zakładowej „S” w Sanepidzie; wielokrotnie zatrzymywana na 48 godz.
Krzysztof Tenerowicz – działacz opozycji antykomunistycznej we Wrocławiu, szef podziemnego Radia Solidarności Walczącej;
Andrzej Siciński – działacz opozycji antykomunistycznej we Wrocławiu, w Komitecie Strajkowym „S” Politechniki Wrocławskiej;
Leszek Stefan – działacz opozycji antykomunistycznej we Wrocławiu, doradca Komitetu Strajkowego „S”;
Jerzy Malinowski – działacz opozycji antykomunistycznej we Wrocławiu, członek Komitetu Strajkowego Fadromy, internowany;
Jan Malina – działacz opozycji antykomunistycznej we Wrocławiu, członek Komitetu Zakładowego „S” FAT-u, internowany;
Józef Piotrowski – działacz opozycji antykomunistycznej we Wrocławiu, członek Komitetu Zakładowego „S” PILMET-u, internowany;
Bronisław Płócieniczak – działacz opozycji antykomunistycznej we Wrocławiu, członek Komitetu Strajkowego w Fadromie, internowany;
Wiesław Rachwał – działacz opozycji antykomunistycznej we Wrocławiu, dwukrotnie internowany w Nysie;
Tytus Czartoryski – działacz opozycji antykomunistycznej, w NSZZ „S” Rolników Indywidualnych, internowany we Wrocławiu i Grodkowie;
Bogusław Girin – działacz opozycji antykomunistycznej we Wrocławiu, internowany w ZK we Wrocławiu i Grodkowie, później  w podziemnych strukturach „S”;
Kazimierz Drzazga – działacz opozycji antykomunistycznej w Szczecinie i Policach,  związany z podziemnym ruchem wydawniczym, wielokrotnie poddawany rewizjom, przesłuchiwany, zatrzymywany na 48 godz. 
Franciszek Noras – współtwórca „S” w Kopalni Ziemowit, lnternowany w Zabrzu-Zaborzu wielokrotnie represjonowany.
Czesław Zbroja – działacz opozycji antykomunistycznej, współtwórca „S” w Hucie Katowice w Dąbrowie Górniczej, wielokrotnie represjonowany
Zofia Nowicka – działaczka opozycji antykomunistycznej, przew. KZ „S” w PPW Kombud w Mysłowicach, internowana i represjonowana;
Stanisław Janik – współtwórca "S" w Kop. "Ziemowit". Wielokrotnie represjonowany i internowany w Zabrzu-Zaborzu. Uchodźca polityczny "S" we Francji, obecnie w kraju;
Kazimierz Kasprzyk – działacz opozycji antykomunistycznej, uczestnik Powstania Poznańskiego 1956, przew. „S” w Kopalni Ziemowit, internowany, wyrzucony z pracy;
Franciszek Serafin – działacz opozycji antykomunistycznej, internowany w Uhercach, działacz struktur podziemnych;
Adam Żabicki – działacz opozycji antykomunistycznej w Zabrzu, internowany w Zabrzu-Zaborzu, Grodkowie i Uhercach, wyrzucony z pracy, więzień polityczny skazany na 1 rok więzienia;
Jan Cegielski – działacz opozycji antykomunistycznej, internowany w Strzelcach Opolskich, Zabrzu-Zaborzu, Aresztowany i skazany na 3 lata więzienia;
Kazimierz Biskupek – działacz opozycji antykomunistycznej,w Tychach i Katowicach-Brynowie. podziemnych, więzień polityczny skazany na 1 rok więzienia;
Eugeniusz Karasiński – działacz opozycji antykomunistycznej w Katowicach, internowany w specjalnym obozie wojskowym w Węgrzynie;
Andrzej Kampa – działacz opozycji antykomunistycznej w Tarnowskich Górach, wiceprzew. Podregionu "S" Tarnowskie Góry. Działacz struktur podziemnych.
Ryszard Nikodem – działacz opozycji antykomunistycznej, internowany w Strzelcach Opolskich, Zabrzu-Zaborzu, Grodkowie i Uhercach, uchodźca w USA. organizator pomocy materialnej dla kraju;
Stanisław Kiermes – działacz opozycji antykomunistycznej, w Kopalni Halemba w Rudzie Śl. wyrzucony z pracy, internowany w Zabrzu-Zaborzu.
Zbyszek Klich – działacz opozycji antykomunistycznej w FAZOS w Tarnowskich Górach,  internowany w Zabrzu-Zaborzu
Jan Romański – działacz opozycji antykomunistycznej w PRG Katowice, w strukturach podziemnych Zagłębia Dąbrowskiego;
Józef Kowalski – działacz opozycji antykomunistycznej, Dąbrowie Górniczej;
Piotr Andrzejewski –  obrońca działaczy podziemia, w. Komisji Interwencji i Praworządności Zofii i Zbigniewa Romaszewskich;
Ireneusz Płocha – działacz opozycji antykomunistycznej w Katowicach, represjonowany;
Zygmunt Madej – działacz opozycji antykomunistycznej w Dąbrowie Górniczej, w strukturac  podziemnych w Hucie, represjonowany;
Bogusław Bardon – działacz opozycji antykomunistycznej na Opolszczyźnie, w KPN, wydawca pisma „Praworządność”;
Bernard Bujwicki – działacz opozycji antykomunistycznej, internowany w Suwałkach i Kwidzyniu, działacz struktur podziemnych;
Jerzy Antoni Rybnik – działacz opozycji antykomunistycznej w Białymstoku, w podziemnych ruchu wydawniczym, aresztowany i skazany na 10 miesięcy;
Jan Rogala - – działacz opozycji antykomunistycznej we Wrocławiu, internowany we Wrocławiu i Nysie. potem w strukturach podziemnych „S” i Solidarności Walczącej, represjonowany;
Wanda Kolasa – działaczka opozycji antykomunistycznej  w Gliwicach, w strukturach podziemnych w szkolnictwie;
Czesław Świerczyński – działacz opozycji antykomunistycznej, dziennikarz i wydawca prasy podziemnej, internowany w Zabrzu-Zaborze i Nowym Łupkowie;
Henryk M. Wieczorek – Członek KKP NSZZ "S" z ramienia MKZ w Częstochowie. Internowany w Zabrze-Zaborze i Darłówek, więzień polityczny, skazany na 2 lata więzienia;
Jarosław Adwent – działacz opozycji antykomunistycznej w Tarnowskich Górach, internowany w Zabrzu-Zaborzu, potem w strukturach podziemnych;
Janina Szymanowicz – działaczka opozycji antykomunistycznej w oświacie w Gliwicach, w strukturach podziemnych „S”;
Jadwiga Rudnicka – działaczka opozycji antykomunistycznej w Gliwicach, w Biskupim Komitecie Pomocy Internowanym i Aresztowanym w Katowicach;
Andrzej Tomaszewski – działacz opozycji antykomunistycznej w Tychach, internowany w Zabrze-Zaborze i Darłówku. Uchodźca w USA;
Zygmunt Cieślicki – działacz opozycji antykomunistycznej w Dąbrowie Górniczej, internowany, działacz struktur podziemnych, represjonowany;
Jan Malarek – działacz opozycji antykomunistycznej w Dąbrowie Górniczej, wyrzucony z pracy,  w strukturach podziemnych;
Zenon Pigoń – działacz opozycji antykomunistycznej w oświacie w Bytomiu więzień polityczny, skazany na 2 lata więzienia;
Zbigniew Siemaszko – działacz opozycji antykomunistycznej w Gliwicach, w  KPN, internowany w Zabrzu-Zaborzu, potem w strukturach podziemnych;
Maciej Ratajczyk – działacz opozycji antykomunistycznej w podziemnym młodzieżowym ruchu oporu na Śląsku, następnie w KPN, karnie wcielony do służby wojskowej;
Marek Nowicki – działacz opozycji antykomunistycznej w Dąbrowie Górniczej, redaktor „Wolnego Związkowca”,  internowany, później skazany na 2 lata więzienia;
Marian Żukowski -– działacz opozycji antykomunistycznej w Dąbrowie Górniczej, w strukturach podziemnych, represjonowany;
Andrzej Staszewski – działacz opozycji antykomunistycznej w Dąbrowie Górniczej. w strukturach podziemnych;
Kazimierz Zadłużny – działacz opozycji antykomunistycznej w Katowicach, w strukturach podziemnych, współorganizator spotkania w Tatrach polskich i czeskich opozycjonistów;
Ewa Linczowska – działaczka opozycji antykomunistycznej w Dąbrowie Górniczej, uczestniczka strajku w Hucie Katowice w stanie wojennym, wyrzucona z pracy. red. „Wolnego Związkowca”;
Marek Linczowski - działacz opozycji antykomunistycznej w Dąbrowie Górniczej, uczestnik strajku w Hucie Katowice w stanie wojennym, wyrzucony z pracy, red. „Wolnego Związkowca”;
Ignacy Broniszewski – działacz opozycji antykomunistycznej w Dąbrowie Górniczej, uczestnik strajku w Hucie Katowice w stanie wojennym, wyrzucony z pracy. red. „Wolnego Związkowca”; internowany w Jastrzębiu-Szeroka, Uhercach i Załężu;
Stanisław Knap – działacz opozycji antykomunistycznej w Katowicach, uczestnik strajku w Kopalni Staszic, później w strukturach podziemnych;
Epifaniusz Koźma – działacz opozycji antykomunistycznej, uczestnik strajku w w Kopalni Czerwone Zagłębie w Sosnowcu, działacz struktur podziemnych, represjonowany;
Eugeniusz Kowalski   – działacz opozycji antykomunistycznej w Dąbrowie Górniczej, uczestnik strajku w Hucie Katowice, internowany, później skazany na 8 miesięcy więzienia;
Lech Mastalski – działacz opozycji antykomunistycznej,  w strukturach podziemnych, historyk wojskowości regionalnej;
Tadeusz Smagacz – działacz opozycji antykomunistycznej w Mysłowicach, w strukturach podziemnych, represjonowany;
Anna Rakocz – działaczka opozycji antykomunistycznej w Częstochowie, internowana w Lublińcu, Darłówku, Gołdapi, Bytom-Miechowice, później w struktur podziemnych;
Krzysztof Gosiewski – działacz opozycji antykomunistycznej w Gliwicach, internowany, później w strukturach podziemnych;
Andrzej Jarczewski – działacz opozycji antykomunistycznej w Gliwicach, w strukturach podziemnych, więzień polityczny,  skazany na 2 lata więzienia, pisarz;
Jan Nowak – działacz opozycji antykomunistycznej na Podbeskidziu, więzień polityczny, skazany na 1,5 roku więzienia;
Hanna Augustyniak –  działaczka opozycji antykomunistycznej w Międzyrzeczu, pozbawiona pracy;


Wcześniej list do parlamentarzystów Porozumienia podpisali:

Andrzej Gwiazda – działacz antykomunistycznej opozycji, wiceprzewodniczący strajku w Stoczni Gdańskiej w 1980 r., internowany, później do sierpnia 1984 więziony w AŚ Warszawa-Mokotów;  
Joanna Gwiazda – działaczka antykomunistycznej opozycji w WZZ Wybrzeża, internowana;  
Adam Borowski – działacz antykomunistycznej opozycji w Warszawie, Solidarności Walczącej, więzień polityczny, skazany na 6 lat wiezienia;
Mirosława Łątkowska –  działaczka antykomunistycznej opozycji we Wrocławiu i Warszawie – w podziemnym ruchu wydawniczym, kurierka Solidarności Walczącej do Norwegi;
Tadeusz Markiewicz – działacz antykomunistycznej opozycji w Warszawie, w Solidarności Walczącej, więzień polityczny, dwukrotnie skazany łącznie 3 lata i 8 miesięcy wiezienia;
Roman Bielański – działacz antykomunistycznej opozycji w Warszawie, więzień polityczny, skazany na 2 lata wiezienia;
Czesław Nowak – działacz antykomunistycznej opozycji w Gdańsku, więzień polityczny, przywódca strajku w Porcie Gdańskim, skazany na 4,5 roku wiezienia;
Andrzej Michałowski – działacz antykomunistycznej opozycji, więzień polityczny, członek RKK Gdańsk, skazany na 5 lat wiezienia;
Stanisław Fudakowski – działacz antykomunistycznej opozycji, więzień polityczny, po 13 grudnia przywódca strajku w Stoczni Gdańskiej, skazany na 3,5 roku wiezienia;
Andrzej Osipów – działacz antykomunistycznej opozycji, więzień polityczny, przywódca  strajku w PRK Gdańsk, skazany na 4 lata wiezienia;
Ryszard Majdzik – działacz antykomunistycznej opozycji, internowany, później więziony w areszcie WUSW w Krakowie;
Jerzy Langer – działacz antykomunistycznej opozycji, wielokrotnie aresztowany, więziony w AŚ w Świdnicy;
Tomasz Olko – działacz antykomunistycznej opozycji w Siedlcach, internowany, później więziony w AŚ w Łukowie i Siedlcach;
Teresa Olko – działaczka antykomunistycznej opozycji w Siedlcach, kolporterka podziemnych wydawnictw, w 1984 roku kurierka podziemia do RFN
Andrzej Rozpłochowski – działacz antykomunistycznej opozycji, przywódca strajku w Hucie Katowice w 1980 r., internowany, później więziony do sierpnia 1984 w AŚ Warszawa-Mokotów;
Andrzej Kołodziej – działacz antykomunistycznej opozycji, współzałożyciel Solidarności Walczącej Oddział Trójmiast, więzień polityczny, osadzony w AŚ Warszawa-Mokotów
Emil Broniarek – działacz antykomunistycznej opozycji, więzień polityczny,  skazany na 1 rok i 4 mies. więzienia;
Michał Stręk – działacz antykomunistycznej opozycji w Rzeszowie, internowany w Uhercach, wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany;
Karol Krementowski – działacz antykomunistycznej opozycji w Gdańsku od lat 60., później w WZZ Wybrzeża i ROPCiO inicjator strajków sierpniowych 1980 r.;
Stefan Zawadzki – działacz antykomunistycznej opozycji w Gdańsku, więzień polityczny,  skazany  na 3 lata więzienia;
Eugeniusz Szymecki – działacz antykomunistycznej opozycji w Gdańsku, organizator Strajku w Porcie Gdańskim, więzień polityczny, skazany na 5 lat więzienia;
Mirosław Grabowski – działacz antykomunistycznej opozycji w Gdańsku, skazany dwukrotnie na łączną karę 6 lat więzienia;
Cezary Godziuk – student UG, za organizację strajku w Gdyni po wprowadzeniu stanu wojennego skazany na 6 lat więzienia;
Andrzej Szatkowski – uczeń Liceum Morskiego, za udział w demonstracji w Gdańsku skazany na 3 lata więzienia;
Krzysztof Łaszuk – uczeń, za udział w demonstracji w Malborku skazany na 1 rok i 6 miesięcy więzienia;
Izabella Lipniewicz – działaczka antykomunistycznej opozycji w Gdańsku, więzień polityczny, skazana na 3 lata więzienia;
Krzysztof Kapica - uczestnik strajku w Gdyni po wprowadzeniu stanu wojennego i organizator podziemnych wydawnictw. Skazany na 3 lata więzienia
Lech Brzoza – uczestnik strajku po wprowadzeniu stanu wojennego w swoim zakładzie, więzień polityczny, skazany na 1,5 miesiąca więzienia
Janina Wehrstein – działaczka Solidarności”, trzykrotnie aresztowana i pobita, organizatorka pomocy więzionym i prowadząca dokumentację o represjonowanych;
Krzysztof Sosnowski – uczestnik strajku w macierzystym zakładzie po wprowadzeniu stanu wojennego, więzień polityczny, skazany na 3 lata więzienia;
Andrzej Malinowski – uczestnik strajku w zakładzie w Gdańsku, więzień polityczny, skazany na 3 lata więzienia;
Jan Zieliński – uczestnik strajku w Stoczni Północnej po wprowadzeniu stanu wojennego .Skazany na 1,5 roku wiezienia;
Tomasz Moszczak – uczestnik i organizator strajku po wprowadzeniu stanu wojennego w Stoczni Gdańskiej, skazany na 3,5 roku więzienia;
Anna Kołakowska – uczennica Liceum uczestniczyła w proteście po wprowadzeniu stanu wojennego,  skazana  na 3 lata więzienia;
Zygmunt Błażek – działacz antykomunistycznej opozycji w Gdańsku, internowany w Strzebielinku na 12 miesięcy
Jan Skiba – działacz antykomunistycznej opozycji,  internowany na wiele miesięcy w Strzebielinku;
Krzysztof Gąsior – student Politechniki, internowany w Strzebielinku;
Brunon Baranowski – działacz NSZZ Solidarność Stoczni Gdańskiej, aresztowany na 3 mies., internowany w Iławie 3 mies. i na karnych ćwiczeniach wojskowych 3 mies.;
Józef Zajkowski – działacz antykomunistycznej opozycji, wielokrotnie zatrzymywany na 48 godz. i przesłuchiwany, karany przez Kolegium do Spraw Wykroczeń;
Grzegorz Opala – działacz antykomunistycznej opozycji, członkiem RKK na Śląsku
Maciej Kublikowski – działacz antykomunistycznej opozycji w Siedlcach, internowany, następnie działacz emigracyjny
Stanisław Aloszko – działacz antykomunistycznej opozycji, związany z MKZ Katowice, emigrant polityczny we Francji;
Grażyna Aloszko – działaczka antykomunistycznej opozycji, załozycielka i przewodnicząca NSZZ „Solidarność” POiW w Katowicach, emigrantka polityczna we Francji;
Grzegorz Opala – działacz antykomunistycznej opozycji, członek RKK na Śląsku;
Wacław Holewiński – działacz antykomunistycznej opozycji w Warszawie, internowany, później więzień polityczny, osadzony w AŚ Warszawa-Mokotów, pisarz;
Józef Fela – działacz antykomunistycznej opozycji, więzień polityczny, skazany na 1,5 roku wiezienia;
Jacek Zommer – działacz opozycji antykomunistycznej w Dąbrowie Górniczej, wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany;
Mieczysław Liber – działacz antykomunistycznej opozycji, internowany w Zakładzie Karnym w Załężu, wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany;
Andrzej Sikora – działacz Biskupiego Komitetu Pomocy Uwięzionym i Internowanym przy kościele Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej, adwokat;
Henryk Kozik – działacz opozycji antykomunistycznej w w Sanoku i Zasławiu, internowany w Załężu, wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany;
Stanisław Kruszyński – działacz antykomunistycznej opozycji w Lublinie: ROPCiO, więzień polityczny w 1975, rzecznik prasowy MKZ Katowice, internowany, inwigilowany;
Józef Średniowski – działacz antykomunistycznej opozycji w Łodzi, więzień polityczny, skazany na 2 lata 4 mies. wiezienia;
Bogusław Olszewski – działacz antykomunistycznej opozycji w Siedlcach;
Maciej Wąż – działacz antykomunistycznej opozycji w Sokołowie Podlaskim i Węgrowie;
Barbara Bednarczyk – działacz antykomunistycznej opozycji w Katowicach, NSZZ „Solidarność” Nauczycieli;
Andrzej Filipczyk – działacz opozycji antykomunistycznej w Rzeszowie, skazany na 1 rok i 6 mies., więziony w Załężu i Łęczycy;  
Adam Turula – działacz podziemnego NZS i Ruchu Harcerstwa Rzeczypospolitej, współpracownik  podziemnej „S”, historyk;
Zenon Borkowski – działacz opozycji antykomunistycznej w Siedlcach, rolnik, założyciel NSZZ RI „S”, internowany w Białej Podlaskiej;
Andrzej Perlak – działacz opozycji antykomunistycznej w Nowej Soli i Zielonej Górze, internowany w Zielonej Górze, Głogowie, Grodkowie i Uhercach.
Edward Ludwikowski – działacz opozycji antykomunistycznej, internowany w Zabrzu-Zaborzu  i Uhercach;
Joanna Andrzejewska – działaczka opozycji antykomunistycznej w Siedlcach, karana przez kolegium do spraw wykroczeń, wielokrotnie zatrzymywana przez SB, plastyczka;
Leszek Andrzejewski –  działacz opozycji antykomunistycznej w Siedlcach, w 1985 r. więziony przez 4 mies. w wiezieniu w Siedlcach
Stanislaw Perka – działacz opozycji antykomunistycznej w Siedlcach, wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany;
Sławomir Musiej – działacz opozycji antykomunistycznej w Siedlcach, internowany w Kwidzynie, gdzie został pobity, wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany;
Mieczysław Łaba – działacz opozycji antykomunistycznej w Sokołowie Podlaskim, internowany w Białej Podlaskiej, Włodawie i Lublinie, karany przez Kolegium do Spraw Wykroczeń;
Kazimierz Kacprzak – działacz opozycji antykomunistycznej w Siedlcach, kolporter i
Marcin Brynda – w Szwajcarii, działacz emigracyjnych struktur wspierających finansowo i sprzętowo podziemną „Solidarność”, w 1987 będąc w kraju zatrzymany odebrano mu paszport;
Barbara Napieralska – działaczka Solidarności w poznańskiej Teletrze, redaktor pism podziemnych „Rezonans” i „Solidarność” Poznań”, internowana w Gołdapi;
Jacek Lilpop – malarz, poeta, performer, publicysta, współpracownik KSS „KOR” i NSZZ „Solidarność”;
Wieńczysław Nowacki – działacz NSZZ RI Solidarność, internowany internowany w Nowym Wiśniczu i Załężu, więzień polityczny, więziony w AŚ Warszawa-Mokotów;
Andrzej Judek – w 1981 r. wiceprzewodniczący Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”, internowany w Gębarzewie i Kwidzyniu
Teresa Majchrzak – matka Piotra Majchrzaka, zamordowanego przez ZOMO w stanie wojennym, działaczka „Solidarności”, założycielka przedszkola integracyjnego;
Jerzy Majchrzak – w czerwcu 1956 roku ranny w czasie protestów w Poznaniu, prezes  Stowarzyszenia „Poznański Czerwiec 56”;
Andrzej Pawłowski – działacz „Solidarności” w Zakładach H. Cegielskiego w Poznaniu, uczestnik strajków w fabryce na wydziale W4;
Krzysztof Brzechczyn – działacz Liberalno-Demokratycznej Partii Niepodległość i Solidarności Walczącej, Prof. historii. filozof
Radosław Huget – działacz opozycji antykomunistycznej w Krakowie, w Ruchu Wolność i Pokój i KPN, internowany w Nowym Wiśniczu, Załężu, Kielcach-Piaskach i Nowym Łupkowie, więzień polityczny, skazany na 80 dni aresztu;
Anna Komorowska – działaczka opozycji antykomunistycznej w Katowicach, w nauczycielskiej „Solidarności”;
Ewa Kubasiewicz-Houée – działaczka antykomunistycznej opozycji w Gdańsku, więzień polityczny, skazana na 10 lat więzienia;
Adam Gajkowski – działacz antykomunistycznej opozycji w Gdańsku, w więzień polityczny, skazany na 3 lata więzienia
Jan Raczycki – działacz antykomunistycznej opozycji w Bydgoszczy, więzień polityczny, skazany  na 1 rok więzienia;
Jacek Pawłowicz – działacz antykomunistycznej opozycji w Płocku, więzień polityczny wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany i karany grzywnami przez kolegium do spraw wykroczeń
Krzysztof  Wyszkowski – działacz antykomunistycznej opozycji w Gdańsku, założyciel w WZZ Wybrzeża, internowany w Strzebielinku, następnie więzień polityczny;
Marian Krztoń – działacz antykomunistycznej opozycji w Rzeszowie, dwukrotnie internowany;
Romuald Plewa – działacz antykomunistycznej opozycji, internowany w Strzebielinku, następnie więzień polityczny w Potulicach;
Anna Niszczak – działaczka antykomunistycznej opozycji, z Olsztyna, więzień polityczny, skazana na 3 lata wiezienia;
Andrzej Gelberg – działacz antykomunistycznej opozycji, w podziemnym ruchu wydawniczym, współorganizator i szef podziemnego Radia „S” Program 3;
Wiesław Cichoń – działacz antykomunistycznej opozycji w Toruniu, internowany w Potulicach, gdzie został pobity przez Służbę Więzienną, i w Strzebielinku, członek podziemnej RKW „S” Toruń;
Leszek Żołyniak – działacz antykomunistycznej opozycji we Wrocławiu, w grudniu 1981 uczestnik strajku w Pafawagu i Dolmelu we Wrocławiu, więzień polityczny, skazany na 3 lata więzienia;
Jan Klecki – działacz antykomunistycznej opozycji, internowany w Zielonej Górze, Głogowie i Uhercach,  później więzień polityczny;
Grzegorz Maderski – działacz antykomunistycznej opozycji w Katowicach, więzień polityczny, skazany na 4 lata wiezienia;
Ryszard Szabłowski  – działacz antykomunistycznej opozycji w Nowej Soli, w podziemnym ruchu wydawniczym, skazany na 3 lata wiezienia; więzień polityczny, przetrzymywany w AŚ w Zielonej Górze.
Franciszek Serafin – działacz antykomunistycznej opozycji w Zabrzu, internowany w Uhercach;
Tomasz Wójcik – działacz antykomunistycznej opozycji we Wrocławiu, internowany w Strzelinie, członek następnie przewodniczący RKS „S” we Wrocławiu 
Adam Żabicki – działacz antykomunistycznej opozycji, internowany w Zabrzu, Grodkowie i Uhercach;
Stefan Andrzej Gierga – działacz antykomunistycznej opozycji w Zabrzu, internowany w Uhercach;
Andrzej Fostowicz-Zahorski – działacz antykomunistycznej opozycji w Zabrzu, internowany, Grodkowie i Uhercach;
Roman Gorzkowski – działacz antykomunistycznej opozycji w Złotoryi, internowany do służby w Specjalnym Obozie Wojskowym w latach 1982–1983;
Krystyna Staniszewska – działaczka antykomunistycznej opozycji w Dąbrowie Górniczej, po 13 grudnia w strukturach podziemnej Solidarności
Jadwiga Chmielowska – działaczka antykomunistycznej opozycji, założycielka RKK „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, 1988–1989 przewodnicząca Komitetu Wykonawczego SW;
Edward Wryszcz – działacz antykomunistycznej opozycji, internowany w Kamiennej Górze,  Głogowie, Grodkowie i Uhercach;
Andrzej Szkaradek – działacz antykomunistycznej opozycji, internowany w Załężu, Uhercach i Nowym Łupkowie,  więzień polityczny,  przetrzymywany w AŚ w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie;
Ewa Żurawska – działaczka NSZZ „Solidarność” od 1980 r., zwolniona z pracy po 13 grudnia 1981 r. za działalność związkową;
Krzysztof Bąkowski – działacz antykomunistycznej opozycji we Wrocławiu, szef poligrafii RKS; więzień polityczny, skazany na 1 rok więzienia, osadzony w ZK w Strzelinie;
Tadeusz Świerczewski - działacz antykomunistycznej opozycji we Wrocławiu, organizator RKS „S” Dolny Śląsk; internowany, następnie więzień polityczny, przetrzymywany w AŚ we Wrocławiu;
Tadeusz Arent – działacz antykomunistycznej opozycji w Regionie Śląsko-Dąbrowskim, internowany w Zabrzu-Zaborzu, Grodkowie i Uhercach, wielokrotnie zatrzymywany na 48 godz. i przesłuchiwany;
Dorota Ogłozińska z d. Skibińska – działaczka opozycji antykomunistycznej w Zielonej Górze, w podziemnym ruchu wydawniczym, aresztowana, więziona w Krzywańcu;
Danuta Bućko – działaczka opozycji antykomunistycznej, członek KZ NSZZ „S” Stoczni Północnej w Gdańsku, sekretarz Komitetu Pamięci i Ochrony Pomnika Poległych Stoczniowców w Grudniu 1970 r. w Gdańsku;
Bogusław Gołąb – działacz opozycji antykomunistycznej, członek KZ NSZZ „S” Stoczni Północnej w Gdańsku, internowany w Starogardzie Gdańskim, Iławie i Kwidzynie, potem w podziemnym ruchu wydawniczym;
Jacek Smagowicz – działacz opozycji antykomunistycznej z Krakowa, internowany w Załężu i Uhercach, więzień polityczny, skazany na 1 rok więzienia, osadzony w ZK, wielokrotnie zatrzymywany, karany przez kolegia ds. wykroczeń;
Marek Krówka – działacz opozycji antykomunistycznej w Gdańsku, internowany w Iławie i Łupkowie, następnie szantażem i groźbami zmuszony do emigracji;
Jacek Tomczak – działacz opozycji antykomunistycznej w Płocku, więzień polityczny, wielokrotnie zatrzymywany;
Robert Kalota – działacz opozycji antykomunistycznej w Płocku, więzień polityczny, wielokrotnie zatrzymywany, karany grzywnami przez kolegia do spraw wykroczeń;
Eliza Jadczak – działaczka opozycji antykomunistycznej w Płocku, więzień polityczny w AŚ Warszawa-Mokotów;
Ryszard Ciarski – działacz opozycji antykomunistycznej w Płocku, internowany, później więzień polityczny, wielokrotnie zatrzymywany, karany przez kolegium do spraw wykroczeń;
Jakub Chmielewski – działacz opozycji antykomunistycznej w Płocku, internowany w Mielęcinie i Kwidzynie, wielokrotnie zatrzymywany;
Katarzyna Adamkowska – działaczka opozycji antykomunistycznej w Płocku, w podziemnym ruchu wydawniczym, więzień polityczny, wielokrotnie zatrzymywana;
Wojciech Marchewczyk – działacz opozycji antykomunistycznej w Krakowie, więzień polityczny, wydawca podziemnego „Hutnika”;
Jacek Rogowski – działacz opozycji antykomunistycznej w Nowym Sączu, internowany w Załężu, były wicewojewoda nowosądecki;
Krzysztof Michalik – działacz opozycji antykomunistycznej w Nowym Sączu, internowany w Załężu, później więzień polityczny w aresztach WUSW w Nowym Sączu i Krakowie, następnie w AŚ w Krakowie;
Ryszard Pawłowski - internowany w stanie wojennym w Załężu, później więzień polityczny w areszcie WUSW w Nowym Sączu i Krakowie oraz w AŚ w Krakowie;
Eugeniusz Baran – działacz opozycji antykomunistycznej w Nowym Sączu, internowany w Załężu, później w podziemnym ruchu wydawniczym; wielokrotnie przesłuchiwany i poddawany rewizjom;
Ryszard Zagórski – działacz opozycji antykomunistycznej w Nowym Sączu, internowany w Załężu, później w podziemnym ruchu wydawniczym;
Wojciech Duklanowski – działacz opozycji antykomunistycznej Szczecinie, więziony w AŚ KW MO w Szczecinie, w AŚ w Inowrocławiu i Bydgoszczy; później  internowany w Wierzchowie; wielokrotnie zatrzymywany na 48 godz, i przesłuchiwany;
Zygmunt Jankowski – działacz opozycji antykomunistycznej w Gorzowie Wielkopolskim, więzień polityczny, skazany na 1 rok więzienia;
Zenon Kamiński –  działacz opozycji antykomunistycznej w Zielonej Górze; więzień polityczny, wielokrotnie zatrzymywany na 48 godz. i przesłuchiwany;
Waldemar Sawicki –  działacz opozycji antykomunistycznej w Zielonej Górze, w podziemnym ruchu wydawniczym, wielokrotnie zatrzymywany na 48 godz, i przesłuchiwany;
Zygmunt Miernik – działacz opozycji antykomunistycznej w Płocku, internowany w Zabrzu-Zaborzu; skazany przez sądy III RP za rzucenie w sedzię tortem;
Józef Kos – działacz opozycji antykomunistycznej w Zagłębiu Miedziowym internowany w Głogowie, później w podziemnym ruchu wydawniczym;
Andrzej Kamiński – działacz opozycji antykomunistycznej w Szczecinie, internowany w Goleniowie i Wierzchowie Pomorskim, pozbawiony pracy, szantażem zmuszony do emigracji;
Jerzy Jankowski – działacz opozycji antykomunistycznej  we Wrocławiu, internowany w Lesznie, Ostrowie Wielkopolskim i Głogowie, działacz Solidarności Walczącej, następnie  groźbami i szantażem zmuszony do emigracji, przedstawiciel SW na kraje Skandynawskie;
Andrzej Budkiewicz – działacz opozycji antykomunistycznej Szczecinie w internowany w Wierzchowie Pomorskim, później w podziemnym ruchu wydawniczym;
Wiesław Wierzbowski  – działacz opozycji antykomunistyczne w Szczytnie, członek Prezydium Zarządu Regionu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, internowany w Ilawie i Kwidzynie.
Aleksander Holewa – działacz opozycji antykomunistyczne w  w Myśliborzu i Gorzowie Wielkopolskim, internowany w ZK w Gorzowie Wlkp. i Głogowie, więzień polityczny. przetrzymywany AŚ w Poznaniu;
Marek Rudnicki – działacz antykomunistycznej opozycji, chirurg, członek Biskupiego Komitetu Pomocy Uwiezionym i Internowanym w Katowicach, organizator pomocy medycznej dla represjonowanych i ich rodzin, członek tajnej KKK Służby Zdrowia.

Krystyna Joryn – więzień polityczny okresu stalinowskiego, aresztowana 7 listopada 1951r. (jako  niepełnoletnia), skazana na 6 lat więzienia, osadzona na Zamku w Lublinie i Zakładzie Karnym w Grudziądzu, zwolniona 30 października 1953 r.
Alicja Joryn  – działaczka antykomunistycznej opozycji w Malborku (córka Krystyny)
Kazimierz Kos – działacz antykomunistycznej opozycji, po wprowadzeniu  stanu wojennego więzień polityczny, skazany na 5 lat więzienia;
Ryszard Kłos – działacz antykomunistycznej opozycji, po wprowadzeniu  stanu wojennego więzień polityczny, skazany na 3 lata więzienia;
Krzysztof Bydałek – działacz antykomunistycznej opozycji, po wprowadzeniu  stanu wojennego więzień polityczny, skazany na 3 lata więzienia;
Zofia Dublaszewska – działaczka antykomunistycznej opozycji, po wprowadzeniu  stanu wojennego więzień polityczny, skazana na 5 lata więzienia;
Janina Reliszko – działaczka antykomunistycznej opozycji, po wprowadzeniu  stanu wojennego więzień polityczny, skazana na 8 miesięcy więzienia;
Małgorzata Chmielewska-Gumoś – działaczka antykomunistycznej opozycji, po wprowadzeniu  stanu wojennego więzień polityczny, skazana  1. rok więzienia;
Edward Włodarski – działacz antykomunistycznej opozycji,  internowany  w Strzebielinku;
Janusz Walentynowicz –  działacz antykomunistycznej opozycji w Gdańsku, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestniczył w strajku w Porcie Gdańskim, kilkakrotnie aresztowany, siedział w areszcie na Kurkowej;
Barbara Hejcz – działaczka antykomunistycznej opozycji, więzień polityczny skazana na 1 rok więzienia;
Józef Wasilewski – działacz opozycji antykomunistycznej w Szczecinie, zwolniony z pracy, ścigany listem gończym, więzień polityczny, skazany na 1,5 roku więzienia;
Zdzisław Kostrzewa – działacz opozycji antykomunistycznej, zwolniony z pracy, wielokrotnie przesłuchiwany przez SB, karany przez kolegia do spraw wykroczeń;
Mieczysław Ustasiak – działacz opozycji antykomunistycznej w Szczecinie, w ROPCiO, wykładowca akademicki na Politechnice Szczecińskiej odsunięty od zajęć ze studentami, wiceprzewodniczący Zaeządu Regionu „S”, więzień polityczny, skazany na 4 lata wiezienia;
Krystyna i Mieczysław Curzydło – działacze opozycji antykomunistycznej w Wadowicach, w podziemnym ruchu wydawniczym;
Walerian Wiśniewski – działacz opozycji antykomunistycznej w Konstantynowie Łódzkim, inżynier i nauczyciel, w podziemnym ruchu wydawniczym;
Błażej Wyszkowski – współzałożyciel WZZ, skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie na 2 miesiące aresztu, w więzieniu podjął głodówkę, dokarmiany siłą, wielokrotnie zatrzymywany na 48 godz.;
Roman Urbański – działacz opozycji antykomunistycznej,  internowany w Strzebielinku przez 1 rok;
Wiesław Barzyk - działacz opozycji antykomunistycznej w Mysłowicach, internowany w Jastrzębiu- Szerokiej oraz Zabrzu-Zaborzu;
Stefan Tomasik – działacz opozycji antykomunistycznej, uczestnik strajku w grudniu 1970 roku, członek komitetu pamięci i ochrony pomnika poległych stoczniowców w grudniu 1970 r. w Gdańsku;
Zdzisław Złotkowski – działacz opozycji antykomunistycznej w Gdańsku, współtwórca „S”  w Stoczni Remontowej, członek Komitetu Pamięci i Ochrony Pomnika Poległych Stoczniowców w Grudniu 1970 r.;
Jerzy Zacharow – działacz opozycji antykomunistycznej w Zamościu, internowany internowany w  w Krasnymstawie, Włodawie i w Kwidzynie (uczestnik głodówki protestacyjnej),  wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, karany grzywnami i mandatami;
Ryszard Rusiłowicz – działacz opozycji antykomunistycznej w Gdańsku, przewodniczący TKZ w swoim zakładzie,  wielokrotnie wzywany na przesłuchania do WUSW w Gdańsku;
Anna Sawicka – działaczka opozycji antykomunistycznej w Gdańsku, w strukturach podziemnej „S”;
Grzegorz Kubaszewski – działacz opozycji antykomunistycznej w strukturach podziemnego NZS w Warszawie, uczestnik akcji ulicznych i ulotkowych;
Leszek Duklanowski – działacz opozycji antykomunistycznej Szczecinie, internowany w w areszcie WSW w Szczecinie i Wierzchowie Pomorskim;
Mariusz Franciszek Nosarzewski – działacz opozycji antykomunistycznej w Płocku, w Federacji Młodzieży Walczącej;
Stanisław Mikołajczak – działacz opozycji antykomunistycznej w Poznaniu, internowany w Gębarzewie, prof. nauk humanistycznych,  przewodniczący AKO w Poznaniu;
Henryk Krzyżanowski – działacz opozycji antykomunistycznej, w podziemnym ruchu wydawniczym, internowany w Gębarzewie, dr przewodniczący Warsztatów Idei Obywateli Rzeczypospolitej;
Marek Muszyński – działacz opozycji antykomunistycznej we Wrocławiu, w 1968 więzień polityczny, skazany na 2 lata, w stanie wojennym przewodniczący RKS Dolny Śląsk i członek TKK;