Ja niżej podpisany Wałęsa Lech syn Bolesława i Feliksy urodzony 1943 w Popowie pow. Lipno zobowiązuje się zachować w ścisłej tajemnicy treść przeprowadzonych ze mną rozmów z pracownikami służb bezpieczeństwa.
 

Jednocześnie zobowiązuję się współpracować ze służbą bezpieczeństwa w wykrywaniu i zwalczaniu wrogów PRL. Informację będę przekazywać na piśmie i będą one polegały na prawdzie. Fakt współpracy ze służbą bezpieczeństwa zobowiązuję się zachować w ścisłej tajemnicy i nie ujawniać jej nawet przed rodziną.
 

Przekazywane informacje będę podpisywał psełdonimem "Bolek".

Lech Wałęsa
"Bolek”

- tak brzmiała treść zobowiązania (pisownia oryginalna) do współpracy ze Służbami Bezpieczeństwa podpisana przez Lecha Wałęsę i datowana na 21 grudnia 1970 roku.

W materiałach udostępnionych przez IPN znajduje się również notatka prowadzącego oficera - kpt. Edwarda Graczyka, że 21 grudnia 1970 r. dokonał „doraźnego pozyskania Wałęsy”.