Podczas spotkania podkreślono, że w ostatnim roku próbowało zerwać z nałogiem 50 proc. palaczy, często bez powodzenia, ponieważ brakuje specjalistów i poradni antynikotynowych. „Aż 95 proc. tych, którzy samodzielnie podejmują te próby, wraca do palenia” – przyznał kierownik Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Prof. Jacek Jassem, który od wiele lat prowadzi kampanie antynikotynowe.

Coraz więcej Polaków nie chce palić papierosów. Z przedstawionych dziś danych wynika, że w 2019 r. odsetek osób codziennie palących tytoń zmniejszył się u nas z 31 proc. w 2011 r. do 21 proc. w 2019 r. W latach 2011-2019 odsetek palących mężczyzn spadł z 39 proc. do 24 proc., a kobiet z 23 proc. do 18 proc. U kobiet odsetek palaczek w ostatnich latach utrzymuje się na podobnym poziomie - 18 proc. z nich codziennie sięgało po papierosy w 2015 r., a w 2017 r. – 20 proc.

Więcej na filarybiznesu.pl.