"Sprawę niegospodarności w SK Banku - Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie prowadzili funkcjonariusze katowickiej delegatury CBA od 2015 r." - powiedział naczelnik wydziału komunikacji społecznej Biura Temistokles Brodowski. Dodał, że w tej wielowątkowej sprawie postawiono 1256 zarzutów.

Wcześniej w śledztwie do sądu trafiło już pięć wątków. Obecnie nadzorująca sprawę Prokuratura Regionalna w Warszawie przesłała akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Warszawie obejmujący wszystkie pozostałe sprawy działań na szkodę SK Banku.

Brodowski przypomniał, że śledztwo rozpoczęło się w kwietniu 2015 r. od zawiadomienia Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego po kontroli w SK Banku w Wołominie. Kontrola służb finansowych wskazywała, że zarząd banku może działać na jego szkodę. Później do sprawy włączono też wątek z postępowania prowadzonego przez katowicką delegaturę CBA w sprawie nieprawidłowości w Banku Spółdzielczym w Nadarzynie.

CBA zatrzymała w całej tej sprawie 110 osób, m.in. prezesa SK Banku Jana B., byłego dyrektora jednego z oddziałów Wiesława W. oraz dewelopera Sławomira D. Zarzuty w całym śledztwie objęły łącznie 120 osób i dotyczyły m.in. niegospodarnego udzielenia kredytów na ponad 2 mld zł i ponad 1,75 mld zł szkody Banku.

Brodowski przypomniał, ze zarzuty dotyczą też strat 60 osób, które miały obligacje SK Banku i 364 osób, które miały w nim oszczędności. Straty z obligacji szacowane są na 75 mln zł, a z oszczędności w części, której nie powetowały zabezpieczenia Bankowego Funduszu Gwarancyjnego - ponad 385 mln zł.