Jak podały służby prasowe polskiego MSZ, ministrowie Czaputowicz i Szijjártó „z satysfakcją odnotowali bardzo dobry stan wzajemnych relacji oraz wysoką intensywność kontaktów”.

Według resortu spraw zagranicznych, znajduje to odzwierciedlenie m.in. w wymiarze gospodarczym.

Cieszy stale rosnąca wymiana handlowa między naszymi krajami. Nasze obroty handlowe w 2018 r. osiągnęły poziom 9,6 mld EUR.
- powiedział w środę minister Czaputowicz, którego słowa zacytowano w komunikacie MSZ.

Obaj ministrowie zgodnie podkreślali też - jak podano - „znaczenie współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej dla rozwoju całego regionu i wzmocnienia jego oddziaływania w polityce europejskiej”.

Jako najważniejsze wyzwania stojące przed Unią Europejską wskazali wyjście Wielkiej Brytanii z UE oraz negocjacje nad kształtem przyszłych Wieloletnich Ram Finansowych.
- poinformował MSZ.

Ministrowie Czaputowicz i Szijjártó wyrazili też nadzieję na sprawne wyłonienie składu nowej Komisji Europejskiej.

Minister Szijjártó jest również - jak przypomniał MSZ - gościem honorowym organizowanej corocznie przez polski resort spraw zagranicznych Narady Ambasadorów.