Wręczając nagrodę „Osobowość 5-lecia” redaktor naczelna Telewizji Republika Dorota Kania stwierdziła, że kapituła nie miała wątpliwości, kto powinien zostać laureatem.

 - W 1992 roku profesor Jadwiga Staniszkis wysyłała go na polityczną emeryturę. Blisko trzydzieści lat później Paweł Poncyliusz i Ludwik Dorn sugerowali mu – wzorem marszałka Józefa Piłsudskiego – Sulejówek i przejście w stan spoczynku. Na szczęście polityk nie skorzystał z tych sugestii a ci, którzy mu tak doradzali, są na politycznym marginesie. Zapewne państwo domyślacie się, o kim mowa. Chodzi oczywiście o pana  Jarosława Kaczyńskiego, prezesa Prawa i Sprawiedliwości - polityka który doprowadził do zjednoczenia prawicy. To właśnie dzięki niemu powstało ugrupowanie, które jest największa siłą w polskim parlamencie. Jarosław Kaczyński, wie - tak samo jak wiedział jego brat śp. Prezydent Lech Kaczyński, że tylko zjednoczona prawica jest w stanie wygrać z tymi, którzy chcą Polski słabej, zależnej od innych, bez żadnych wartości. Jarosław Kaczyński doprowadził do powstania ugrupowania, które  reprezentuje przekonania większości Polaków – dumę narodową, przywiązanie do wartości chrześcijańskich, troskę o Polskę. I z tych właśnie powodów kapituła nagród Telewizji Republika przyznała tytuł osobowości 5-lecia Jarosławowi Kaczyńskiemu, prezesowi Prawa i Sprawiedliwości – mówiła Dorota Kania.

Ze względu na nieobecność laureata, list od Jarosława Kaczyńskiego do zebranych na uroczystości odczytał Krzysztof Sobolewski przewodniczący komitetu wykonawczego PiS.

PONIŻEJ PEŁNA TREŚĆ LISTU:

Szanowna Pani Redaktor, Szanowni Państwo. Historia zna takie przypadki, które choć wydają się z góry skazane na klęskę [...] kończą się wyjątkowym wspaniałym sukcesem. Dzieje naszej obfitują obfitują w takie wydarzenia. Wymienić tylko dwa Samosierrę i Monte Cassino, choć w setną rocznice odzyskania przez Polskę niepodległości należałoby odczytać cały długi ich katalog.
 
Bywało też i tak, że porażki początkowo odbierały nam częściowo nadzieję, ale suma summarum prowadziły do ostatecznego zwycięstwa. Takim czasem był na przykład okres wyznaczony cezurami wybuchu „Solidarności”, wprowadzenia stanu wojennego i obalenia komunizmu, ale jeszcze bardziej dobitnym przykładem na nasze polskie niepoddawanie się przeciwnościom losu na niezłomną wolę życia w wolności, godności i prawdzie naszego narodu jest noc zaborów, a u końca której zaświtały zorze niezależności. Mimo wysiłków zaborców polskość trwała i wybiła się na niepodległość.
 
W dziejach naszego kraju natrafiamy też na takie momenty, które najlepiej zdefiniować jako walkę o myślową wolność tych, którzy „wiedzą gorzej” z pysznym, zadufanym w sobie establishmentem, uważającym, że raz na zawsze posiadł monopol na prawdę, na władzę, na reprezentowanie większości Polaków.
 
Jestem głęboko przekonany, że historię powstania i i funkcjonowania Telewizji Republika, tak zresztą jak i wielu innych przedsięwzięć niefirmowanych przez siły głównego nurtu, można właśnie wpisać w tą piękną tradycję zmagań o niezawisłe myślenie i niezależną informację.  
 
Jest mi niezmiernie miło, że nasza jubilatka nieustannie się rozwija, zdobywa coraz to nowych, zagorzałych widzów, że coraz efektywniej przeciwstawia się na płaszczyźnie ideowej linii programowej uskutecznionej przez sympatyzującą z establishmentem krajowym i zagranicznym większością działających w Polsce mediów prywatnych.
 
Wspólnotę TV Republika tworzy znakomity zespół, profesjonalny, ale zarazem głęboko ideowy, zaangażowany w obronę polskiej racji stanu. Jednym z czynników wpływających na taki stan rzeczy jest fakt, iż jej kapitał jest polski. Rodzinny kapitał w strategicznych dla Polski sektorach, a do takich należy sfera mediów jest wielkim dobrem, którego nie tylko nie możemy utracić, ale o które powinniśmy nieustannie się troszczyć.
 
Czcigodnej kapitule pragnę z całego serca podziękować, za to wyjątkowe wyróżnienie, jakim jest przyznanie mi nagrody "Osobowość 5-lecia TV Republika". To dla mnie osobiście wielki zaszczyt, ale pozwolicie Państwo - tę nagrodę będę traktował jako wyraz uznania dla wszystkich, którzy najpierw uczestniczyli w budowie obozu Dobrej Zmiany, a następnie przyczynili się i przyczyniają się nadal do wcielania jej w życie.
 
Jeszcze raz za to bardzo dziękuję.
 
Z kolei na ręce pani redaktor Doroty Kani chciałbym złożyć najserdeczniejsze podziękowania dla całej społeczności TV Republika za życzliwą pamięć i zaproszenie na dzisiejszą galę. Jest mi naprawdę bardzo, bardzo przykro, że przyczyny ode mnie niezależne nie pozwoliły mi świętować tego wspaniałego jubileuszu oraz odebrać nagrody.
 
Marzy mi się, że z czasem, ale nie tak bardzo odległym TV Republika dołączy do grona największych podmiotów działających na polskim rynku elektronicznych mediów prywatnych i tego państwu, Polsce i sobie życzę z całego serca.  
Łączę wyrazy szacunku
Jarosław Kaczyński