Komisja weryfikacyjna ds. reprywatyzacji przeprowadzi dziś pierwszą rozprawę na tzw. zasadach "ogólnych". Możliwość przeprowadzenia takiej rozprawy dała nowelizacja przepisów o komisji weryfikacyjnej. Wezwana została Gronkiewicz-Waltz oraz przewodnicząca Rady m.st. Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska, która zadeklarowała, że stawi się na rozprawie.

Jak już wiemy, Hanna Gronkiewicz-Waltz konsekwentnie unika stawiennictwa przed komisją. Tym razem nie przyjdzie, bo – w jej ocenie – "rozprawa ma charakter zbyt ogólny".

Przypomnijmy, że nowelizacja ustawy o komisji weryfikacyjnej przewiduje zwiększenie kar grzywny do 10 tys. zł za pierwsze niestawiennictwo przed komisję weryfikacyjną i do 30 tys. zł za kolejne, a także możliwość zatrzymania i doprowadzenia na rozprawy świadków decyzją prokuratora okręgowego. Komisja weryfikacyjna ma też uzyskać możliwość nałożenia kary grzywny do 1 mln zł na osobę, która dopuściła się pozaprawnych działań wobec danej nieruchomości.