„Wyrażamy zaniepokojenie”. Znani dziennikarze i historycy w liście otwartym do Piotra Jeglińskiego

Autorzy książek wydanych przez Wydawnictwo „Editions Spotkania” wystosowali list otwarty do Piotra Jeglińskiego – Dyrektora ww. Wydawnictwa. Jak czytamy, czują się oszukani. Liczą na wyjaśnienia okoliczności jego ewentualnej biznesowej współpracy z funkcjonariuszami Służby Bezpieczeństwa PRL - o czym informowały media.

Piotr Jegliński
Zbyszek Kaczmarek/Gazeta Polska

Zamieszczamy pełną treść listu otwartego

Wielce Szanowny Panie,

My niżej podpisani, którzy Panu zaufali i uznali za ikonę oporu przeciwko komunizmowi w dekadzie lat 70. i 80., czując się w obowiązku wobec własnego sumienia i czytelników postanowiliśmy zwrócić się do Pana z listem otwartym.  
 

Traktując „Editions Spotkania” za oficynę posiadającą szczególną renomę i wyjątkową pozycję na emigracyjnym i krajowym rynku wydawniczym ze względu na wieloletnie odkrywanie zbrodniczej działalności ludzi systemu komunistycznego, pragniemy wyrazić swoje daleko idące zaniepokojenie ujawnionymi w ostatnim czasie informacjami na temat podjęcia przez Pana współpracy gospodarczej z wysokimi rangą funkcjonariuszami Służby Bezpieczeństwa oraz ich agentami.
 

Z opublikowanych w Internecie dokumentów wynika jednoznacznie, że zaledwie dwa miesiące po obaleniu Rządu premiera Jana Olszewskiego i realizacji przez Ministra Spraw Wewnętrznych RP - Antoniego Macierewicza uchwały lustracyjnej Sejmu RP z 28 maja 1992 r., w dniu 6 sierpnia 1992 r. razem z płk. Aleksandrem Makowskim, Rudolfem Skowrońskim i Leonardem Praśniewskim aktem notarialnym powołał Pan spółkę prawa handlowego działającą pod firmą „HIT-MARKET” Sp. z o.o.
 

Aleksander Makowski to negatywnie zweryfikowany w 1990 r. były oficer Departamentu I MSW (wywiadu cywilnego), o szczególnych zasługach w zwalczaniu niepodległościowych inicjatyw Polaków w kraju i na emigracji. W momencie tworzenia wspólnie z Panem firmy „HIT-MARKET”, Makowski współpracował z UOP. Z kolei Rudolf Skowroński to znany prowokator i tajny współpracownik SB o pseudonimach „Tomek” i „Setti”. Od kilku lat jest bezskutecznie poszukiwany przez organy ścigania w związku z licznymi malwersacjami finansowymi (obecnie uznany jest za zaginionego). Natomiast Leonard Praśniewski, w 1990 r. założyciel nomenklaturowego banku działającego pod nazwą „Leonard” w podwarszawskiej Zielonce, to osoba zarejestrowana jako wieloletni  tajny współpracownik SB o ps. „Lolek”. W późniejszym okresie funkcjonowania spółki „HIT MARKET” Sp. z o.o. (po zmianie nazwy „IC MARKET”) we władzach tego podmiotu tolerował Pan także mjr. Dariusza Gawrońskiego, byłego oficera pionu nielegalnego wywiadu cywilnego PRL.
 

Wszystkie wymienione powyżej osoby oraz ich powiązania z aparatem bezpieczeństwa PRL zostały precyzyjnie opisane i udokumentowane przez nas w książkach wydawanych za Pana namową w „Editions Spotkania”. Jednak nigdy nie wyjawił Pan przed nami swoich znajomości i biznesowych relacji z ludźmi tajnych służb PRL.
 

Nasze szczególne zaniepokojenie budzi także koincydencja pewnych zdarzeń mająca miejsce na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Relacje gospodarcze z ludźmi dawnej bezpieki w ramach spółki „HIT-MARKET” rozpoczął Pan i następnie kontynuował podczas prac wydawniczych nad książkami „Konfidenci są wśród nas” Michała Grockiego (Tomasza Tywonka) oraz „Lewy czerwcowy” Piotra Semki i Jacka Kurskiego. Obie pozycje książkowe ukazały się w 1993 r. i od samego początku stanowiły punkt odniesienia dla obozu niepodległościowego, domagającego się dekomunizacji, lustracji i budowy „Nowego Państwa”. To właśnie m. in. za opinie wyrażane na kartach wydanych przez Pana książek, liderzy prawicowych ugrupowań poddani zostali jawnym i konfidencjonalnym represjom ze strony prokuratury i tajnych służb (zwłaszcza Zespołu Inspekcyjno-Operacyjnego MSW kierowanego przez płk. Jana Lesiaka).
 

Czując się przez Pana oszukani (świadomie pomijamy w naszym liście kwestię Pańskiej nieuczciwości biznesowej wobec autorów publikujących w „Editions Spotkania” polegającej na nierespektowaniu przez Pana zawartych z nami umów i unikaniu rozliczeń z tytułu sprzedaży książek), w związku z ujawnionymi w Internecie i mediach faktami zwracamy się do Pana z apelem o publiczne wyjaśnienie wszystkich okoliczności swojej biznesowej współpracy z funkcjonariuszami Służby Bezpieczeństwa PRL.


dr hab. Sławomir Cenckiewicz
dr Witold Bagieński
Piotr Woyciechowski

autorzy książki „Konfidenci – Archiwa ujawniają prawdę”

Piotr Nisztor
Wojciech Dudziński

autorzy książki „Nietykalni”


Maciej Marosz
autor książki „Resortowe togi”


Cezary Gmyz
autor książki „Co nam Gmyz zgotował? Przepisy ze szczyptą...”

 

 

 Źródło: niezalezna.pl

#Piotr Jegliński #list otwarty #wydawnictwo

redakcja
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo