niezalezna.pl - strefa wolnego słowa
09/10/2015
Redaktor wydania: Piotr Łuczuk

Tajemnicze dary tajemniczych królów

Dodano: 06.01.2012 [08:51]
Nie wiemy o nich nic poza tym, co mówi Ewangelia. Dlatego Trzej Królowie byli przedmiotem chrześcijańskich domysłów,  a także wyobraźni ludowej i folkloru – mówi ks. prof. Waldemar Chrostowski  w rozmowie z Sylwią Krasnodębską.

Co symbolizują dary złożone Nowonarodzonemu?

Trzej Królowie bądź Trzej Mędrcy to osoby spoza kręgu kultury ściśle biblijnej, więc symbolika darów jest uniwersalna. Złoto to symbol blasku i dostojeństwa, czyli bogactwa materialnego i duchowego. Kadzidła używano podczas składania ofiar, więc zapowiada ono los, który czeka Nowonarodzonego. Gdy w Betlejem Jezus przychodzi na świat, w Jerozolimie rośnie już drzewo na Jego krzyż. Mirra była używana przy obrzędach pogrzebowych, zatem w tym darze ujawnia się symboliczne przeznaczenie ziemskiego życia Jezusa – męka, śmierć i zmartwychwstanie. Sami Królowie nie byli świadomi tej symboliki. Przynosili to, co w kręgu ich kultury było znaczące, ale dla nas ta symbolika ma szczególne znaczenie, ponieważ znamy całe ziemskie życie Jezusa Chrystusa.

Dziś nam się wydaje, że Betlejem jest gdzieś na końcu świata, a kiedyś było w jego centrum. Dlaczego Mędrcy przybywają ze Wschodu?

Zwykło się przyjmować za tradycją starochrześcijańską, że Mędrcy pochodzili z Persji, a więc z terenu dzisiejszego Iranu. Właśnie na terenie Persji rozwijał się szczególny rodzaj mądrości, który polegał na głębokiej intuicji i żmudnym poszukiwaniu Boga. To nie byli Izraelici, którzy poczynając od Abrahama, byli przygotowywani na przyjście Mesjasza, lecz poganie nieznający prawdziwego Boga. A jednak się okazuje, że w sercach i sumieniach pogan było obecne duchowe światło, czyli głęboka potrzeba Boga, która znalazła wyraz w skutecznym szukaniu i rozpoznaniu Go w Betlejem. Bóg odpowiedział na wielowiekową tęsknotę pogan i objawił prawdę, kim jest Jezus, zatem właściwa nazwa liturgiczna tego dnia to Uroczystość Objawienia Pańskiego.

Wiemy, że Mędrcy wracają inną drogą. To symbol przemiany i nawrócenia?

Mędrcy w drodze do Betlejem spotkali Heroda, którego powiadomili, co się wydarzyło w Betlejem. Herod udaje przychylność wobec Nowonarodzonego, Mędrcy zaś w swojej prostocie nie przeczuwali podstępu. Dopiero gdy zostali ostrzeżeni, że intencje Heroda są złe, postanowili wracać inną drogą. To wyraz pragnienia ochronienia Jezusa oraz świadectwo pogłębienia nastawienia, z jakim udawali się do Betlejem, a później wracali do swojej ojczyzny. Więc może to być także znak ich głębszej przemiany, która zaowocowała dojrzałością duchową. Miejscem świadectwa o Jezusie, które będą dawali, jest ich ojczyzna i to tam mieli przygotowywać grunt pod przyszłą ewangelizację.

Wciąż tak niewiele wiemy o Trzech Królach…

Nie wiemy o nich nic poza tym, co mówi Ewangelia. Dlatego byli przedmiotem chrześcijańskich domysłów, a także wyobraźni ludowej i folkloru. Nadano im imiona Kacper, Melchior i Baltazar. Skrót KMB zrobiony od pierwszych liter tych imion i umieszczany na drzwiach chrześcijańskich domów oznacza, że w tym domu też istnieje gotowość na przyjęcie światła i mocy Chrystusa.

Wywiad ukazał się w aktualnym wydaniu "Gazety Polskiej Codziennie"

Autor: 
Sylwia Krasnodębska
Źródło: 
Gazeta Polska Codzennie
Tajemnicze dary tajemniczych królów - niezalezna.pl
foto: wikimedia.org
Tajemnicze dary tajemniczych królów - niezalezna.pl
foto: GPC
Tajemnicze dary tajemniczych królów - niezalezna.pl
foto: wikimedia.org
Tajemnicze dary tajemniczych królów - niezalezna.pl
Opinie użytkowników
Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Uwagi i reklamacje kierowane do nas należy kierować na adres: straznik(at)niezalezna.pl Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych. Komunikaty ukazujące się na blogu Morusa są rozwinięciem niniejszego regulaminu.

...o rodowodzie królów można przeczytać u błogosławionej Katarzyny Emmerich
http://pasja.wg.emmerich.fm.interia.pl/zycie_jezusa18.htm

Tutaj trochę więcej
http://pasja.wg.emmerich.fm.interia.pl/menu_zycie_jezusa003.htm

Żywot i bolesna męka Pana naszego wraz z tajemnicami Starego Przymierza
http://pasja.wg.emmerich.fm.interia.pl/

Dodam tylko, że na bazie tych objawień Mel Gibson nakręcił "Pasję".

i nie chce się tu wymądrzać, ale Biblia mówi wyłącznie o "mędrcach ze wschodu" i nie znalazłem nigdzie wzmianki na temat "trzech króli". Pisze o tym dokładnie jedynie ewangelista Mateusz (co też jest znamienne i zastanawiające), w 2 rozdziale swojej Ewangelii. Zastanawia mnie sama relacja miedzy nimi a królem Herodem, ich potajemne spotkanie i ich ewentualna forma przekazania informacji, ostrzeżenie we śnie i ucieczka. Czy to pasuje do królów?
Byli to z pewnością ludzie bardzo zamożni, uczeni, znający proroctwa, pisma żydowskie, a także znajacy się na astonomii lub jej baczni obserwatorzy. Wydaje mi się, ze to przedstawiciele krain, będących niegdyś pod wpływami Izraela w czasach świetności za panowania Dawida lub Salomona - najpotężniejszych królów Izraelskich i stąd ich hołd nowemu królowi Izraela.
Jeśli chodzi o dary, które przynieśli to z pewnością niosą za sobą symbolikę, a sam fakt oddania hołdu/pokłonu jest wyrazem najwyższej czci Królowi Niebios, zapowiedzią objęcia Najwyższej Władzy we Wszechświecie po prawicy Boga Ojca.
pozdro.

I tak już zostało do dzisiaj. Nie trzeba było być mędrcem aby przeczuć Smoleńsk. Wystarczyło wsłuchać się w koncert nienawiści transmitowany przez zaprzyjaźnione stacje. Ale o tych co przeczuwają podstęp nie mówi się 'Mędrcy" tylko ciemnogród albo moherowe berety.

Strefa Wolnego Słowa: niezalezna.pl | www.gazetapolska.pl | www.panstwo.net | vod.gazetapolska.pl | naszeblogi.pl | gpcodziennie.pl