niezalezna.pl - strefa wolnego słowa
28 czerwca 2017

Tajemnicze dary tajemniczych królów

Dodano: 06.01.2012 [08:51]
Nie wiemy o nich nic poza tym, co mówi Ewangelia. Dlatego Trzej Królowie byli przedmiotem chrześcijańskich domysłów,  a także wyobraźni ludowej i folkloru – mówi ks. prof. Waldemar Chrostowski  w rozmowie z Sylwią Krasnodębską.

Co symbolizują dary złożone Nowonarodzonemu?

Trzej Królowie bądź Trzej Mędrcy to osoby spoza kręgu kultury ściśle biblijnej, więc symbolika darów jest uniwersalna. Złoto to symbol blasku i dostojeństwa, czyli bogactwa materialnego i duchowego. Kadzidła używano podczas składania ofiar, więc zapowiada ono los, który czeka Nowonarodzonego. Gdy w Betlejem Jezus przychodzi na świat, w Jerozolimie rośnie już drzewo na Jego krzyż. Mirra była używana przy obrzędach pogrzebowych, zatem w tym darze ujawnia się symboliczne przeznaczenie ziemskiego życia Jezusa – męka, śmierć i zmartwychwstanie. Sami Królowie nie byli świadomi tej symboliki. Przynosili to, co w kręgu ich kultury było znaczące, ale dla nas ta symbolika ma szczególne znaczenie, ponieważ znamy całe ziemskie życie Jezusa Chrystusa.

Dziś nam się wydaje, że Betlejem jest gdzieś na końcu świata, a kiedyś było w jego centrum. Dlaczego Mędrcy przybywają ze Wschodu?

Zwykło się przyjmować za tradycją starochrześcijańską, że Mędrcy pochodzili z Persji, a więc z terenu dzisiejszego Iranu. Właśnie na terenie Persji rozwijał się szczególny rodzaj mądrości, który polegał na głębokiej intuicji i żmudnym poszukiwaniu Boga. To nie byli Izraelici, którzy poczynając od Abrahama, byli przygotowywani na przyjście Mesjasza, lecz poganie nieznający prawdziwego Boga. A jednak się okazuje, że w sercach i sumieniach pogan było obecne duchowe światło, czyli głęboka potrzeba Boga, która znalazła wyraz w skutecznym szukaniu i rozpoznaniu Go w Betlejem. Bóg odpowiedział na wielowiekową tęsknotę pogan i objawił prawdę, kim jest Jezus, zatem właściwa nazwa liturgiczna tego dnia to Uroczystość Objawienia Pańskiego.

Wiemy, że Mędrcy wracają inną drogą. To symbol przemiany i nawrócenia?

Mędrcy w drodze do Betlejem spotkali Heroda, którego powiadomili, co się wydarzyło w Betlejem. Herod udaje przychylność wobec Nowonarodzonego, Mędrcy zaś w swojej prostocie nie przeczuwali podstępu. Dopiero gdy zostali ostrzeżeni, że intencje Heroda są złe, postanowili wracać inną drogą. To wyraz pragnienia ochronienia Jezusa oraz świadectwo pogłębienia nastawienia, z jakim udawali się do Betlejem, a później wracali do swojej ojczyzny. Więc może to być także znak ich głębszej przemiany, która zaowocowała dojrzałością duchową. Miejscem świadectwa o Jezusie, które będą dawali, jest ich ojczyzna i to tam mieli przygotowywać grunt pod przyszłą ewangelizację.

Wciąż tak niewiele wiemy o Trzech Królach…

Nie wiemy o nich nic poza tym, co mówi Ewangelia. Dlatego byli przedmiotem chrześcijańskich domysłów, a także wyobraźni ludowej i folkloru. Nadano im imiona Kacper, Melchior i Baltazar. Skrót KMB zrobiony od pierwszych liter tych imion i umieszczany na drzwiach chrześcijańskich domów oznacza, że w tym domu też istnieje gotowość na przyjęcie światła i mocy Chrystusa.

Wywiad ukazał się w aktualnym wydaniu "Gazety Polskiej Codziennie"

Autor: 
Sylwia Krasnodębska
Źródło: 
Gazeta Polska Codzennie
Strefa Wolnego Słowa: niezalezna.pl | www.gazetapolska.pl | www.panstwo.net | vod.gazetapolska.pl | naszeblogi.pl | gpcodziennie.pl