W szkole ma prawo wisieć krzyż. Prawnicy ripostują argumenty o "świeckości" i "dyskryminacji"

- Żaden przepis polskiego prawa nie ustanawia zasady świeckości szkoły - informują dzisiaj prawnicy z Ordo Iuris, zwracając uwagę na coraz częściej kierowane do nich przez rodziców prośby o pomoc, które dotyczą prób eliminowania krzyża z polskich szkół. - Przepisy prawa nie regulują trybu postępowania w sprawie zawieszenia krzyża, co zasadniczo należy ocenić pozytywnie – jego szczegółowe określenie świadczyłoby bowiem o nadmiernej regulacji przepisami prawa - mówi dr Marcin Olszówka z Centrum Analiz Instytutu Ordo Iuris.

fot. Krzysztof Sitkowski/Gazeta Polska

Jak informuje Ordo Iuris. w ostatnich miesiącach w niektórych polskich szkołach dochodzi do usuwania wiszących tam krzyży.

Do Instytutu zwracają się rodzice z różnych miejscowości w Polsce, zaniepokojeni eliminacją krzyży z przestrzeni szkolnej lub z prośbą o udzielenie porady prawnej dotyczącej sposobu postępowania w celu zawieszenia krzyża w szkole ich

"Argumentacja przeciwników ekspozycji krzyża i innych symboli religijnych w placówce oświatowej sprowadza się zasadniczo do dwóch twierdzeń. Pierwszym jest rzekoma świeckość lub neutralność światopoglądowa państwa (szkoły). Drugim – domniemana dyskryminacja niewierzących lub innych mniejszości religijnych. Całkowita niezasadność tych twierdzeń wynika już z treści przepisów obowiązującego prawa, co było już wielokrotnie wyjaśniane w orzecznictwie sądowym, w tym przez Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy oraz Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu"

- czytamy na stronach internetowych Ordo Iuris.

Instytut dodaje, że "żadne przepis polskiego prawa nie ustanawia zasady świeckości szkoły". Prawnicy przywołują tutaj orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1991 r., który uznał, że świeckość szkoły jest sprzeczna z konstytucyjną zasadą demokratycznego państwa prawa. Na chrześcijańskie dziedzictwo wskazuje również Konstytucja RP, a przepisy prawa oświatowego wskazują na "respektowanie wartości chrześcijańskich".

Zarzut dyskryminacji spowodowanej przez obecność krzyża za bezzasadny oraz godzący w prawa chrześcijan uznał Sąd Najwyższy w 2013 r., opierając się m.in. o zapisy art. 53 Konstytucji oraz umów międzynarodowych wiążących Polskę.

- Przepisy prawa nie regulują trybu postępowania w sprawie zawieszenia krzyża, co zasadniczo należy ocenić pozytywnie – jego szczegółowe określenie świadczyłoby bowiem o nadmiernej regulacji przepisami prawa. Jest to jedna z tych spraw, które tak naprawdę nie wymagają specjalnych procedur, ale minimum dobrej woli. W sytuacji gdy w szkole nie ma krzyża lub innego symbolu religijnego, z wnioskiem, najlepiej pisemnym, o jego umieszczenie do dyrektora placówki może zwrócić się grupa nauczycieli lub rodziców. Naturalnie wniosek powinien być rozpatrzony pozytywnie. Ewentualny sprzeciw ze strony grona pedagogicznego, innych rodziców lub samej dyrekcji, z prawnego punktu widzenia, niewątpliwie uznać trzeba za nieuzasadniony

 – zaznacza dr Marcin Olszówka, ekspert Centrum Analiz Ordo Iuris.

 

 

 Źródło: ordoiuris.pl, niezalezna.pl

 

#krzyż #Ordo Iuris

redakcja
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...
Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo