Komisja weryfikacyjna orzekła nieważność kolejnych decyzji zwrotowych

Komisja weryfikacyjna orzekła nieważność decyzji zwrotowych w sprawie ul. Puławskiej 137 oraz częściową nieważność decyzji w sprawie ul. Asfaltowej 2.

Zbyszek Kaczmarek/Gazeta Polska

Nieruchomość położona przy ul. Asfaltowej 2 obejmuje działkę niezabudowaną oraz działkę zabudowaną. Na działce zabudowanej znajduje się budynek, w którym są wyodrębnione samodzielne lokale mieszkalne. Decyzją prezydenta m.st. Warszawy z 30 grudnia 2010 r. ustanowiono prawo użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego i gruntu zabudowanego na rzecz następców prawnych dawnych właścicieli.

Beneficjenci decyzji dotyczącej Asfaltowej sprzedali je najpierw prywatnej firmie, która odsprzedała je dalej. Potem doszło jeszcze do szeregu innych transakcji.

Z kolei w przypadku nieruchomości położonej przy Puławskiej 137 w listopadzie 2006 r. prezydent m.st. Warszawy wydał decyzję reprywatyzacyjną ustanawiając prawo użytkowania wieczystego, kiedy jeden z beneficjentów w chwili wydania decyzji nie żył od ponad roku.

Prezydent m.st. Warszawy przed wydaniem decyzji nie podjął czynności zmierzających do prawidłowego ustalenia kręgu stron postępowania, w tym ustaleń dotyczących śmierci jednego z beneficjentów decyzji oraz ustalenia jego następców prawnych – informuje komisja w komunikacie.

W maju 2007 r. prezydent wydał decyzję ws. Puławskiej, zmieniającą jako beneficjentów zmarłej osoby na jej spadkobierców.

 Źródło: PAP, niezalezna.pl

 

#Asfaltowa 2 #Puławska 137 #Patryk Jaki #komisja weryfikacyjna

redakcja
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...
Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo