Samowolka KOD-u. Grozi im pozew, jeśli będą wykorzystywać symbole "Solidarności"

Komitet Obrony Demokracji już dwukrotnie bezprawnie wykorzystał flagę „Solidarności” - twierdzą związkowcy.

Chcesz skomentować tekst? Udostępnij treść i skomentuj w mediach społecznościowych.
Moduł komentarzy jest w trakcie przebudowy.
Marcin Pegaz/Gazeta Polska
Komitet Obrony Demokracji już dwukrotnie bezprawnie wykorzystał flagę „Solidarności” - twierdzą związkowcy. Stało się tak podczas manifestacji „My, Naród” i konferencji po spotkaniu z Lechem Wałęsą. - „To znak naszego Związku i on podlega ochronie prawnej” – napisali w liście do lidera KOD-u Mateusza Kijowskiego związkowcy, do których należy prawnie znak Niezależnego Samorządnego Związku zawodowego „Solidarność”. Zapowiadają pozew sądowy jeśli nadal będą łamać prawo.

„Znak Niezależnego Samorządnego Związku zawodowego „Solidarność” jest własnością naszego Związku i podlega ochronie prawnej. Jego potwierdzeniem jest nie tylko prawna ochrona zarejestrowana w Polsce, ale również międzynarodowa rejestracja własności intelektualne w Urzędzie do spraw Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante. Zgodnie z nimi żaden podmiot, ani osoba fizyczna nie ma prawa bez naszej zgody do jego wykorzystania. Zgody na wniosek zainteresowanego udziela wyłącznie Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” - piszą w liście do KOD związkowcy.

Przedstawiciele „Solidarności” zarzucają KOD-owcom dwukrotnie bezprawne wykorzystanie flagi „Solidarności” podczas swoich akcji.

„Pierwszy raz w trakcie manifestacji „My Naród”, która miała miejsce 28 lutego br. w Gdańsku, drugi raz - dzień później - podczas konferencji po wizycie przedstawicieli KOD u Lecha Wałęsy.
Szanujemy prawo wszystkich obywateli - bez wyjątku - do organizowania się i manifestowania swoich przekonań. To jeden z fundamentów demokracji, o który walczył NSZZ „Solidarność” i za który jego członkowie ponosili ofiary. Jednak prawo jednych nie może naruszać praw innych.

To niedopuszczalne, że Stowarzyszenie walczące o demokrację, zarzucające obecnej władzy łamanie prawa, samo łamie prawo!


Na zakończenie związkowcy wezwali KOD-owców do niewykorzystywania znaków „Solidarności” do swoich akcji, grożąc uruchomieniem środków prawnych dla ochrony praw Związku.

„Dlatego wzywamy, abyście bezprawnie nie wykorzystywali znaków „Solidarności” do swoich akcji. Ostrzegamy, że niezastosowanie się do powyższego wezwania skutkować będzie uruchomieniem wymaganych na drodze prawnej środków dla zapobieżenia dalszym naruszeniom praw NSZZ „Solidarność””.

 Źródło: niezalezna.pl

 

Chcesz skomentować tekst? Udostępnij treść i skomentuj w mediach społecznościowych.
Moduł komentarzy jest w trakcie przebudowy.
oa
Wczytuję ocenę...
Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo