Komenda Stołeczna Policji opublikowała we wtorek wizerunki osób demonstrantów, którzy w nocy z 16 na 17 grudnia 2016 r. brali udział w zajściach przed Sejmem. Dochodziło wówczas do agresywnych zachowań i blokowania wyjazd posłów oraz przedstawicieli rządu. Policja prosi o kontakt każdego, kto rozpoznaje osoby ze zdjęć lub posiada informacje mogące przyczynić się do ustalenia ich tożsamości, o kontakt osobisty lub telefoniczny.

Publikacja wizerunku 21 osób ma związek ze śledztwem, jakie policjanci z wydziału dochodzeniowo-śledczego Komendy Stołecznej Policji prowadzą pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie w sprawie wydarzeń związanych z naruszeniami porządku prawnego w dniach 16 i 17 grudnia 2016 roku przed gmachem Sejmu.

Do zdarzeń doszło w dniach 16/17 grudnia 2016 roku przed gmachem Sejmu RP. Nieznane dotąd osoby naruszyły porządek prawny. Publikujemy wizerunki osób, które mogą mieć związek z tymi zdarzeniami. Każdy kto rozpoznaje te osoby lub posiada informacje mogące przyczynić się do ustalenia ich tożsamości proszony jest o kontakt osobisty lub telefoniczny z policjantami z wydziału dochodzeniowo-śledczego Komendy Stołecznej Policji przy ul. Nowolipie 2.

Informacje można przekazywać dzwoniąc na nr tel. 22 603 65 83 od poniedziałku do piątku w godz. 8-21 lub z dyżurnym Komendy Stołecznej Policji na nr tel. 22 603 65 55. Zapewniamy całkowitą anonimowość 

– informuje policja.

Śledztwo dotyczy m.in. blokowania wyjazdu posłów i przedstawicieli rządu przez manifestujących przed budynkiem; w jego ramach analizowane mają być też inne wątki - m.in. informacje o poturbowaniu posłanek opozycji przez Straż Marszałkowską. Postępowanie wszczęto na podstawie dwóch artykułów Kodeksu karnego - 191 i 224, które przewidują do 3 lat więzienia dla tego, "kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania" oraz dla tego, kto "przemocą lub groźbą bezprawną" wywiera wpływ na czynności urzędowe organu państwowego.

Policja poszukuje informacji o osobach ze zdjęć poniżej: