Koniec z wyłudzaniem VAT. Znamy szczegóły przyjętego przez rząd projektu ustawy

Rząd przyjął dziś przygotowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości nowelizację Kodeksu karnego pozwalającą na skuteczną walkę z oszustwami podatkowymi.

Alexander Korabelnikov/SXC
Rząd przyjął dziś przygotowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości nowelizację Kodeksu karnego pozwalającą na skuteczną walkę z oszustwami podatkowymi. Wyłudzanie podatku od towarów i usług (VAT) to w ostatnich latach prawdziwa plaga. Budżet państwa każdego roku ponosi z tego tytułu gigantyczne szkody. Z ustaleń NIK wynika, że organy kontroli skarbowej wykryły w zeszłym roku fikcyjne faktury na kwotę 81,9 mld zł. Była to kwota ponad półtora razy większa niż zeszłoroczny deficyt budżetowy. Jak rząd zamierza zakończyć wyłudzanie VAT? Przedstawiamy szczegóły projektu ustawy.

Resort sprawiedliwości przedstawiając dziś opracowane rozwiązania podkreślał, że wyłudzaniem VAT najczęściej zajmują się zorganizowane grupy przestępcze działające na skalę międzynarodową. Proceder polega na tym, że sprawcy przedstawiają fałszywe dokumenty, na podstawie których wyprowadzają pieniądze z budżetu państwa m.in. pod pretekstem rzekomo zapłaconego wcześniej podatku VAT. Z kolei za najbardziej agresywną formę przestępstw skarbowych uznaje się obecnie tzw. oszustwa karuzelowe. Polegają one na wielokrotnym obrocie tym samym towarem przez różne firmy, zarówno polskie, jak i zagraniczne, których celem nie jest faktyczne prowadzenie działalności gospodarczej, lecz uzyskiwanie korzyści poprzez pozorowane transakcje doprowadzające do wyłudzenia VAT.

O ogromnej skali nadużyć i wyłudzeniach VAT informowaliśmy na łamach portalu niezalezna.pl w kwietniu 2016 roku alarmując o cieszącym się ogromną popularnością procederze odsprzedawania VAT. Podczas gdy za rządów Tuska i Kopacz łapano jedynie „słupy”, prawdziwi przestępcy gospodarczy pozostawali bezkarni. W zasadzie bez trudu można było bowiem znaleźć i namierzyć osoby próbujące... sprzedać VAT.

CZYTAJ WIĘCEJ: Za Tuska i Kopacz łapali „słupy”, a przestępców mieli pod nosem. Nowe fakty ws. wyłudzeń VAT

 

- Choć wyłudzanie pieniędzy z VAT to okradanie Polaków uczciwie płacących podatki, spośród wyroków wobec 253 sprawców wielkich wyłudzeń nienależnego zwrotu VAT, w latach 2014-2016 tylko w 31 przypadkach były to kary bezwzględnego pozbawienia wolności, w dodatku niskie. Zazwyczaj kończyło się na karach wolnościowych i grzywnach, w tym takich jak 1700 zł grzywny przy zysku z przestępstwa wynoszącym 3 mln zł – informuje Ministerstwo Sprawiedliwości.


Poniżej publikujemy szczegółowe założenia przyjętego dziś przez rząd projektu ustawy ws. likwidacji wyłudzeń VAT:


· Wprowadzenie do Kodeksu karnego nowych kategorii przestępstw: wystawianie fikcyjnych faktur VAT oraz ich podrabianie i przerabianie w celu użycia jako autentycznych. Podstawowym zagrożeniem za tego rodzaju czyny ma być kara więzienia od 6 miesięcy do 8 lat, w wypadkach mniejszej wagi – grzywna, ograniczenie wolności albo pozbawienie wolności do 2 lat, a w wypadku wystawiania fikcyjnych faktur – pozbawienie wolności do lat 3 (dotychczas Kodeks karny za fałszowanie dokumentów przewidywał zagrożenie grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Niezależnie od nowelizacji, ten ogólny przepis pozostanie w KK).
 
· Jeżeli fałszywa faktura służąca do wyłudzenia zwrotu VAT dotyczy towarów lub usług o wartości przekraczającej 1 milion złotych, albo jeżeli sprawca uczynił sobie z takich wyłudzeń stałe źródło dochodu, przestępstwo będzie zbrodnią zagrożoną karą od 3 do 15 lat pozbawienia wolności. Taka wysokość grożących kar wykluczy możliwość zastosowania wobec sprawcy warunkowego zawieszenia wykonania kary.
 
· Przy procederach przestępczych, gdy wartość towarów lub usług wskazanych w fałszywych fakturach przewyższać będzie 5 milionów złotych, sprawcom grozić będzie, tak jak w przypadku najpoważniejszych zbrodni, kara pozbawienia wolności w wymiarze od 5 do 15 lat, a w najcięższych wypadkach nawet 25 lat pozbawienia wolności.
 
· Przewidziano również możliwość wymierzenia grzywny, orzeczonej obok kary pozbawienia wolności, w wysokości do 6 mln zł.
 
· Wysokość kar zależeć będzie nie od kwot wyłudzonych z budżetu państwa, lecz od wartości towarów i usług brutto, których dotyczyć będzie fałszywa faktura. W ten sposób uproszczone zostanie postępowanie w sprawie gigantycznych wyłudzeń – nie trzeba będzie ustalać kwoty uszczuplenia w drodze procedury podatkowej.
 
· Propozycje przewidują możliwość łagodniejszego potraktowania sprawcy, poprzez zastosowanie nadzwyczajnego złagodzenia kary, w wypadku ujawnienia przez niego wszystkich okoliczności przestępstwa oraz wskazania osób współdziałających, a w razie  zwrócenia korzyści majątkowej osiągniętej z przestępstwa – nawet odstąpienia od wymierzenia kary. Ma to m.in. na celu rozbicie mafijnych powiązań w grupach przestępczych.
 
· Projekt przewiduje zmiany nie tylko w Kodeksie karnym, lecz także w ustawach o policji, CBA, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej i kontroli skarbowej. Chodzi o to, by funkcjonariusze tych służb mogli stosować techniki operacyjne w postępowaniach dotyczących wyłudzeń VAT.

Jak zapowiada resort sprawiedliwości wysokość sankcji ma być uzależniona od skali popełnionego oszustwa. Najwyższe kary, do 15 lat więzienia, będą dotyczyły wyłącznie fałszywych faktur, które opiewają na kwoty powyżej 1 mln zł. Z kolei kara 25 lat więzienia będzie mogła być zasądzona tylko wtedy, gdy skala przestępstwa będzie jeszcze większa – gdy kwota należności na fakturach przekroczy wartość 5 mln zł.

- Chodzi o to, żeby kara oddziaływała, odstraszała i była realnym narzędziem nacisku w rękach przedstawicieli organów ścigania. Projekt przewiduje przy tym możliwość łagodzenia kary, a nawet odstąpienia od jej wymierzenia, gdy sprawca ujawni wszystkie okoliczności przestępstwa, wskaże osoby z nim współdziałające i zwróci całą bezprawnie uzyskaną korzyść majątkową – wyjaśnia resort sprawiedliwości.

Co niezwykle istotne Ministerstwo Sprawiedliwości podkreśla, że „żaden uczciwy przedsiębiorca nie zostanie skazany za niedopatrzenie czy niezamierzony błąd w fakturze VAT”. Czyny określone w projekcie są przestępstwami umyślnymi i dla poniesienia odpowiedzialności karnej konieczne jest ustalenie, że sprawca działał z zamiarem fałszowania faktury.

Przyjęty przez rząd projekt trafi teraz do Sejmu. Ustawa ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

Źródło: niezalezna.pl,ms.gov.pl

#VAT #podatki #przedsiębiorcy #gospodarka #Ministerstwo sprawiedliwości #wyłudzanie VAT #sprzedaż VAT

rz
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo