"Węgry nie zamierzają ustąpić w sprawie założonego przez amerykańskiego finansistę George’a Sorosa Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego" – mówił szef dyplomacji węgierskiej Peter Szijjarto w listopadzie 2018 roku. Podkreślał wówczas, że uczelnia wciąż nie jest w stanie legalnie działać na Węgrzech w świetle znowelizowanej rok wcześniej ustawy o szkolnictwie wyższym. Okazuje się, że Soros i spółka znaleźli sposób na obejście ustawy. 

Zgodnie z ustawą, zrównano wszystkie uczelnie działające na Węgrzech pod względem prawnym. Na Węgrzech mogą funkcjonować tylko te wydające dyplomy zagraniczne szkoły wyższe spoza UE, których działalność jest m.in. regulowana międzypaństwową umową.

W odpowiedzi na to od września 2019 roku CEU przeniosło rekrutację na studia akredytowane w USA - stanowiące większość zajęć - z Budapesztu do Wiednia, gdyż rząd Węgier nie podpisał odpowiedniej umowy. Wcześniej uczelnia informowała, że ma już kampus w USA, gdyż podpisała umowę z Bard College, mającym siedzibę w Hudson Valley w stanie Nowy Jork.

Uniwersytet otwarty CEU, który w tym roku otworzył nowy kampus w Wiedniu, uruchomili wykładowcy uczelni we współpracy z kolegami z innych uniwersytetów w Budapeszcie. W wykładach będą mogli uczestniczyć "działający w partiach politycznych lub organizacjach pozarządowych albo interesujący się działalnością polityczną" młodzi ludzie.

Na zajęciach uczestnicy będą brali udział w debatach z udziałem wykładowców reprezentujących różne opcje polityczne, poświęconych tematyce historycznej, politycznej, gospodarczej czy kulturalnej. Zamierzeniem jest przedstawienie spraw społecznych, gospodarczych i politycznych dotyczących Węgier i Unii Europejskiej m.in. w perspektywie historycznej i porównawczej.

W jesiennym semestrze odbędą się trzy seminaria: poświęcone Traktatowi z Trianon z 1920 roku, na mocy którego Królestwo Węgier straciło ponad 2/3 terytorium i 1/3 ludności węgierskiej, "polityce szczęścia" oraz "wolności mediów na Węgrzech i w Europie Środkowo-Wschodniej".

Na zajęcia można się zgłaszać wysyłając krótki list motywacyjny. Wśród wykładowców będą m.in. pisarki Andrea Tompa i Krisztina Toth, polityk opozycyjnej partii "Dialog" Benedek Javor czy historyczka Andrea Petoe (zajmująca się tzw. "gender studies").

George Soros to postać kontrowersyjna, szczególnie ze względu na swoją aktywność z inicjatywami nacechowanymi politycznie - także w Polsce. Swego czasu Soros wspierał czarne marsze polskich aborcjonistek. Na Węgrzech jest on głównie kojarzony, jako jeden z orędowników sprowadzania do Europy imigrantów.