Zgodnie z dokumentami PE za dyrektywą opowiedzieli się europosłowie: Danuta Huebner, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, Julia Pitera, Marek Plura, Bogdan Zdrojewski i Tadeusz Zwiefka.

Przeciwko dyrektywie głosowali: Michał Boni, Danuta Jazłowiecka, Adam Szejnfeld i Róża Thun.

Danuta Huebner już raz tłumaczyła się ze swojego poparcia dla cenzury ale nadal nie zmieniła zdania…

Europosłowie Jerzy Buzek (PO) i Dariusz Rosati (PO) wydali też oświadczenie po głosowaniu, które przekazali Polskiej Agencji Prasowej.

„Dziś Parlament Europejski przyjął większością głosów dyrektywę o prawach autorskich, którą zdecydowanie popieramy. (…) Nie wzięliśmy jednak udziału w głosowaniu ze względu na oczywisty konflikt interesu: sprawa dotyczy również bezpośrednio najbliższych osób z naszych rodzin”

– napisali w oświadczeniu.

Kilku innych europosłów PO nie wzięło udziału w głosowaniu.