W trakcie objazdu studyjnego „Markowa. Szlak pamięci o Zagładzie” jego uczestnicy dowiedzą się o historii relacji polsko-żydowskich w Markowej i okolicy, o czasach okupacji niemieckiej w tym rejonie, a także, zgodnie z tematem głównym naszego muzeum, o polskiej ludności, która niosła pomoc przedstawicielom żydowskiej społeczności. Objazd zakończy się na cmentarzu w Jagielle-Niechciałkach koło Przeworska, gdzie uczestnicy oddadzą cześć pochowanym tam ofiarom Holokaustu.

– powiedziała dyrektor placówki dr Anna Stróż-Pawłowska.

W piątek w muzeum zaplanowano również projekcję filmu dokumentalnego „Ocaleni”. Obraz powstał dzięki Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie, pokazujący historię kilku osób, które dzięki Polakom przeżyły trudny czas Holokaustu.

Także od piątku w porcie lotniczym Rzeszów-Jasionka można będzie obejrzeć wystawę planszową „Na Twojej ziemi przyszło mi śpiewać pieśń Twojego kraju”. Plansze pokazują wywodzące się z Podkarpacia sławne postaci pochodzenia żydowskiego. Wystawa przypomina m.in. Freda Zinnemanna, Sama Spiegela, Arthura Millera, czy Abrahama Brilla.

Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów powstało w 2016 r. we wsi Markowa k. Łańcuta, gdzie wczesnym rankiem 24 marca 1944 r. niemieccy żandarmi zamordowali ośmioro Żydów oraz ukrywających ich rodzinę Ulmów: Józefa Ulmę, będącą w ciąży jego żonę Wiktorię oraz szóstkę ich dzieci. Najstarsza spośród rodzeństwa córka Stasia miała osiem lat.