niezalezna.pl - strefa wolnego słowa
30 września 2016

Grupa EKR przyjęła rezolucję w sprawie nieprawidłowości podczas wyborów samorządowych w Polsce

Dodano: 25.11.2014 [23:08]
Grupa EKR przyjęła rezolucję w sprawie nieprawidłowości podczas wyborów samorządowych w Polsce - niezalezna.pl
foto: flickr.com/photos/european parliament
Z inicjatywy europosłów PiS Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów jednogłośnie przyjęła rezolucję, w której wskazano nieprawidłowości w przebiegu wyborów samorządowych.

Projekt rezolucji przedstawiony grupie EKR złożyli wszyscy europosłowie Prawa i Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim.

W rezolucji zwrócono uwagę m.in na fakt przechowywania kart do głosowania w lokalach wyborczych nawet przez sześć dni bez należytego zabezpieczenia. Podkreślono także problemy związane z systemem informatycznym, takie jak brak możliwości wydrukowania protokołów przez komisje wyborcze czy zwycięstwo kandydata, który w danych wyborach nie startował, jak miało to miejsce w przypadku wyborów na prezydenta Szczecina. Europosłowie wskazali również na niepokojąco wysoką liczbę głosów nieważnych.

Uznając niedopuszczalność takiej sytuacji, zwłaszcza w państwie członkowskim UE, które „przyjmuje za swoją podstawę wartości demokratyczne, z których jedną z najważniejszych jest prawo do powszechnych, równych, tajnych i bezpośrednich wyborów”, autorzy rezolucji wzywają władze Polski „do ponownego, rzetelnego przeliczenia głosów, przy udziale międzynarodowych obserwatorów, w celu zapewnienia pełnej przejrzystości oraz wiarygodności całego procesu”.

Anna Fotyga podniosła kwestię wyborów samorządowych także podczas wtorkowego posiedzenia przewodniczących komisji parlamentarnych. Przewodnicząca Podkomisji ds. Bezpieczeństwa i Obrony zaznaczyła, że sprawa powinna zostać podjęta przez PE właśnie z punktu widzenia bezpieczeństwa. – W interesie wszystkich stron w tej sprawie powinno być wyjaśnienie tego, co w ostatnich dniach wydarzyło się w Polsce – przekonywała Anna Fotyga.


Poniżej pełny tekst rezolucji:

Nieprawidłowości w wyborach samorządowych jako zagrożenie dla demokracji w Polsce

Ryszard Legutko, Anna Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Poręba, Zdzisław Krasnodębski, Andrzej Duda, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Beata Gosiewska, Marek Gróbarczyk, Dawid Jackiewicz, Marek Jurek, Janusz Wojciechowski, Bolesław Piecha, Karol Karski, Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk, Kazimierz Ujazdowski

w imieniu Grupy EKR

Rezolucja Grupy EKR w sprawie nieprawidłowości w wyborach samorządowych jako zagrożenie dla demokracji w Polsce

Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Parlamencie Europejskim,
- uwzględniając art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej,
- uwzględniając Polski Kodeks wyborczy (Dz.U. 2011 nr 21 poz. 112),

A. mając na uwadze, że Unia Europejska przyjmuje za swoją podstawę wartości demokratyczne, z których jedną z najważniejszych jest prawo do powszechnych, równych, tajnych i bezpośrednich wyborów;

B. mając na uwadze, że w Polsce w dniu 16 listopada odbyły się wybory samorządowe;

C. mając na uwadze, że wyborom samorządowym w Polsce towarzyszyły liczne nieprawidłowości;

D. mając na uwadze, że oficjalne wyniki wyborów podane zostały dopiero po siedmiu dniach od ich zakończenia, a liczenie głosów trwało niespotykanie długo; mając na uwadze, że sytuacja ta miała związek z poważną awarią informatycznego systemu liczenia głosów, zakupionego specjalnie na te wybory;

E. mając na uwadze, że w następstwie nieprawidłowości i błędów do dymisji podał się cały skład Państwowej Komisji Wyborczej;

F. mając na uwadze, że komisje liczące głosy w wielu przypadkach pracowały w niepełnych składach, częstokroć przerywając swoją pracę;

G. mając na uwadze, że oficjalne wyniki wyborów, podane dopiero 7 dni po zakończeniu głosowań, rażąco odbiegały od wyników exit polls przygotowanych przez firmę IPSOS;

H. mając na uwadze bardzo wysoką liczbę głosów nieważnych w skali kraju – blisko 18% w wypadku sejmików wojewódzkich – oraz fakt, że w niektórych komisjach wyborczych liczba głosów nieważnych sięgała nawet 40%;

I. mając na uwadze, że karty do głosowania były wyjątkowo skomplikowane, w niektórych komisjach wyborczych były nieostemplowane, co jest bezpośrednim złamaniem kodeksu wyborczego oraz w wielu przypadkach zawierały błędy, m.in. brakowało na nich niektórych partii politycznych;

J. mając na uwadze, że karty z oddanymi głosami w wielu komisjach wyborczych przechowywane były przez blisko 7 dni w warunkach, które nie zapewniały ich bezpieczeństwa przed fałszowaniem;

K. mając na uwadze liczne i kompromitujące nieprawidłowości odkrywane w minionym tygodniu regularnie w toku śledztw dziennikarskich, jak przykładowo wygrana kandydata na prezydenta, którego nazwisko nie figurowało w ogóle na listach kandydatów;

L. Mając na uwadze, że podczas relacjonowania protestów w Państwowej Komisji Wyborczej zatrzymana została grupa dziennikarzy wykonujących swoje obowiązki i nie biorących udziału w proteście;

1. Wyraża głębokie zaniepokojenie licznymi nieprawidłowościami towarzyszącymi wyborom samorządowym w Polsce z 16 listopada 2014 roku;

2. Wzywa polskie władze do ponownego, rzetelnego przeliczenia głosów, przy udziale międzynarodowych obserwatorów, w celu zapewnienia pełnej przejrzystości oraz wiarygodności całego procesu;

3. Wzywa do porównania oficjalnych wyników wyborów z wynikami exit polls z komisji, w których były one przeprowadzane; zauważa, że firma IPSOS prowadzi swoją działalność od 1975 roku i znana jest z rzetelności oraz fachowości przeprowadzanych badań;

4. Wyraża zdziwienie liczbą nieważnych głosów oddanych w skali całego kraju oraz bardzo wysokim odsetkiem głosów nieważnych w niektórych komisjach wyborczych; dostrzega zależność pomiędzy stopniem skomplikowania kart do głosowania a ilością nieważnych głosów, zwraca jednak uwagę na fakt, iż liczba ponad 18% nieważnych głosów do sejmików wojewódzkich może budzić daleko idące zastrzeżenia;

5. Wyraża ubolewanie, że wraz z kartami do głosowania wyborcy nie otrzymywali jasnych instrukcji mówiących w jaki sposób powinni prawidłowo wyrazić swoje preferencje wyborcze;

6. Zauważa, że fakt podania się do dymisji składu Państwowej Komisji Wyborczej wskazuje na wagę problemu oraz świadomość zaistnienia dużej liczby nieprawidłowości;

7. Uważa, że sposób przeprowadzenia wyborów z 16 listopada stoi w sprzeczności z międzynarodowymi standardami oraz zobowiązaniami podjętymi przez Polskę, w tym z wytycznymi OBWE;

8. Zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Parlamentowi Europejskiemu, Radzie Europejskiej, Radzie, Komisji, Radzie Europy, OBWE, parlamentom i rządom państw członkowskich, a także stowarzyszeniom i organizacjom pozarządowym – Stowarzyszeniu Dziennikarzy Europejskich, Europejskiemu Partnerstwu na rzecz Demokracji, Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy.
"Chcesz zabrać głos w ważnej sprawie? Chcesz podzielić się z nami swoją opinią, swoim zdaniem? Wyślij darmowy SMS o treści GPC na 8068 (0 PLN). Wasz głos jest dla nas cenny. Regulamin na www.gpcodziennie.pl/SMS"
Autor: Źródło:
DZIAŁ:
POLECANE WIDEO
Opinie użytkowników
Regulamin Forum:
Na forum niezalezna.pl publikujemy opinie użytkowników naszego portalu. Wszystkie posty podlegają moderacji. Bezwzględnie usuwane będą wpisy zawierające groźby karalne i wszelkie prowokacje godzące w Niezależną. Nie publikujemy wpisów wulgarnych, zwalczamy trollowanie. Nie tolerujemy spamu i postów pisanych wyłącznie Caps – Lockami. Ze względu na ograniczoną do 1500 znaków długość komentarzy zastrzegamy sobie prawo do usuwania obszernych artykułów wklejanych w postach w sytuacji, kiedy można wykorzystać link. Wszelkie zastrzeżenia natury regulaminowej prosimy zgłaszać na: pocztę strażnika forum

"Wzywają do ponownego przeliczenia głosów"? A co da ponowne przeliczenie głosów, które zostały zmanipulowane (podmienione, uczynione nieważnymi)?

Powinni byli wezwać do unieważnienia wyborów i przeprowadzenia nowych, pod nadzorem obserwatorów z OBWE.

No narescie ktos w Uni uslyszal co rzady POi PSLudowe wyrabiaja w Polsce z wyborami!

W artykule jest zdanie: "autorzy rezolucji wzywają władze Polski „do ponownego, rzetelnego przeliczenia głosów, przy udziale międzynarodowych obserwatorów...(...)..."

Otóż to jest zupełny, ale to już naprawdę zupełny nonsens, bo czym więcej jest ponowne przeliczanie sfaszowanych kart wyborczych, jak nie akceptacją wyników połaczoną z "wierzganiem kontrolowanym" policzonym na głupotę pospólstwa w celu jego uspokojenia oraz tzw. "ściemnianiem" ?

Żeby przeliczać nawet i miliard razy ciągle na nowo sfałszowane karty, to i tak nic to nie zmieni. Karty są najprawdopodobniej podmieniane chyłkiem na inne zestawy z podrobionymi wynikami lub gdzieś tam chyłkiem unieważniane. To wynika po prostu z działu matematyki zwanego statystyką, która stała się w ostatnich latach częścią tzw. ekonometrii. Ekonometria co prawda jako taka nie spełnia cech nauki scricte, ale co robić, wszystkie dziedziny życia ulegają narastającemu zepsuciu totalnemu, zatem nauka też.

A jak idzie o to w jaki sposób uczynić wybory odpornymi o wszelkie nawet pokusy fałszu, to sposób jest banalnie prosty: jawność wyborów. Całkowita jawność wyborów. Jawność wyborów daje potanienie wyborów wielokrotne, zabezpiecza od wystąpienia choćby ednego głosu nieważnego oraz zabezpiecza zupełnie od jakiejkolwiek możliwości sfałszowania wyborów.

Ta osatnia cecha w postaci udaremnienia możliwości fałszowania wyborów jest tym, co decyduje, że wodzowie największych czterech ugrupowań /przynajmniej tych wyłonionych w tych ostatnich sfałszownych wyborach/ boją się jawności wyborów niczym diabeł święconej wody! I dlatego daję kilka procent szans, że ten mój wpis nie będzie wstępnie jak wiele moich wpisów zbanowany. Bo nawet jeśli któreś wygra, to może się zdarzyć i zdarzy się coraz częściej, że cała grupa partii jako monolit straci grunt pod nogami i będzie się wykruszała. Zaś "wiadome służby" bazują na tym, że nie ważne jest kto startuje i kto wygrywa wybory, bo ktokolwiek wygra mają być wygrane!! Zobaczcie: od 25 lat wygrywali „różni”, a tymczasem model kapitalizmu kompradorskiego /czyli takiego dla swojaczków, wiadomych służb, korporacji, karteli, koncernów, mafii, różnej siuchty i śwagrów/ nie drgnął ani-ani. Ani o jotę!! To jest to: "corpus delicti"!!

Spokojnie. Liczenie kart, które były przechowywane Bóg raczy wiedzieć gdzie, jest rzeczywiście nie na miejscu. Ale niżej podałem, że wystarczy skrupulatnie przeliczyć protokoły podpisane przez członków komisji, na każdym szczeblu. Tam są również fałszerstwa, zwłaszcza takie, które łatwo udowodnić, bo same protokoły, w których liczba oddanych głosów nie koreluje z liczbą wyjętych kart są nie tylko dowodem w sprawie, a dowodem z podanymi nazwiskami osób, ktore się tego fałszerstwa dopuściły.

Histora zatacza krąg. Tak samo jak w 1792 zdrajcy zawiązali Konfederacje targowicką tak samo teraz PiS idzie prosić diabła o pomoc. Unia europejska to miejsce gdzie są pochwalane wszystkie zboczenia i patologie, unia chce zniszczyć naszą Polską kulturę i odebrać nam naszą niepodległość. Unia to nie miejsce do załatwiania NASZYCH POLSKICH spraw bo tam NIKT nie chce dobra Polski.

Szanowny Panie rtg,
Przykro mi, ale pomylił Pan pojęcia: po pierwsze to przeciw zdrajcom targowickim została powołana konfederacja barska i raczej Pana premiera Jarosława Kaczyńskiego umiejscowił bym obok Kazimierza Pułaskiego, a nie po stronie targowiczan, po drugie takie poparcie i kontrola przez niezależnych obserwatorów ze strony UE, to świetny dokument dla polskich sądów które mają stwierdzić, czy wybory nie zostały sfałszowane.

To weź człowieku i załatw coś uczciwie w Polsce, z Platformą!... Zdaje się, że nie była oficjalnie zainteresowana jakimikolwiek działaniami w celu uwiarygodnienia/powtórzenia wyborów, nieprawdaż?

To po co bzdurzysz Waćpan?

i bardzo dobrze.Popieram.

Typowe sprawozdanie z tego co dzieje sie w Polsce. Poziom ostaniej klasy szkoly podstawowej. No moze Niemcy dojda do wniosku zeby przyszpieszyc wejscie na wschod do Wisly.

Prezes Kaczyński zawsze powtarzał - nie Eurokołchoz nie wtrąca się do polskich spraw. Są w naszej ojczyźnie rachunki, ale obca ingerencja ich nie ma prawa przekreślać.

Słusznie. Chamy z PO&PSL wstydzą się tylko przed obcymi! U nas całą opinię publiczną już tak mają opanowaną i urobioną (spacyfikowaną), że każde guwno im przełknie:((((
Trzeba ich ośmieszyć przed UE. Pamiętajcie tylko, żeby podkreślać, że to nie Polska jest winna, ale 7,5 roku rządów PO&PSL!!! I przypomnijcie, że pewien rudy sukinsyn z tej włąśnie bandy PO&PSL jest tam wysoko na stołku.
Sytuacja sięgnęła dna.

Strefa Wolnego Słowa: niezalezna.pl | www.gazetapolska.pl | www.panstwo.net | vod.gazetapolska.pl | naszeblogi.pl | gpcodziennie.pl