Kogo się boi Donald Tusk i Maciej Lasek? Lista ponad 100 naukowców

youtube.com

"Debata publiczna nie jest sposobem na badanie wypadku lotniczego. Tak się bada wypadki, jak zbadaliśmy to my" mówił już w styczniu tego roku przewodniczący rządowego zespołu ds. objaśniania Polakom raportu Millera, Maciej Lasek. Chętnie pojawia się w studio Moniki Olejnik, czy na spotkaniach organizowanych przez Agnieszkę Kublik, jednocześnie odmawiając jakiejkolwiek konfrontacji telewizyjnej z prof. Wiesławem Biniendą czy konferencji naukowej z udziałem ekspertów. Donald Tusk pytany o ustalenia naukowców, udaje że nic o nich nie słyszał. Portal niezalezna.pl publikuje listę ponad 100 polskich naukowców, których boi się Maciej Lasek.

W październiku 2012 r. w Warszawie odbyła się Konferencja Smoleńska, w którego składzie znalazło się ponad 100 niezależnych naukowców z najlepszych uczelni w Polsce, ale i zagranicą. Profesorowie i doktorzy licznych dziedzin polskiej nauki z licznymi międzynarodowymi tytułami. 30 października Donald Tusk pytany był przez dziennikarkę śledczą Anitę Gargas o wnioski naukowej konferencji, na której naukowcy ustalili, że na pokładzie TU-154 doszło do dwóch wybuchów. - Szanuję wysiłek ekspertów i amatorów, którzy nie mają dostępu do dowodów i nie pracują w komisji, jednak zdecydowanie wyżej oceniam pracę zawodowych specjalistów, którzy od dziesięcioleci badają katastrofy lotnicze i których zgromadziła w swoich szeregach komisja Millera - powiedział premier. Co interesując, trzy miesiące później Donald Tusk pytany przez Samuela Pereira czy zdążył się już zapoznać z wynikiem prac polskich naukowców, które zostały mu przekazane stwierdził... że w ogóle o żadnej konferencji nie słyszał.

ZOBACZ NAGRANIE:


Kogo tak się boi Donald Tusk i Maciej Lasek? Oto lista ponad 100 naukowców, którzy wzięli udział w Konferencji Smoleńskiej:

PREZYDIUM KOMITETU
1 Tadeusz Kaczorek Przewodniczący Elektrotechnika i Elektronika 
2 Jacek Rońda Wiceprzewodniczący Matematyka i Informatyka 
3 Kazimierz Flaga Członek Prezydium Mechanika i Konstrukcje 
4 Robert Gałązka Członek Prezydium Fizyka i Geotechnika 
5 Lucjan Piela Członek Prezydium Chemia i Badania Strukturalne 
6 Piotr Witakowski Członek Prezydium Matematyka i Informatyka 


CZŁONKOWIE HONOROWI KOMITETU 
1) Prof. zw. dr hab. inż. Janusz Turowski, 2) Prof. zw. dr hab. inż. czł. rzecz. PAN Jan Węglarz 

CZŁONKOWIE KOMITETU W PODZIALE NA GRUPY DYSCYPLIN

Mechanika i Konstrukcje
1. Prof. zw. dr hab. inż. Kazimierz Flaga, dr h.c. Politechniki Krakowskiej; Politechnika Krakowska
2. Prof. dr hab. inż. Grzegorz Jemielita; 1) Politechnika Warszawska, 2) SGGW
3. Prof. zw. dr hab. inż. Jan Obrębski; Politechnika Warszawska
4. Dr hab. inż. Zdzisław Józef Śloderbach, prof. PO; Politechnika Opolska


Matematyka i Informatyka
1. Prof. dr hab. Witold Kosiński; 1) Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, 2) 
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
2. Prof. dr hab. inż. Jacek Rońda; Akademia Górniczo Hutnicza
3. Prof. dr hab. inż. Andrzej Stepnowski; Politechnika Gdańska
4. Dr hab. Jerzy Urbanowicz, prof. IPI i IM PAN; 1) Instytut Matematyczny PAN, 2) Instytut Podstaw 
Informatyki PAN
5. Prof. zw. dr hab. inż. czł. rzecz. PAN Jan Węglarz; 1) Politechnika Poznańska; Wydział Informatyki; 
Instytut Informatyki, 2) Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
6. Dr hab. inż. Piotr Witakowski, prof. AGH; Akademia Górniczo Hutnicza


Elektrotechnika i Elektronika
1. Prof. dr hab. inż. Jacek Gieras, IEEE Fellow, UTC Fellow; 1) UTC Aerospace Systems, Rockford, Il, USA, 
2) Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
2. Prof. zw. dr hab. inż. czł. rzecz. PAN Tadeusz Kaczorek; 1) Politechnika Białostocka, 2) Politechnika 
Warszawska 
3. Prof. zw. dr hab. inż. Janusz Turowski, dr h.c. Universita di Pavia; Politechnika Łódzka
4. Prof. dr hab. inż. Kazimierz Andrzej Zakrzewski; Politechnika Łódzka


Fizyka i Geotechnika
1. Prof. zw. dr hab. Kazimierz Bodek; Uniwersytet Jagielloński
2. Prof. dr hab. Marek Czachor, prof. PG; Politechnika Gdańska
3. Prof. zw. dr hab. Robert Gałązka, czł. rzecz. PAN; Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
4. Prof. dr hab. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz, dr h.c. Uniwersytetu w Kaliningradzie; Uniwersytet Adama 
Mickiewicza w Poznaniu
5. Kazimierz Nowaczyk, Ph.D. Assistant Professor;Center for Fluorescence Spectroscopy, University of 
Maryland School of Medicine 
6. Prof. dr hab. Andrzej. M. Oleś; Uniwersytet Jagielloński
7. Dr hab. inż. Andrzej Truty, prof. PK; Politechnika Krakowska
8. Prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski; Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk


Chemia i Badania Strukturalne
1. Prof. dr hab. Lucjan Piela, Uniwersytet Warszawski
2. Prof. dr hab. Sławomir Szymański; Instytut Chemii Organicznej PAN
3. Prof. dr hab. Krzysztof Woźniak; Uniwersytet Warszawski


Lotnictwo i Aerodynamika
1. Prof. dr inż. Wiesław Kazimierz Binienda; University of Akron (Ohio)
2. Prof. dr hab. inż. Zdzisław Gosiewski; 1) Politechnika Białostocka, 2) Instytut LotnictwaSKŁAD KOMITETU ORGANIZACYJNEGO KONFERENCJI SMOLEŃSKIEJ 
1. Dr inż. Wojciech Biliński – Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; Wydział Inżynierii Środowiska
2. Prof. dr inż. Chris Cieszewski – University of Georgia, Athens GA
3. Prof. dr hab. inż. Jacek Gieras, IEEE Fellow, UTC Fellow 1) UTC Aerospace Systems, Rockford, Il, USA 2) Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Instytut Elektrotechniki
4. Dr hab. Andrzej Łusakowski, prof. IF PAN – Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
5. Dr hab. inż. Paweł Staszewski, prof. PW - Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny, Instytut Maszyn Elektrycznych
6. Dr hab. Jerzy Urbanowicz, prof. IM PAN i IPI PAN - Zmarł w dniu 6 września 2012 r.
7. Prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski - Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
8. Dr hab. inż. Piotr Witakowski, prof. AGH - Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Górnictwa i GeoinżynieriiKOMITET INSPIRUJĄCY I DORADCZY
1. Dr hab. Lech Baczewski, prof. IF PAN Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk 
2. Prof. dr hab. Witold Bardyszewski Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki 
3. Dr hab. Jarosław Bauer, prof. UŁ Uniwersytet Łódzki, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej 
4. Prof. dr hab. inż. Marek Berkowski Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk 
5. Prof. dr inż. Wiesław Binienda The University of Akron, Civil Engineering Department 
6. Prof. dr hab. Kazimierz Bodek Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej; Instytut Fizyki 
7. Prof. dr hab. Piotr Bogusławski Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk 
8. Dr hab. Władysław Borgieł, prof. UŚl Uniwersytet Śląski, Wydział Matematyki Fizyki i Chemii, Zakład Fizyki Teoretycznej 
9. Prof. dr hab. inż. Jan Burcan, prof. zw. PŁ Politechnika Łódzka 
10. Prof. dr inż. Chris Cieszewski University of Georgia, Athens GA 
11. Prof. dr hab. Zygmunt Cieśla Instytut Biochemii i Biofizyki PAN 
12. Prof. dr hab. Marek Czachor Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej 
13. Prof. dr hab. Zbigniew Czarnocki Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii 
14. Prof. dr hab. Witold Dobrowolski Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk 
15. Prof. dr hab. Ludwik Dobrzyński 1) Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy 
2) Narodowe Centrum Badań Jądrowych
16. Prof. dr hab. inż. Jan Tadeusz Duda Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Zarządzania 
17. Prof. dr hab. inż. Władysław Dybczyński Politechnika Białostocka, Wydział Elektryczny 
18. Dr hab. inż. Wojciech Fabianowski Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny 
19. Prof. dr hab. inż. Andrzej Flaga Politechnika Krakowska, Instytut Mechaniki Budowli, Laboratorium Inżynierii Wiatrowej 
20. Prof. zw. dr hab. inż. Kazimierz Flaga, dr h.c. Politechniki Krakowskiej Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej 
21. Dr hab. Wit Foryś, prof. UJ Uniwersytet Jagielloński, Instytut Informatyki 
22. Dr hab. Zbigniew Gajek, prof. INTIBS PAN Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk 

23. Prof. zw. dr hab. Robert Gałązka, czł. rzecz. PAN Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk 
24. Prof. dr hab. inż. Jacek Gieras, IEEE Fellow, Hamilton Sundstrand Fellow 1) UTC Aerospace Systems, Rockford, Il, USA 2) Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Instytut Elektrotechniki 
25. Prof. dr hab. Grzegorz Gładyszewski Politechnika Lubelska, Wydział Podstaw Techniki 
26. Dr hab. inż. Jerzy Głuch, prof. PG Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa 
27. Prof. dr hab. inż. Zdzisław Gosiewski Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny, Kierownik Katedry Automatyki i Robotyki
28. Dr hab. Ewa Anna Gruszczyńska-Ziółkowska, prof. UW Uniwersytet Warszawski, Instytut Muzykologii 
29. Dr hab. n. fiz. Marek Gutowski Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk 
30. Prof. dr hab. czł. PAN Tadeusz Iwaniec, czł. Finnish Academy of Science and Letters, czł. Accademia delle Scienze Fisiche e Matematiche (Italy) 1) Syracuse University (USA) 2) University of Helsinki 
31. Prof. dr hab. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz (fizyk), dr h.c. Uniwersytetu w Kaliningradzie Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki Kierownik Zakładu Fizyki Kwantowej 
32. Dr hab. Maria Jaworska, prof. UŚ Uniwersytet Śląski, Instytut Chemii 
33. Prof. zw. dr hab. Zbigniew Jelonek Instytut Matematyczny PAN 
34. Prof. dr hab. inż. Grzegorz Jemielita 1) Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej 2) SGGW 35. Prof. dr hab. Łukasz Kaczmarek Instytut Farmaceutyczny 
36. Prof. dr hab. inż. Krystyna Kamieńska-Trela Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk 
37. Prof. zw. dr hab. inż. Janusz Kawecki Politechnika Krakowska 
38. Prof. dr hab. Jerzy Konior Uniwersytet Jagielloński, Instytut Fizyki 
39. Prof. zw. dr hab. inż. Robert Kosiński Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki 
40. Dr hab. Piotr Kossacki, prof. UW Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki 
41. Dr hab. Tomasz Krzysztoń Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk 42. Prof. nadzw. dr hab. Romuald Lemański Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk
43. Dr hab. inż. Marek Łagoda prof. IBDiM, prof. PL Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury 
44. Dr hab. Andrzej Łusakowski prof. IF PAN Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk 
45. Prof. dr hab. inż. Jan Maksymiuk Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny, Instytut Elektroenergetyki 
46. Prof. dr hab. Edward Malec Uniwersytet Jagielloński, , Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Instytut Fizyki 
47. Prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski Helmholtz Zentrum München Deutsches Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt GmbH 
48. Prof. dr hab. Janina Marciak - Kozłowska Instytut Technologii Elektronowej 
49. Prof. dr hab. Maciej Maśka Uniwersytet Śląski, Instytut Fizyki 
50. Dr hab. Mariusz Michta, prof. UO Uniwersytet Opolski, Instytut Matematyki i Informatyki 
51. Prof. dr hab. inż. Janina Milewska-Duda Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Energetyki i Paliw 
52. Prof. dr hab. inż. arch. Anna Mitkowska Politechnika Krakowska, Wydział Architektury 
53. Dr hab. Grzegorz Musiał, prof. UAM, prof. WSKSiM Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Wydział Fizyki, Zakład Fizyki Komputerowej 
54. Prof. zw. dr hab. Józef Medard Namysłowski Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki 
55. Dr hab. inż. Andrzej Niemunis Karlsruher Institut fur Technologie 
56. t Prof. zw. dr hab. inż. Jan Obrębski Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej 
57. Dr hab. Adam Obtułowicz Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk 
58. Prof. zw. dr hab. Andrzej Oleś dr h.c. Akademii Górniczo-Hutniczej Akademia Górniczo-Hutnicza 
59. Prof. dr hab. Andrzej. M. Oleś Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 
60. Prof. zw. dr hab. inż. Bolesław Orłowski Instytut Historii Nauki PAN, Kierownik Sekcji Historii Nauk Ścisłych i Techniki, członek Rady Instytutu Pamięci Narodowej 
61. Prof. dr Andrzej Pacholczyk, FRAS University of Arizona, Astrophysics Steward Observatory 
62. Dr hab. inż. Jan Pawlikowski, prof. PW Politechnika Warszawska 
63. Dr hab. Marek Pękała Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii 
64. Dr hab. Krystyna Pękała Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki 
65. Dr hab. inż. Andrzej Pfitzner, prof. PW Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 
66. Prof. dr hab. Lucjan Piela Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii 
67. Dr hab. inż. Marek Pietrzakowski, prof. PW Politechnika Warszawska, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych, Instytut Podstaw Budowy Maszyn 
68. Prof. zw. dr inż. Zbigniew Piłkowski Politechnika Częstochowska 
69. Prof. dr hab. Jan Pluta Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki 
70. Dr hab. inż. Włodzimierz Przyborowski Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny, Instytut Maszyn Elektrycznych 
71. Dr hab. Tomasz Radożycki, prof. UKSW Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy 
72. Prof. zw. dr hab. Jakub Rembieliński Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Łódzki; Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej; Katedra Fizyki Teoretycznej 
73. Dr hab. inż. Mieczysław Ronkowski, prof. PG Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki 
74. Prof. dr hab. inż. Jacek Rońda Akademia Górniczo Hutnicza, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej 
75. Prof. dr hab. Zbigniew Rudy Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 
76. Dr hab. Małgorzata Samsel-Czekała Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk 
77. Prof. dr hab. Rafał Siciński Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii 
78. Prof. dr hab. Zofia Sokołowska Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk 
79. Prof. dr hab. Stefan Sokołowski Uniwersytet Marii Curie-Skł., Wydział Chemii, Zakład Modelowania Procesów Fizykochemicz. 
80. Prof. dr hab. Stanisław Spież Instytut Matematyczny PAN 
81. Dr hab. inż. Paweł Staszewski, prof. PW Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny, Instytut Maszyn Elektrycznych 
82. Prof. dr hab. inż. Andrzej Stepnowski Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki 
83. Dr hab. Leszek Stolarczyk, prof. UW Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii 
84. Dr hab. Andrzej Szewczyk, prof. IF PAN Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk 
85. Prof. dr hab. Sławomir Szymański Instytut Chemii Organicznej PAN
86. Dr hab. inż. Zdzisław Józef Śloderbach, prof. PO Politechnika Opolska, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, Katedra Zastosowań Chemii i Mechaniki. 
87. Prof. zw. dr hab. Stefan Edmund Taczanowski Akademia Górniczo Hutnicza, Wydział Energetyki i Paliw 
88. Dr hab. Piotr Tomczak, prof. UAM Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Fizyki 89. Prof. zw. dr hab. inż. Janusz Turowski, dr h.c. Universita di Pavia Politechnika Łódzka, Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych 
90. Dr hab. Jerzy Urbanowicz, prof. IM PAN i IPI PAN Zmarł w dniu 6 września 2012 r.
91. Dr hab. Andrzej Wawro, prof. IF PAN Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk 
92. Dr hab. inż. Wawszczak Włodzimierz, prof. PŁ Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny 
93. Prof. zw. dr hab. inż. czł. rzecz. PAN Jan Węglarz Politechnika Poznańska; Wydział Informatyki; Instytut Informatyki 
94. Prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk 
95. Dr hab. inż. Piotr Witakowski, prof. AGH, prof. ITB AGH, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii 
96. Dr hab. inż. PhD Jerzy Wojewoda 1) University of Aberdeen, 2) Politechnika Łódzka 
97. Dr hab. Marek Wolf Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy 
98. Prof. zw. dr hab. Krzysztof Woźniak Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii 
99. Dr hab. inż. Andrzej Ziółkowski Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN 
100. Dr hab. inż. Jerzy Żurański, prof. ITB Instytut Techniki Budowlanej
Źródło: niezalezna.pl,konferencja.home.pl

Udostępnij


Wczytuję komentarze...

Schetyna serio chce to robić?! Donosy do Brukseli - w obronie Gawłowskiego

/ Maciej Luczniewski/Gazeta Polska

Grzegorz Schetyna odgraża się, że szczegółowe informacje o sprawie aresztowanego posła Platformy Obywatelskiej Stanisława Gawłowskiego będą systematycznie dostarczane do Brukseli. Twierdzi, że eurodeputowani są zbulwersowani sprawą partyjnego kolegi podejrzanego o łapówkarstwo. Nie podał jednak żadnych nazwisk. Jakoś nas to nie zaskakuje.

Eurodeputowany Platformy Obywatelskiej Michał Boni pochwalił się wczoraj na Twitterze, że wysłał list otwarty do posłów z Komisji Wolności Obywatelskiej Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego. Stanął w obronie Stanisława Gawłowskiego, który trafił do aresztu z zarzutem przestępstw korupcyjnych.

CZYTAJ WIĘCEJ: Będą bronić Gawłowskiego w Parlamencie Europejskim? Boni wysłał już list otwarty

Dziś szef Platformy Grzegorz Schetyna zapowiedział, że PO będzie informować w Brukseli o szczegółach sprawy Gawłowskiego. Jeśli naprawdę to zrobi i poda WSZYSTKIE szczegóły, reakcja może być inna niż się spodziewa.

- Mamy zapytania ze strony Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, parlamentarzystów i eurodeputowanych. Ta sprawa bulwersuje 

– powiedział Schetyna dziennikarzom, którzy pytali czy PO będzie informować o niej w Brukseli.

- Bardzo wyraźnie także mówimy, że będziemy pilnować zasad praworządności i procedur. Będziemy także informować i odpowiadać na te pytania. Będziemy informować szczegółowo odnośnie tej kwestii, która bulwersuje nie tylko nas, ale także Europę. Myślę tu o Radzie Europy, o Komisji Europejskiej i Parlamencie Europejskim – podkreślał Schetyna.

Dopytywany kto konkretnie pytał o sprawę Gawłowskiego odpowiedział dość pokrętnie. 

- Będziemy informować o tych rzeczach szczegółowo. Dziś nie mamy pełnej wiedzy odnośnie tych wszystkich kwestii. Czekamy na rozpatrzenie zażalenia przez sąd; jest na to dwa tygodnie – dodał.

Schetyna powiedział również, że wierzy w szybkie zakończenie sprawy Gawłowskiego.

I tu się wyjątkowo zgadzamy. Procesy o łapówki powinny być szybko przeprowadzane!


Gawłowski został w ubiegły piątek zatrzymany przez CBA, następnie usłyszał w prokuraturze pięć zarzutów, w tym trzy o charakterze korupcyjnym. Dzień wcześniej zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Platformy wyraził Sejm.

W niedzielę Sąd Rejonowy Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie zdecydował o zastosowaniu trzymiesięcznego aresztu wobec Gawłowskiego. O areszt dla posła wnioskowała Prokuratura Krajowa, która uznała, że zachodzi obawa matactwa ze strony Gawłowskiego.

Zarzuty prokuratury dotyczą okresu, kiedy Gawłowski pełnił urząd wiceministra ochrony środowiska w rządach PO-PSL. Miał wówczas przyjąć jako łapówkę co najmniej 175 tysięcy złotych w gotówce, a także dwa zegarki o wartości prawie 25 tysięcy złotych. Zarzuty dotyczą też podżegania do wręczenia korzyści majątkowej w wysokości co najmniej 200 tysięcy złotych, a także ujawnienia informacji niejawnej oraz plagiatu pracy doktorskiej.

Źródło: PAP, niezalezna.pl

Udostępnij

Tagi

Wczytuję komentarze...

Nasza strona używa cookies czyli po polsku ciasteczek. Korzystając ze strony wyraża Pan/i zgodę na używanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przeglądarki. Jeśli chce Pan/i, może Pan/i zmienić ustawienia w swojej przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.


Strefa Wolnego Słowa: niezalezna.pl | gazetapolska.pl | panstwo.net | vod.gazetapolska.pl | naszeblogi.pl | gpcodziennie.pl