Jak rodzice planują przyszłość swoich dzieci? Niektórzy wybrali im nawet zawód

Nawet 29 proc. rodziców ma jasną wizję pracy, jaką ich potomstwo miałoby wykonywać w przyszłości, podczas gdy 61 proc. badanych nie chce ingerować w wybór zawodu swojego dziecka. Jedna trzecia rodziców martwi się, że ich dzieci popełnią te same błędy w rozwoju zawodowym, co oni. To wyniki badania przeprowadzonego przez Pracuj.pl.

Nawet 29 proc. rodziców ma jasną wizję pracy, jaką ich potomstwo miałoby wykonywać w przyszłości.
Zdjęcie autorstwa Tatiana Syrikova z Pexels

36 proc. rodziców objętych badaniem zadeklarowało, że nie mają preferencji co do zawodu, jaki ich dzieci miałyby wykonywać w przyszłości. Natomiast 29 proc. rodziców przyznało, że mają preferencje dotyczące przyszłości zawodowej swojego potomstwa. Spośród badanych mężczyźni (33 proc.) są bardziej skłonni do planowania przyszłości swoich dzieci niż kobiety (25 proc.).

Największe nadzieje co do przyszłości zawodowej swojego potomstwa mają przedstawiciele pokolenia Y (w wieku od 25 do 34 lat). 37 proc. badanych z tej grupy deklaruje, że ma preferencje dotyczące wyboru zawodu swoich dzieci. Z kolei badani ze starszych grup wiekowych, tj. w wieku od 45 do 54 lat i od 55 do 65 lat, najrzadziej mają takie oczekiwania.

61 proc. badanych zadeklarowało, że nie chce ingerować w zawód, jaki ich dzieci wybiorą w przyszłości. Prawie 60 proc. uczestników badania stwierdziło, że kieruje lub będzie kierować edukacją swojego dziecka w taki sposób, aby mogło ono zmienić swoją pasję w zawód.

71 proc. rodziców oczekuje, że szkoła, do której chodzi ich dziecko, będzie przekazywać wiedzę przydatną na rynku pracy. Kobiety (73 proc.) nieco częściej mają takie oczekiwania niż mężczyźni (69 proc.). 38 proc. ankietowanych oceniło, że szkoła ich dzieci rzeczywiście skutecznie przekazuje wiedzę przydatną na rynku pracy.

Z badania wynika, że częściej pozytywną praktykę dostrzegają pracownicy fizyczni w szkołach swoich dzieci. 45 proc. z nich zadeklarowało, że ich dzieci otrzymują wiedzę przydatną na rynku pracy w ramach edukacji obowiązkowej. Podobne deklaracje złożyło 34 proc. pracowników biurowych. Niemal jedna czwarta wszystkich badanych uznała, że w placówce, do której uczęszczają ich dzieci, taka wiedza nie jest przekazywana.

64 proc. badanych zapewnia swoim dzieciom dodatkowe zajęcia pozaszkolne, aby w przyszłości miały one lepsze szanse rozwoju kariery. Pracownicy biurowi istotnie częściej (68 proc.) deklarują zapewnianie dodatkowych lekcji swoim dzieciom niż pracownicy fizyczni (58 proc.).

Jedna trzecia respondentów obawia się, że ich dzieci popełnią podobne błędy w rozwoju kariery zawodowej, jakie oni sami popełnili. 78 proc. matek i ojców wierzy, że ich dzieci znajdą w przyszłości pracę, w której będą szczęśliwe.

Badanie Pracuj.pl przeprowadzono na próbie 578 matek i ojców posiadających dzieci w wieku szkolnym (7-18 lat).

 Źródło: Niezalezna.pl, PAP

 

MaŁu
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...
Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo