Jak uniknąć chorób zakaźnych? Praktyczny poradnik dla uczniów i rodziców

Ministerstwo Edukacji i Nauki wspólnie z Głównym Inspektoratem Sanitarnym oraz organizacjami pozarządowymi przygotowało pakiet materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczący chorób zakaźnych.

Zdjęcie autorstwa Andrea Piacquadio z Pexels

Wytyczne pozwalają na realizację programów nauczania, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa zdrowotnego na terenie szkół i placówek. Zalecenia szczegółowe dotyczą m.in.: organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni, gastronomii, postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników.
- podkreślił resort.

Tydzień profilaktyki chorób zakaźnych

Natomiast akcja „Tydzień profilaktyki chorób zakaźnych” ma na celu przekazywanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do dbania o zdrowie własne i najbliższych.

Formuła kampanii edukacyjno-informacyjnej pozwala na uwzględnienie pomysłów i atrakcyjnych inicjatyw uczniów, samorządu uczniowskiego, rady rodziców, które zostaną przygotowane we współpracy z nauczycielami. Do wspólnych działań szkoły mogą zaprosić przedstawicieli lokalnej społeczności, w tym z placówek ochrony zdrowia.
- informuje MEiN.

Resort przygotował również harmonogram przeprowadzania tej kampanii. Od 29 do 31 sierpnia 2022 r. przekazywano szkołom materiały edukacyjne. W kolejnych dniach - od 1 do 9 września – placówki miały czas na m.in. poinformowanie rodziców dzieci i młodzieży o zaplanowanym akcji, przygotowanie lokalnej kampanii – stoisk, festynu/pikniku na terenie szkoły. Natomiast od 12 do 16 września planowane jest już samo przeprowadzenie „Tygodnia profilaktyki chorób zakaźnych”.

Na stronie ministerstwa opublikowane zostały przydatne materiały m.in. materiały informacyjne GIS, wykaz produktów biobójczych, zalecenia w zakresie systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, a także filmy edukacyjne dotyczące profilaktyki chorób zakaźnych dla uczniów klas IV-VIII oraz dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

 

 Źródło: Niezalezna.pl, PAP, MEiN, GiS

 

MaŁu
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...
Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo