Ciekawostki turystyczne: Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka

Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka położony jest między Murowaną Gośliną, Skokami, Kiszkowem i Pobiedziskami. Park został utworzony w 1993, w celu zachowania i ochrony największego i najbardziej zbliżonego do naturalnego kompleksu leśnego, o dużych wartościach przyrodniczych i naukowo-dydaktycznych.

Chcesz skomentować tekst? Udostępnij treść i skomentuj w mediach społecznościowych.
Moduł komentarzy jest w trakcie przebudowy.
Jezioro Kamińskie
Kwolana; creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

Powierzchnia parku wynosi 12 202,0 ha, z czego około 80% to tereny leśne. Przez teren parku przepływają rzeki: Warta, Trojanka (Goślinka), Struga Wierzenicka i Potok Dzwonowski oraz znajdują się jeziora: Czarne, Pławno, Kościołek, Leśne, Bolechowskie, Kamińskie i Miejskie. Wokół parku utworzono otulinę o powierzchni 9538,55 ha.

W obrębie parku utworzone są rezerwaty przyrody: Klasztorne Modrzewie koło Dąbrówki Kościelnej, Las Mieszany w Nadleśnictwie Łopuchówko, Żywiec Dziewięciolistny, Jezioro Czarne, Jezioro Pławno.
Użytki ekologiczne: obszar na terenie wsi Głęboczek, Głębocko, Uchorowo i Zielonka o powierzchni 37,47 ha, „Mokradła nad Jeziorem Kamińskim” o powierzchni 5,57 ha.

Obiekty przyrodnicze: Dziewicza Góra (143 m n.p.m.), pagórkowata morena denna, wyniesiona 90-110 m n.p.m., uroczysko Maruszka, rynny polodowcowe: od Pobiedzisk po dolinę Warty, dolina Goślinki, rynna Dzwonówki.

Pomnik przyrody: Dąb Bartek o obwodzie pnia przy ziemi 740 cm, w miejscowości Owińska.

Na terenie parku bytują: jelenie, sarny, daniele, dziki, zające, wiewiórki, żmije, zaskrońce, lisy, dzikie króliki, borsuki, kuny, wydry, bobry, łosie, wilki, kruki, żurawie, bociany czarne, bieliki, orliki, rybołowy, raki, pijawki lekarskie.

Roślinność parku stanowią m.in.: sosna, buk, klon, jawor, jarząb brekinia, dąb, grab, żubrówka leśna, sasanka dzwonkowata, oman wierzbolistny i oman kosmaty, pełnik europejski, lilia złotogłów, kokorycz pusta, fiołek przedziwny, orlik pospolity, brzoza, olcha, świerk, jesion, lipa, modrzew, żywiec dziewięciolistny, marzanka wonna, kokoryczka wielokwiatowa, kłoć wiechowata, widłak torfowy, mszar i mokradłacz, rosiczka okrągłolistna, żurawina błotna, jaskier wielki, rdestnica błyszcząca.

 

 Źródło: niezalezna.pl

 

Chcesz skomentować tekst? Udostępnij treść i skomentuj w mediach społecznościowych.
Moduł komentarzy jest w trakcie przebudowy.
ps
Wczytuję ocenę...
Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo