Ciekawostki turystyczne: Park Krajobrazowy Lasy nad Górną Liswartą

Park Krajobrazowy Lasy nad Górną Liswartą znajduje się na terenie województwa śląskiego, w dolinie górnego biegu rzeki Liswarty, na terenie Lasów Lublinieckich. Utworzony w 1998 roku. Powierzchnia parku wynosi 51 134 ha (park – 38 731 ha, otulina – 12 403 ha).

Zarośla różanecznika katawbijskiego
Przykuta; creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0

Powierzchnia leśna stanowi ok. 60% parku, 30% stanowią użytki rolne, 10% stawy i cieki wodne, a 2% tereny zabudowane. 

Celem ochrony jest przede wszystkim zachowanie kompleksów leśnych oraz łąk śródleśnych wraz z szatą roślinną, a szczególnie roślinami chronionymi i rzadkimi zbiorowiskami roślinnymi. 
Na terenie parku znajdują się liczne stawy hodowlane, stanowiące istotny składnik krajobrazu. Często spotykane są tu torfowiska oraz tereny źródliskowe. Poza krajobrazem stawów rybnych występują tu też krajobrazy: z dominacją siedlisk lasów mieszanych świeżych; lasów iglastych borów i lasów mieszanych zdominowanych przez monokultury sosnowe oraz krajobraz dolin rzecznych z fragmentami łęgów wierzbowo-topolowych i torfowisk.

Cały park leży na terenie Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej, wchodzącej w skład Wyżyny Śląsko-Krakowskiej. 
Siedziba parku znajduje się w miejscowości Kaliny. Istniejące na terenie parku rezerwaty przyrody mają charakter leśno-florystyczny. 

Na terenie parku znajdują się 54 zarejestrowane pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej. W większości przypadków są to pojedyncze drzewa oraz grupy czy aleje drzew. Ochronie podlegają też pojedyncze stanowiska cennych gatunków roślin oraz głaz narzutowy.

Do ciekawych miejsc można zaliczyć stanowisko różanecznika katawbijskiego na terenie gminy Kochanowice, w Nadleśnictwie Herby.

Na terenie parku występuje 46 gatunków ssaków, m.in.: dzik, sarna europejska, jeleń europejski, bóbr europejski, wydra, nietoperze, ryjówka aksamitna. W parku występuje 155 gatunków ptaków lęgowych. Wśród nich wyróżnia się m.in.: błotniak stawowy, bocian czarny, brodziec krwawodzioby, derkacz, kormoran czarny, łabędź niemy, orlik krzykliwy, rybołów, zimorodek, żuraw. Na obszarze parku występuje 7 gatunków gadów i 12 płazów.

Na terenie parku znajduje się szereg obiektów, posiadających walory środowiska kulturowego, są to m.in. historyczne układy przestrzenne w miejscowościach Boronów, Kochanowice, Lisów, Mochała i Olszyna, czy zespoły pofolwarczne.

Kościół NMP Królowej Różańca świętego w Boronowie z 1611 roku (Zespół kościoła parafialnego); Kościół św. Wawrzyńca w Kochanowicach; fortyfikacje polowe z okresu II wojny światowej w Herbach; leśniczówka Lubockie; młyn wodny w Klucznie.

Na terenie parku znajduje się 112 obiektów zabytkowych, 6 zabytkowych parków, 10 zabytkowych cmentarzy oraz 123 stanowisk archeologicznych.

Przez obszar parku przebiegają szlaki turystyczne: szlak Józefa Lompy, szlak pomników przyrody, szlak rezerwatów przyrody, szlak Powstań Śląskich.

 Źródło: niezalezna.pl

 

ps
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...
Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo